Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Noul Cod Civil (3)

Rubrica juridică

Noul Cod Civil (3)

Continuăm și în acest număr cu prezentarea unor dispoziții de ordin general privind legea civilă.

Despre interpretarea unei legi, Noul Cod Civil prevede că cel care a adoptat o normă civilă este competent să facă și interpretarea ei oficială.
Interpretarea legii de către instanța judecătorească se face numai în scopul aplicării acesteia în cazul dedus judecății, știut fiind că o normă legală nu poate să reglementeze cu exactitate orice speță care s-ar naște din practică.
Este foarte important de știut că legile care derogă de la o dispoziție cu caracter general, în sensul că restrâng exercițiul unor drepturi civile sau care prevăd sancțiuni civile, se aplică numai în cazurile expres și limitativ prevăzute de lege, neputând fi aplicate și altor cazuri prin analogie. Nu se poate deroga prin convenții sau acte juridice unilaterale de la legile care interesează ordinea publică sau de la bunele moravuri.
Despre libertatea de a dispune:
Oricine poate să dispună liber de bunurile sale, dacă legea nu prevede în mod expres vreo interdicție în acest sens. Astfel, părinții pot dipune liber de orice bun al lor, chiar dacă au copii minori sau majori. Sigur că, în cazul copiilor minori, părintele nu este obsolvit de obligația legală de întreținere a acestora, dar dreptul său de a dispune de bunurile sale nu este condiționat de această obligație.
Nimeni însă, nu poate dispune cu titlu gratuit de bunurile sale dacă este insolvabil. Deci, nimeni nu poate să  facă o donație, spre exemplu, dacă el este insolvabil, adică acoperit de datorii mai mari decât valoarea bunurilor sale.
Cine renunță la un drept, trebuie să o facă în mod expres, pentru că renunțarea la un drept nu se presupune.
Orice persoană fizică sau juridică trebuie să își exercite drepturile și să își execute obligațiile civile cu bună credință, în acord cu ordinea publică și cu bunele moravuri. Buna-credință se prezumă până la proba contrară.
Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei-credințe.
Învățător – Notar Public,
Cornel Gârba

Trimite email

duminică, 27 septembrie 2020

Poza zilei

Noi votăm cu Daria!

Astăzi, 27 septembrie 2020, în ziua alegerilor locale, când toți cei mari, adulții, se pregătesc să meargă la vot pentru a-și alege candidații care să-i reprezinte, noi, cei mici, o votăm pe colega și prietena noastră Daria Creț, de la Școala Gimnazială ,,Dacia", și o felicităm!
De ce?
Pentru media generală 10 pe care a obținut-o la examenul național din vară, la Evaluarea Națională!
Ne-am mândrit cu ea, când am văzut-o între cei 19 absolvenți de 10 ai Bihorului (cinci la Bacalaureat și 14 la Evaluarea Națională)!
Colegii, prietenii și doamna învățătoare