Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Cine a cunoscut suferința știe aprecia bucuria!

Gânduri unui prieten

Cine a cunoscut suferința știe aprecia bucuria!

Viața fiecăruia dintre noi se desfășoară între două dureri ce nu ne aparțin: intrăm în ea fără s-o cerem și ieșim din ea fără să vrem...

Mi-aș dori de-atâtea ori să pot spune că viața e zidită... și că noi doar ne naștem în mijlocul clădirii... totul ar fi însă doar suflare de vânt, o cruntă amăgire... Ne naștem într-un spațiu gol, pe care datori suntem să-l umplem cum ne pricepem mai bine; cu bucurie sau tristețe, cu lumini sau umbre... învățând să ne înfrângem amărăciunea cu bucurie... învățând că fericirea înseamnă să găsim multul din puțin, bucuria de-a fi pentru ceilalți...
În momentul nașterii, fiecare căpătăm un loc în albia lumii... nu putem trăi la întâmplare... Aud foșnind speranța tocmai în căderea frunzei, miracolul prețios ce sădește-n suflete credința înălțării ramurei...
 Am învățat că-n viață nu poți s-o iei pe scurtătură, e nevoie de multă zbatere, de mult sacrificiu, de renunțare la sine... viața e ca o strună de vioară, te poți tăia în ea sau o poți face să vibreze, scoțând sunete de neuitat... Nu putem ajunge până la nori, dar în adâncul sufletului, fiecare dintre noi poate zbura... Viața nu este nicio clipă în vacanță! Noi înșine suntem actorii propriei noastre vieți. Depinde de modul cum alegem să trăim... gândindu-ne cum să ne așternem să ne fie nouă bine sau gândindu-ne și cum doarme cel de lângă noi...
Rostul vieții e să te bucuri... că trăiești! De ce să te bucuri? De VIAÞĂ! Bucuria de-a trăi nu este în lucruri, ci în noi înșine... Suntem puternici prin modul cum alegem să trăim... Călător prin viață, mi-am dorit să trăiesc astfel încât viața mea să merite răsăritul soarelui și-mi place să cred că am meritat fiecare răsărit, deși m-am mai rătăcit uneori... deși câteodată durerea m-a făcut să-mi pierd credința și speranța... Am căzut, mi-am ascultat genunchii juliți, dar m-am ridicat de fiecare dată... m-am scuturat de praf... am strâns din dinți și m-am dus mai departe... Știam că-mi sunt datoare mie însămi și VIEÞII, acest miracol ce ni s-a dat... Și m-am dorit să fiu lumină!
Poate până nu e prea târziu, fiecare dintre noi ar trebui să ne punem viața în bagaje și să pornim la drum în... căutarea noastră... în căutarea acelei „comori” pe care doar în suflet o găsim și care ne ajută să cunoaștem, să ne cunoaștem, să ne stăpânim, să învingem... Mă gândesc că doar la sfârșit ni se dă șansa să ne privim opera... doar la sfârșit! Poate de aceea n-ar trebui să ne temem de moarte, ci de veșnicia ei...
 Am scris câteva gânduri pentru un prieten bun... Știu că va rămâne mereu așa... cine a cunoscut suferința știe aprecia bucuria... Chiar dacă uneori mă-ncearcă durerea sau câte-un regret, n-am să renunț la mine, la vise și mai ales la iubirea pentru copii...nu știu altceva! Mulțumesc, dragă prietene, pentru că-n vârtejul muncii tale, te-ai oprit să mă citești! Anna (ÎN)COTRO

Trimite email

sâmbătă, 4 februarie 2023