Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
5 februarie 2021
1.*BREAKING Calendarul de înscriere în clasa pregătitoare 2021 a fost pus în dezbatere: pe 15 martie încep înscrierile / Greșeală în metodologie, care spune că maximul este de 25 de elevi la clasă, deși legea prevede cel mult 22 elevi în învățământul primar
Ministerul Educației a pus, vineri, în dezbatere publică proiectul calendarului de înscriere a copiilor în învățământul primar, pentru anul școlar 2021-2022, precum și proiectul metodologiei de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar viitor. Procedurile încep pe 10 martie, iar înscrierea începe pe 15 martie, cu evaluarea copiilor și emiterea recomandării de înscriere la școală. Proiectul de metodologie are o greșeală: stipulează că maximul de elevi la clasă este de 25 de elevi, deși legea educației prevede din august 2020 că sunt cel mult 22 elevi la clasă în învățământul primar.
Proiectul de metodologie prevede că înscrierea în clasa pregătitoare nu este condiționată de frecventarea grupei mari de grădiniță. Precizarea vine în contextul în care anul acesta școlar este primul în care grupa mare a devenit obligatorie, în România.
O noutate legată de obligativitatea grupei mari de grădiniță intervine, însă, atunci când este vorba despre înscrierea la clasa pregătitoare a copiilor care fac 6 ani după 1 septembrie 2021. Concret, vor fi evaluați psihosomatic doar copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 inclusiv și care NU au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate. Ceilalți, vor intra la școală pe baza unei recomandări primite de la grădiniță.
Ce spune metodologia: Părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare. Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar. De asemenea, și părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

2.*Redeschiderea unităților de învățământ este o ,,nebuloasă”, acuză Alianța studenților, care semnalează probleme birocratice și operaționale privind întoarcerea la școală / Măsurile propuse pentru studenți
Redeschiderea unităților de învățământ începând cu 8 februarie este descrisă de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (A.N.O.S.R.), într-un comunicat transmis alături de Consiliul Național al Elevilor (C.N.E.), drept o ,,nebuloasă” care, spun organizațiile, persistă și în condițiile ordinului publicat vineri de Ministerul Educației și Ministerul Sănătății.

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
2 februarie 2021
1.* Şcolile gimnaziale s-au redeschis astăzi în toată Grecia, alături de liceele din regiunile mai puţin afectate de pandemia de coronavirus, după o pauză de două luni şi jumătate pe durata căreia aceste unităţi de învăţământ au rămas închise. Totodată, Grecia a început luni pregătirile pentru al treilea val al pandemiei, în contextul în care Ministerul Sănătăţii se teme de o posibilă creştere a noilor cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, transmite Agerpres.
„Prioritatea noastră este redeschiderea şcolilor, adoptând în continuare măsurile necesare pentru siguranţa voastră şi pentru sănătatea publică”, a declarat luni în faţa elevilor şi profesorilor eleni ministrul grec al Educaţiei, Niki Kerameus, care a vizitat o şcoală gimnazială de la marginea Atenei.

2.* Sunt prea puține cabinete și cadre medicale în școli, stocurile de măști trebuie verificate, sute de unități de învățământ nu au autorizație sanitară, avertizează Consiliul Elevilor, înaintea deciziei privind reluarea școlii
Capacitatea cabinetelor școlare de a realiza teste rapide este semnificativ scăzută, iar multe dintre cadrele medicale școlare, și așa puține sunt în acest moment detașate către alte instituții, arată Consiliul Național al Elevilor într-o poziție publicată înaintea deciziei ministerelor Educației și al Sănătății cu privire la modul în care va începe al doilea semestru, posibil în format fizic. Organizația mai apreciază că milioanele de măști anunțate de ministrul Cîmpeanu ca fiind disponibile în școli trebuie verificate pentru conformitate, având în vedere incidentele cu alte stocuri comercializate.

3.* Rectorul SNSPA Remus Pricopie, considerații despre ministrul Sănătății Vlad Voiculescu: Ușurința partidelor de a promova la ministere oameni fără pregătire în domeniu și fără experiență în gestionarea sistemelor mari este “cât se poate de periculoasă”
Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) a emis, luni, un comunicat în care sunt citate considerațiile rectorului acestei instituții, Remus Pricopie, prezentat și în calitate de fost ministru al Educației și Cercetării, despre nevoia de competență profesională în poziții de conducere ministerială. Singurul exemplu folosit în comunicat este cel al ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, despre care rectorul arată că nu este medic, în condițiile în care promovarea în funcții ministeriale a unor oameni fără pregătire în domeniul acoperit ar fi “cât se poate de periculoasă”.

4.* VIDEO Cîmpeanu: În Europa doar trei țări nu au deschise cel puțin grădinițele și școlile primare – Germania, Danemarca și Portugalia / Ne concentrăm atenția pentru pregătirea școlilor în eventualitatea unei decizii favorabile mâine (astăzi – n.n.)
Doar trei state din cele 27 ale Uniunii Europene nu au deschise cel puțin grădinițele și școlile primare sau nu au luat încă o decizie pentru deschiderea lor, a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Acesta a mai spus că se fac pregătiri pentru deschiderea școlilor în eventualitatea unei decizii de reluare fizică a cursurilor în clase.
,,La acest moment (luni, 1 februarie 2021 – n.n.) pot să vă spun că interesul major pentru deschiderea școlilor cu prezență fizică se păstrează”.

Concediul de odihnă al personalului didactic

Știri de la Inspectoratul Școlar (XXIII)

Concediul de odihnă al personalului didactic

Astăzi, consilierul juridic al Inspectoratului Școlar Județean Bihor, dna jr. dr. Ramona Bacter, ne vorbește despre Concediul de odihnă al personalului didactic

În data de 7 octombrie 2011, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a emis Ordinul 5.559 privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ.
Cadrele didactice din învățământul preuniversitar beneficiază de dreptul la concediul de odihnă anual cu plată, cu o durată de 62 de zile lucrătoare, în perioada vacanțelor școlare.
Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de administrație, în funcție de interesul învățământului și al celui în cauză, dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfășurarea examenelor naționale.
În cazuri justificate, conducerea unității/instituției de învățământ poate întrerupe concediul legal de odihnă, persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru munca depusă.    Neefectuarea concediului anual dă dreptul la efectuarea concediului restant în vacanțele anului școlar următor.
Personalul de conducere, îndrumare și control din inspectoratele școlare și casele corpului didactic beneficiază de concediu de odihnă, conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii,republicată.
Cadrele didactice beneficiază de concediu de odihnă cu durata integrală dacă au prestat activitatea în baza unui contract individual de muncă, cu durată nedeterminată ori determinată, în tot cursul anului.
Cadrul didactic care a desfășurat activitate la catedră o parte din anul școlar are dreptul la un concediu de odihnă cu o durată calculată proporțional cu numărul lunilor lucrate în anul școlar respectiv.
În cazul în care angajarea s-a făcut după începerea anului școlar, durata concediului de odihnă este proporțională cu perioada lucrată.
Cadrelor didactice care au lucrat în diferite perioade ale anului școlar un anumit număr de zile li se consideră luna integral lucrată în învățământ dacă din însumarea zilelor respective rezultă 30 de zile calendaristice.
Personalul didactic încadrat pe fracțiuni de normă beneficiază de concediu de odihnă proporțional cu timpul efectiv lucrat.
Cadrelor didactice care, pe parcursul unui an școlar, își desfășoară activitatea succesiv în mai multe unități/instituții de învățământ li se acordă concediul de odihnă de către unitatea/instituția la care funcționează în momentul începerii vacanței. În aceste situații, indemnizația de concediu va fi suportată de toate unitățile/instituțiile de învățământ la care au fost încadrate, proporțional cu perioada lucrată la fiecare dintre acestea în cursul anului școlar respectiv.
Specialiștii din alte sectoare de activitate, care au fost angajați prin concurs în învățământ ca personal didactic cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată sau determinată, beneficiază de concediul de odihnă prevăzut pentru cadrele didactice, proporțional cu perioada efectiv lucrată în învățământ în anul școlar respectiv.
Cadrele didactice în activitate care desfășoară și activitate în regim de plată cu ora au dreptul la concediul de odihnă plătit numai pentru funcția de bază, pentru care s-a încheiat contractul de muncă.
Cadrul didactic care a fost în incapacitate temporară de muncă sau în concediu fără plată întregul an școlar nu are dreptul la concediu de odihnă pentru anul școlar respectiv.
În cazul în care perioadele de concedii pentru incapacitate temporară de muncă și de concedii fără plată, însumate, au fost de 12 luni sau mai mari și s-au extins pe doi ori mai mulți ani școlari consecutivi, cadrul didactic are dreptul la un singur concediu de odihnă, acordat pentru anul școlar în care a reînceput activitatea, proporțional cu lunile lucrate, în măsura în care acesta nu a fost efectuat în anul în care a absentat de la serviciu pentru motivele mai sus menționate.
Orice convenție prin care se renunță, în totalitate sau în parte, la dreptul la concediul de odihnă este nulă de drept.
Pe durata concediului de odihnă cadrele didactice au dreptul la o indemnizație calculată în raport cu numărul zilelor de concediu înmulțite cu media zilnică a salariului de bază, a sporului de vechime și, după caz, a indemnizației de conducere, luate împreună, corespunzătoare fiecărei luni calendaristice în care se efectuează zilele de concediu. În cazul în care concediul de odihnă se efectuează în cursul a două luni consecutive, media veniturilor se calculează distinct pentru fiecare lună în parte.
În calculul indemnizației concediului de odihnă acordat cadrelor didactice se iau în considerare și drepturile salariale care se acordă cu caracter permanent.
Indemnizația de concediu de odihnă se plătește cu cel puțin 5 zile înaintea plecării în concediu.
Efectuarea concediului de odihnă este întreruptă în următoarele situații:
a) cadrul didactic se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
b) cadrul didactic se află în concediu de maternitate;
c) cadrul didactic este chemat să îndeplinească îndatoriri publice;
d) cadrul didactic este rechemat, prin dispoziție scrisă a conducerii unității, numai pentru interese de serviciu urgente sau neprevăzute care fac necesară prezența sa în unitate/instituție.
În situația rechemării, unitatea/instituția are obligația de a suporta toate cheltuielile cadrului didactic și ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum și eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă. Cadrul didactic beneficiază, în acest caz, cel puțin de rambursarea cheltuielilor de transport și a cheltuielilor legate de efectuarea concediului de odihnă în altă localitate, echivalentă cu sumele cheltuite pentru prestația de care nu au mai putut beneficia din cauza rechemării.
 În aceste cazuri, de întrerupere a concediului de odihnă, cadrele didactice au dreptul să efectueze restul zilelor de concediu după ce au încetat situațiile respective sau, când aceasta nu este posibil, la o dată stabilită printr-o nouă programare.
În cazul în care concediul început la o anumită dată este întrerupt conform art. 11, se procedează la regularizarea plăților în raport cu indemnizația de concediu aferentă zilelor de
concediu neefectuat și cu salariul cuvenit cadrului didactic pentru perioada lucrată după întreruperea concediului sau cu drepturile cuvenite pentru această perioadă, după caz, potrivit legii.
La data reprogramată pentru efectuarea părții restante a concediului de odihnă, cadrului didactic i se acordă indemnizația de concediu cuvenită pentru această perioadă.
În cazul în care, după ce personalul didactic a efectuat concediul de odihnă, contractul individual de muncă a încetat, acesta este obligat să restituie unității partea din indemnizația de concediu corespunzătoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acel concediu.

Trimite email

joi, 4 martie 2021