Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare și în clasa I se face în etape succesive!

Noutăți de la Inspectoratul Școlar Județean Bihor

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare și în clasa I se face în etape succesive!

Ca lucrurile să fie foarte clare în ceea ce privește clasa pregătitoare, cei interesați de subiect se pot adresa chiar inspectorilor școlari de specialitate în intervalul luni - vineri, orele 9.00 - 17.00, la telefonul verde - 0 800 816 259.

Poate nu ați aflat încă faptul că înscrierea copiilor în clasa pregătitoare și în clasa I se face în etape succesive:
1.Etapa I (5-16 martie 2012), când vor fi înscriși copiii care solicită încrierea la școala de circumscripție;
2.Etapa a II-a (20-27 martie), când vor fi înscriși copiii care solicită înscrierea la o altă unitate școlară decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere după repartizarea copiilor din circumscripția școlară a unității de învățământ solicitate;
3.Etapa a III-a (23-25 aprilie 2012), când vor fi înscriși copiii care au solicitat înscrierea la o altă școală decât școala de circumscripție, dar nu au fost înmatriculați din lipsă de locuri sau cei care nu au participat până acum la nicio etapă și, în această etapă solicită înscrierea la școala de circumscripție;
4.Etapa a IV-a (2-9 mai 2012), când este asigurată înscrierea copiilor care nu au participat la etapele anterioare sau nu au fost înmatriculați din diferite motive.
Rezultatul va fi afișat la unitatea de învățământ la care ați depus cererea.
Cum se face înscrierea copilului?
Înscrierea copiilor se face în urma completării de către personalul școlii a unei fișe-tip de înscriere, în prezența părinților. Completarea fișei-tip se face la secretariatul școlii la care sunteți  arondat, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii. Completarea fișei va dura aproximativ 10 minute. Pentru completarea fișei-tip de înscriere, părintele va depune o fotocopie a buletinului său de identitate și o fotocopie a certificatului de naștere al copilului, care vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ. Pentru aceasta, părintele trebuie să aibă asupra lui documentele în original. În situația în care părintele optează pentru înscrierea copilului într-o altă școală decât școala de circumscripție, acesta va depune și documentele care dovedesc modul în care sunt îndeplinite criteriile care permit departajarea. După completarea de către personalul școlii a fișei-tip de înscriere, părintele va semna pentru validarea corectitudinii datelor.
Departajarea se va face în raport cu următoarele criterii
a).existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap
b).existența unui document care dovedește că elevul este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii
c).existența unui document care dovedește că este orfan de un părinte sau provine dintr-o familie monoparentală
d).existența unui document care dovedește că unul dintre părinți este cadru didactic/ cadru didactic auxiliar /angajat în învățământ
e).existența unui frate/ a unei surori a candidatului înmatriculat în unitatea  de învățământ la care se solicită înscrierea.
Unitățile de învățământ pot stabili criterii specifice, pe lângă cele obligatorii de mai sus, în cazul în care există mai mulți copii care nu pot fi departajați de criteriile anterioare. Este interzisă includerea printre criteriile specifice a oricăror tipuri de teste, examene, etc. Stabilirea criteriilor specifice se face la începutul perioadei de înscriere și se anunță public. Modificarea lor ulterioară este interzisă. (Ovidiu DAN)

Trimite email

miercuri, 19 iunie 2019