Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Colegiul Tehnic „Transilvania” va avea toate ciclurile de învățământ

Din toamnă

Colegiul Tehnic „Transilvania” va avea toate ciclurile de învățământ

Ca urmare a măsurilor de reorganizare a rețelei școlare din municipiul Oradea, în baza prevederilor Ordinului ministrului Educației și ale Legii nr. 1 a Educației Naționale pentru rentabilizarea unităților școlare, din anul școlar 2012 - 2013, Colegiul Tehnic „Transilvania” va avea toate ciclurile de învățământ.

Învățământ preșcolar, prin arondarea Grădiniței nr. 42 – „Maria”, ciclu primar și gimnazial, prin absorbția Școlii cu clasele I-VIII „Octavian Goga”.
Bază materială și dotări la standarde de calitate și eficiență
„Grație bazei materiale excelente de care dispunem, cu dotări la standarde de calitate și eficiență, suntem în măsură să satisfacem nevoile și pretențiile elevilor din ciclul primar și gimnazial, cărora le vom oferi spații moderne și spațioase la parter, respectiv la primul nivel, separat de ciclul liceal, ne-a declarat doamna director, prof. ec. dr. Maria Ruge. Pe lângă sălile de clasă, cabinete și laboratoare, dispunem de sală de sport și cantină în incinta școlii, două terenuri de sport, din care unul va fi destinat elevilor din ciclul primar și gimnazial, cu ieșire separată, cabinet medical propriu, autorizat și un internat de 150 de locuri.
Cursuri gratuite
La cererea părinților putem organiza program After School gratuit pentru elevii gimnaziști.
Tot gratuit le oferim cursuri de handbal fete/băieți, engleză intensiv pentru începători și avansați, dans sportiv, curs foto și alte cursuri la cererea elevilor (teatru, pictură, șah etc), dispunând de profesori calificați pentru aceste cursuri gratuite, profesori de engleză, profesori-antrenori, profesori pentru activități la alegere.
E bine să se știe că elevii Școlii „Octavian Goga” vor învăța în continuare cu învățătorii și profesorii lor; titularii școlii vor deveni titularii noștri. La ciclul liceal, noi dispunem de 41 de cadre didactice bine pregătite, din care 34 sunt cu gradul I și II, două cu doctorat, cu master și a doua facultate, toți sunt calificați, iar cei tineri au definitivatul.
La sfârșitul anului școlar, la cheltuielile salariale pe 2011, am înregistrat un excedent la costul standard calculat pe elev, un total de aproximativ 2.000 de lei, ceea ce înseamnă un plus de 20%, în condițiile în care foarte multe școli au depășit nivelul stabilit...”
Îndeplinirea tuturor descriptorilor, indicatorilor de performanță
În discuția avută cu managerul colegiului, nu am ocolit nici subiectele delicate privind rezultatele de la bacalaureat, raportul ARACIP, oferta educațională pentru clasele a IX-a și  posturile didactice.
La bacalaureat, în prima sesiune, colegiul s-a clasat pe la mijlocul clasamentului în rândul colegiilor tehnice, cu un procent de promovabilitate de 19,12 la sută. Anul școlar trecut, în cadrul proiectului planului de școlarizare și-au propus realizarea a șapte clase, cinci la zi și două cu frecvență redusă și toate au fost realizate.
În raportul ARACIP (din 25 noiembrie 2011), întocmit de o echipă de experți evaluatori externi și colaboratori ARACIP, se consemnează îndeplinirea tuturor descriptorilor, indicatorilor de performanță drept pentru care unitatea școlară a fost autorizată pentru: tehnician transporturi, tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, tehnician în hotelărie, tehnician în gastronomie, tehnician în industria alimentară, tehnician în morărit, panificație și produse făinoase, asistent medical de farmacie, asistent medical generalist, tehnician în activități de secretariat, tehnician în activități comerciale.
 Pentru anul școlar 2011 - 2012 au fost aprobate 52,76 de posturi, din care 37,26 posturi didactice, cinci posturi auxiliare și 10,5 posturi personal nedidactic...
În concluzie, la Colegiul Tehnic „Transilvania” din Oradea, baza materială, dotările, resursele umane, toate concură pentru un învățământ de calitate și eficient, centrat pe elev, vorba doamnei director, prof. ec. dr. Maria Ruge. (Ovidiu Dan)
P.S. Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: Colegiul Tehnic „Transilvania” va avea toate ciclurile de învățământ.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

luni, 14 octombrie 2019