Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Cercurile pedagogice ale cadrelor didactice

Între 23 și 29 noiembrie 2007

Cercurile pedagogice ale cadrelor didactice

Spre bucuria generală a elevilor orădeni, astăzi (luni, 26 noiembrie), ei au avut zi liberă, iar locul lor în bănci a fost luat (în școlile organizatoare) de cadrele didactice, care au luat parte la cercurile pedagogice.

Învățătorii (de la secția română) au participat la activități specifice organizate pe nivel de clase la Liceul Pedagogic ,,Iosif Vulcan”  din Oradea și Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, la Școala cu clasele I-VIII „George Coșbuc” (cei de la sistemul Step by step, precum și limbile maghiară și germană), la școlile gimnaziale din Sântandrei, Ceica și Tileagd (învățătorii din sectoarele Oradea-Vest-Sud și Est), învățământul preșcolar (în limba română) a ținut cercul pedagogic din sectorul Oradea la Grădinița nr. 41 (GPN), iar profesorii de la gimnaziu și liceu, pe discipline, la „Ady Endre”, „Partenie Cosma”,”Emanuel”, „Constantin Brâncuși”, „Szent Laszlo”, „Mihai Eminescu”,”Emanuil Gojdu”, „Aurel Lazăr”, „Mihai Viteazul”, Transilvania”, „Andrei Șaguna”, „Don Orione”, Liceul de Artă, Lic. Greco-Catolic, școlile gimnaziale „Oltea Doamna”, „Andrei Mureșanu”, „Ioan Slavici”, „Octavian Goga”,  nr. 16, școlile din Borș, Diosig, Nojorid, Roșiori, Biharia și Girișu de Criș, iar cadrele didactice din învățământul special și special integrat, la S.A.M. „Ioan Bococi” și „George Barițiu”, la centrele școlare de educație incluzivă din Oradea și Tileagd, la „George Coșbuc” Oradea, „Nicolae Jiga” Tinca, „Arany Janos” Salonta…
Cercurile pedagogice au debutat în 23 noiembrie la nivelul  învățământului preșcolar (în limbile maghiară și germană) – cu activitățile desfășurate la Grădinița Reformată „Csillgocska” din Oradea, și vor continua și în zilele următoare (în 27, 28 și 29 noiembrie), la grădinițele nr. 52, 23, 31, 35, 26, 22 (G.P.P.), precum și la Școala cu clasele I-VIII din Șinteu (pentru educatoarele, învățătorii și profesorii de limbă slovacă).
Activitatea diferențiată și „Teoria inteligențelor multiple”
Învățătorii din școlile orădene au participat la cercurile pedagogice organizate la Liceul Pedagogic „Iosif Vulcan” și Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, cu tema: „Strategii didactice de învățare diferențiată la clasele I-IV”.
Pe nivele de clase, în 45 de minute, doi sau chiar patru învățători (după caz) au prezentat secvențe filmate din lecții ținute anterior în cadrul temei propuse pentru cercul pedagogic, lucrând diferențiat, pe grupe (ba chiar și individual). Astfel că în intervalul de timp al unei ore, s-au prezentat mai multe lecții, la discipline diferite, lecții de dobândire de cunoștințe, de fixare sau de evaluare, după ce, în prealabil, aceiași propunători sau alții (după caz) au prezentat în power point suportul teoretic al temei – Activitatea diferențiată (la clasă). „Teoria inteligențelor multiple” (după Andrei Roșca), emisă de Howard Gardner (în 1985), considerată de Jean Piaget „cea mai importantă descoperire în domeniul pedagogiei”. Potrivit lui Gardner, există opt tipuri de inteligență: verbală/lingvistică, matematică/logică, vizuală/spațială, ritmică/muzicală,  corporală/chi(ki)nestezică, interpersonală, intrapersonală și naturalistă (dar, la o revenire, a mai adăugat una – inteligența existențială, însă nu a reușit să determine care zonă cerebrală este responsabilă de activitatea acestei inteligențe).
În același context (al inteligenței), dna inst. Maria Donca (de la Liceul Pedagogic) a prezentat și „Teoria triarhică a inteligenței”, lansată de R. Sternberg (în 1984), conform căreia inteligența umană include trei aptitudini de bază (inteligența componențială, experiențială și contextuală), admițând astfel trei tipuri de inteligență: analitică, creativă și practică.
Rezultatul?
Pentru orice educator, părinte, formator sau învățăcel, concluziile sunt evidente – spunea dna inst. Maria Donca – gândim, învățăm și creăm în moduri diferite; dezvoltarea potențialului nostru depinde de ceea ce învățăm și de cum învățăm, de inteligența noastră specifică; inteligența este fluidă, nu este fixă; experiența bogată și variată amplifică inteligența…
Secvențele filmate
La Liceul Pedagogic „Iosif Vulcan” au fost prezentate, simultan, la cele patru nivele de clasă, în cadrul unei ore nu mai puțin de 14 secvențe filmate, din tot atâtea lecții susținute la clasa I - de inst.Georgeta Tifor (la Lb. română și Abilități practice), inst. Rodica Panti (Lb. română), înv. Adriana Puie (Abilități practice) și inst. Aurelia Susan (Lb. română); la clasa a II-a – de institutoarele Maria Donca (la Lb. română), Maria Duma (Lb. română), Lavinia Sabău (Ed. plastică) și Ioana Abrudan (Lb. română și Ed. plastică); la clasa a III-a – de înv. Elena Șarba (la Matematică) și înv. Maria Dronca ( la Cunoașterea mediului); la clasa a IV-a – de inst. Angela Clonda (la Geografie) și inst. Maria Constăngioară (la Istorie).
La Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” au prezentat secvențe filmate din lecțiile susținute la clasa I – înv. Marioara Pantea (la Științe) și înv. Iosif Româneac (Ab. practice); la clasa a II-a – inst. Florica Pirtea (la Lb. română) și Lucia Cioria (la Ab. practice); la clasa a III-a – Kocsis Iuliana (la Matematică) și Aurelia Vesa (Științe); la clasa a IV-a – Cornelia Lăzurean (la Geografie) și Mărioara Mateiaș (la Istorie).
Testarea tipului de inteligență
Activitatea de cerc nu s-a rezumat doar la receptarea mesajului teoretic și vizionarea secvențelor filmate. La Liceul Pedagogic, spre exemplu, în debutul activității, fiecare participant și-a testat tipurile dominante de inteligență, parcurgând cele 79 de enunțuri ale unui chestionar, iar la final, pe nivel de clase, prin cooperare (în cadrul grupelor constituite), s-au realizat fișe de lucru și postere, s-au schimbat impresii, s-au formulat judecăți de valoare. Astfel că, inst. Violeta Taichiș, inspector școlar de specialitate, se poate declara mulțumită de reușita manifestării, întrucât scopul a fost realizat. „Ne-am propus o schimbare, un alt mod de a gândi cercul pedagogic, astfel încât în 45 de minute să nu vedem doar o singură lecție, ci mai multe, prin intermediul secvențelor filmate, dar și mai multe tipuri de lecții, nu doar lecții de predare, de dobândire de cunoștințe, ci și lecții de consolidare și recapitulare, toate bazate pe activitate diferențiată…”, ne-a declarat doamna inspectoare Violeta Taichiș.
 Ovidiu DAN 
  P.S. Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: Cercurile pedagogice ale cadrelor didactice.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

joi, 27 iunie 2019