Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

„Toamna se culeg roadele...”

În „Sãptãmâna limbilor moderne”

„Toamna se culeg roadele...”

Odatã cu sosirea toamnei, elevii Colegiului Naþional „Iosif Vulcan” din Oradea au intrat în febra activitãþilor.

În sãptãmâna 26-30 septembrie 2011, sãrbãtorim „Sãptãmâna limbilor moderne”, printr-o serie de activitãþi organizate de catedra de limbi moderne.
În cadrul acestei sãrbãtori am avut un oaspete de seamã, ºi anume doamna prof. Liana Gherdan de la Universitatea Oradea, care a premiat elevii ce au obþinut rezultate foarte bune la examenul Cambridge for Young Learners, nivelul Flyers din 17 mai, fiind îndemnaþi sã participe la urmãtorul nivel, PET.
Elevii premiaþi au fost: Boca Rareº, Orboi Rãzvan ºi Cotrãu Ioana, pregãtiþi de prof. Indrei Roxana; Lucaciu Alexandru, Luncan Rãzvan, Mudura David, Gureº Ioana ºi Gyorodi Diana, pregãtiþi de prof. Ganea Daniela, precum ºi Popovici Viktoria pregãtitã de prof. Iovan Emilia.
Dupã premiere, au fost prezentate câteva scenete picante: „Don Quijote de la Mancha”, de Cervantes, cu actori din clasele a XI-a A, D ºi E (îndrumaþi de prof. Dumea Paula); „It's time to reward our young and talented learners”, clasele a VI-a B ºi C (prof. Indrei Roxana); clasa a VII-a A (prof. Ganea Daniela) ºi clasa a VIII-a B (prof. Iovan Emilia); „Entdecke die wetl!” (Descoperã lumea!) - joc cognitiv în limba germanã, cu elevi din a X-a B (prof. Farc Aureliana).
Sãrbãtoarea s-a încheiat cu cântece în limba francezã, interpretate de elevi din clasa a VIII-a B, îndrumaþi de prof. Tileagã Gheorghe. (Roxana I.)

Trimite email

miercuri, 12 august 2020