Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

„Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii”

Debutul seriei a II-a de formare din cadrul proiectului

„Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii”

Inspectoratul Școlar Județean Bihor, în calitate de beneficiar și Inspectoratul Școlar al municipiului București, SIVECO ROMÂNIA S.A și TEHNE România, în calitate de parteneri, implementează proiectul strategic „Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii” ID62534, cofinanțat de către Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 1, Cererea de propuneri de proiecte nr. 87, Profesioniști în educație și formare, Domeniul Major de intervenție 1.3.

 Obiectivul general al proiectului este „formarea și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din aria curriculară „Matematică și Științe” de a elabora și implementa un curriculum integrat la decizia școlii, acreditat, și dezvoltarea profesională continuă a acestora pe componenta instruirii diferențiate a elevilor”.
 În cadrul  Activității 4.3., Desfășurarea sesiunilor de formare și certificare
În perioada octombrie – noiembrie 2011 s-a desfășurat seria 1 de formare, pe modulul de curs „Abilitarea pe curriculum la decizia școlii, la nivel interdisciplinar”. Pentru desfășurarea formării s-au organizat 100 de grupe de cursanți din județele Bihor, Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Sălaj, Satu Mare, Ilfov și municipiul București. În urma evaluării finale din 16-17 decembrie 2011, au absolvit cursul 1.710 cadre didactice din grupul țintă.
În data de 20 ianuarie 2012, a debutat seria a doua de formare din cadrul proiectului, pe modulul de curs „Abilitarea pe curriculum la decizia școlii, la nivel interdisciplinar”. Cadrele didactice înscrise pe Platforma proiectului pentru participarea la cursurile de formare, au fost organizate în 100 de grupe, în funcție de opțiunea acestora, zona de reședință și criteriile de selecție din Cererea de finanțare.
Cursurile vor fi livrate în următoarele centre de formare:
*în 42 de centre în județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj:  
Casa Corpului Didactic Bihor, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Oradea, Colegiul Național „Iosif Vulcan” Oradea, Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” Oradea, Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Oradea, Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” Oradea, Liceul Teoretic „Ady Endre” Oradea, Grup Școlar Sanitar „Vasile Voiculescu” Oradea, Școala cu clasele I-VIII „Dimitrie Cantemir” Oradea, Școala cu clasele I-VIII nr. 11 Oradea, Școala cu clasele I-VIII „Dacia” Oradea, Școala cu clasele I-VIII „Octavian Goga” Oradea, Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” Aleșd, Colegiul Tehnic Vadu Crișului, Colegiul Național „Arany Janos” Salonta, Grup Școlar „Arany Janos” Salonta, Liceul Teoretic „Nicolae Jiga” Tinca, Colegiul Național „Avram Iancu” Ștei, Liceul Pedagogic „Nicolae Bolcaș” Beiuș, Școala cu clasele I-VIII „Nicolae Popoviciu” Beiuș, Liceul Teoretic „Jozef Kozacek” Budoi, Colegiul Național „Octavian Goga” Marghita, Grupul Școlar „Horvath Janos” Marghita, Școala cu clasele I-VIII Derna, Colegiul Agricol Valea lui Mihai,  Casa Corpului Didactic Zalău, Școala nr.5 „Lucian Blaga”- Bistrița, Colegiul Național „George Coșbuc”- Năsăud, Grupul Școlar „Radu Petrescu”  Prundu-Bârgăului,  Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare, Școala „dr. Ioan Mihalyi de Apșa” Sighetul Marmației, Grup Școlar Vișeu de Sus, Școala cu clasele I-VIII „Dimitrie Cantemir” Baia Mare, Școala cu clasele I-VIII „Ion Luca Caragiale” Baia Mare, Școala cu clasele I-VIII nr. 18 Baia Mare, Școala cu clasele I-VIII „Avram Iancu” Baia Mare, Școala cu clasele I-VIII „Avram Iancu” Câmpia Turzii, Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca, Colegiul Național „Kölcsey Ferenc” Satu Mare, Liceul Teoretic German „Johan Ettinger” Satu Mare, Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu” Satu Mare.
*în 23 de centre în municipiul București și județul Ilfov:
Colegiul Tehnic „Costin Nenițescu” București, Colegiul German „Goethe” București, Colegiul Național ,,Spiru Haret” București, Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” București, Colegiul Național „Iuliu Maniu” București, Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” București, Liceul Teoretic „Ady Endre” București, Liceul Teoretic Grigore Moisil” București, Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja” București, Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” București, Liceul Teoretic „Dante Alighieri” București, Liceul Teoretic  „C. A. Rosetti” București, Liceul Ortodox „Sf. Antim Ivireanu” București, Liceul Teoretic „Horia Hulubei” Măgurele (Ilfov), Școala cu clasele  I-VIII nr.1 Moara Vlăsiei, (Ilfov), Școala cu clasele I-VIII nr. 1 „Sfinții Voievozi” București, Școala cu clasele I-VIII nr.2 București, Școala cu clasele  I-VIII nr. 10 „Maria Rosetti” București, Școala cu clasele I-VIII nr. 52  București, Școala cu clasele  I – VIII nr. 70 București, Școala cu clasele I-VIII nr. 114 „Principesa Margareta” București, Școala nr. 135 „Ștefan cel Mare” București, Școala cu clasele I-VIII nr.186 București.
Activitatea de formare a cadrelor didactice se va desfășura on-line și față în față. Evaluarea va consta în realizarea și susținerea unui portofoliu. (Florin Negruțiu)

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

mari, 18 iunie 2019