Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

„Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii” și „A doua șansă, o nouă șansă”

În atenție, cele două proiecte ale I.S.J. Bihor

„Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii” și „A doua șansă, o nouă șansă”

Proiectul „Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii” ID 62534, implementat de Inspectoratul Școlar Județean Bihor, în calitate de beneficiar și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, SIVECO ROMÂNIA S.A și TEHNE România, în calitate de parteneri, a intrat în al doilea an de implementare.

Pe parcursul anului I de implementare, conform graficului de activități al proiectului Gantt, s-au derulat și încheiat următoarele activități:
Activitatea 1.Elaborarea curriculum-ului interdisciplinar, integrat la decizia școlii, național, acreditat, pentru matematică, fizică, chimie, biologie
Activitatea 2. Elaborarea și dezvoltarea celor două cursuri de formare propuse în proiect
Activitatea 3. Conceperea, dezvoltarea și administrarea instrumentelor informatice
și sunt în curs de derulare
Activitatea 4. Formarea și certificarea cadrelor didactice, care a debutat cu subactivitățile:
Activitatea 4.1 Selecția celor 5.000 de participanți la cursul de formare, conform unor criterii riguroase
Activitatea 4.2. Organizarea și planificarea sesiunilor de formare.
Începând cu ultima decadă a lunii octombrie 2011 debutează
Activitatea 4.3. Desfășurarea sesiunilor de formare și certificare.
Pentru o desfășurare optimă a activității de formare și certificare a cadrelor didactice din grupul țintă: *au fost selectați și certificați pe cursurile propuse prin proiect 100 de formatori *au fost elaborate, dezvoltate și acreditate cele două cursuri: Abilitarea pe curriculum la decizia școlii, la nivel interdisciplinar - 25 credite și Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor - 25 credite *a fost realizat un portal al proiectului care a permis înscrierea online a viitorilor cursanți *cursurile au fost digitizate și integrate în portal *s-au stabilit centre de formare la nivelul județelor vizate prin proiect și al Municipiului București și s-au încheiat acorduri de parteneriat cu unitățile respective *grupul țintă a fost arondat pe formatori și centre de formare.
Activitatea de formare a cadrelor didactice se va desfășura online și face to face. Evaluarea va consta în realizarea și susținerea unui portofoliu.
„A doua șansă, o nouă șansă”
În cadrul proiectului „A doua șansă, o nouă șansă” ID 60909 implementat de Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, în calitate de beneficiar și Inspectoratul Școlar Județean Bihor, Asociația Nevo Parudimos și Fundația Ruhama, în calitate de parteneri, se derulează activitatea A. 3. Asigurarea pregătirii membrilor echipei (în domeniul muncii cu adulții a cadrelor didactice și în domeniul social al lucrătorilor sociali).
La nivelul județului Bihor, pentru activitatea de formare a cadrelor didactice care vor preda în cadrul programului „A doua șansă”, se vor organiza în Băile Felix două sesiuni de formare: în perioada 24 - 29 octombrie 2011, respectiv 31 octombrie - 5 noiembrie 2011. Cele 100 de cadre didactice care vor fi abilitate pentru activitatea cu adulții provin din unitățile de învățământ selectate pentru derularea acestui program. Pe parcursul anului școlar 2011/2012, la nivelul județului Bihor vor fi finanțate prin proiect 18 grupe pentru derularea programului „A doua șansă” la: Școala cu clasele I-VIII „Lucreția Suciu” Oradea, Școala cu clasele I-VIII „Constantin Șerban” Aleșd, Liceul Teoretic „Petöfi Sandor” Săcueni, Grupul Școlar Industrial Suplacu de Barcău, Școala cu clasele I-VIII Finiș, Școala cu clasele I-VIII Lăzăreni, Școala cu clasele I-VIII Drăgești, Școala cu clasele I-VIII Roșiori, Școala cu clasele I-VIII Talpoș, Școala cu clasele I-VIII Petreu, Școala cu clasele I-VIII Uileacu de Beiuș și Școala cu clasele I-VIII Oșand, după cum aveam să aflăm din comunicatul I.S.J. Bihor, semnat de inspectorul școlar general, prof. Dorel Luca. (Ov. Dan)

Trimite email

joi, 27 iunie 2019