Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

„Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii” (II)

A doua sesiune de formare a formatorilor în cadrul proiectului POSDRU

„Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii” (II)

În perioada 6-9 octombrie 2011, la Hotel President în Băile Felix se desfășoară a doua sesiune de formare a formatorilor în cadrul proiectului POSDRU „Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii”, implementat de Inspectoratul Școlar Județean Bihor, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, SIVECO ROMÂNIA S.A și TEHNE România.

La cea de-a doua sesiune participă 100 de formatori selectați în cadrul proiectului reprezentând regiunile de dezvoltare Nord -Vest și București –Ilfov.
Participanții sunt instruiți de o echipă de specialiști în educație pe cele două programe de formare: Abilitarea pe curriculum la decizia școlii, la nivel interdisciplinar - 25 de credite și  Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor - 25 de credite, care vor fi livrate în cadrul proiectului în 59 de centre de formare din cele două regiuni de dezvoltare, după cum aveam să aflăm de la dl inspector școlar de specialitate, pr. prof. Florin Negruțiu.
Proiectul  „Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii” este cofinanțat de către Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1, Cererea de propuneri de proiecte nr. 87,  Profesioniști în educație și formare, Domeniul Major de intervenție 1.3, ID  62534 având ca obiectiv general „formarea și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din aria curriculară „Matematică și Științe” de a elabora și implementa un curriculum integrat la decizia școlii, acreditat, și dezvoltarea profesională continuă a acestora pe componenta instruirii diferențiate a elevilor”. (Ov. D.)
P.S. Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: „Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii” (II)

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

joi, 27 iunie 2019