Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Declarațiile secretarului de stat Oana Badea

Conferința de presă de joi, 23 februarie

Declarațiile secretarului de stat Oana Badea

Bună ziua!
Mulțumesc că ați răspuns invitației Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și vă invităm astăzi să obțineți informații suplimentare, de comunicare, legate de clasa pregătitoare.

Astăzi putem aduce și câteva date statistice legate de etapele pe care le-am finalizat și putem să răspundem unor întrebări care, prin intermediul dumneavoastră, pot să ajungă către opinia publică. 153.000 de pagini web din România fac referire la abandonul școlar în țara noastră. De ce vorbim despre abandon școlar? Pentru că lipsa de investiții în educația timpurie și lipsa de investiție de fonduri în debutul școlarității au dus la un rezultat pe care România nu și-l dorește. 153.000 de pagini vorbesc despre problema abandonului școlar în România. 22 de state europene stabilesc, prin legi, debutul școlarității la șase, cinci sau chiar patru ani. Cea mai mare parte au optat însă, pentru vârsta de șase ani. România ar fi al XIV-lea stat care optează pentru această vârstă de debut a învățământului obligatoriu.
În România, rata de cuprindere a copiilor în învățământul preșcolar este de aproximativ 80%. Raportat la ceea ce Europa stabilește pentru 2020, și anume peste 95%, atunci acestei țări i se impun o strategie și un plan bine făcut începând din acest an până în 2020, ca să atingem și noi acest obiectiv. Altfel spus, aproximativ 20% din copiii de 3-6 ani nu calcă nici măcar o zi la grădiniță. Dacă părinții celor 80% dintre copiii amintiți anterior se îngrijesc ca propriul copil să meargă la grădiniță, statul este obligat să se îngrijească pentru cei 20% care n-au călcat niciodată în sala de grădiniță. Cum se îngrijește statul? Prin această clasă pregătitoare care egalează, într-un fel, startul în învățământul primar. Este anul care trebuie să aducă pe o linie de plutire pe oricare din viitorii educați.
Cadrul legal pentru ca, începând cu anul școlar 2012-2013, să putem implementa clasa pregătitoare este foarte bine definit. Vorbim de Legea 1, Legea Educației Naționale, vorbim de Ordinul de ministru, emis în ianuarie 2012 și aș vrea să accentuez al treilea element de legislație care trebuie luat foarte atent în calcul, pentru că este elementul de continuitate, pe care ni-l cere totdeauna societatea și chiar prin intermediul dumneavoastră, l-am remarcat de atâtea ori. Este vorba despre ceea ce noi numim ROFUIP, Regulamentul de Organizare și Funcționare a Învățământului Preuniversitar. Am să accentuez acest element pentru că este un regulament valabil în România, din 2005. În treacăt fie spus, din 2005 până în 2012 au fost mulți miniștri pe scaunul lui Spiru Haret, de foarte multe culori politice și n-au schimbat prevederile care privesc trei elemente esențiale, legate de cuprinderea elevilor în clasa pregătitoare, respectiv de cuprinderea elevilor de șase, șapte ani în învățământ.
Vă rog să-mi permiteți, pentru acuratețe, să vă reamintesc cele trei prevederi despre care este vorba, am o copie a documentului publicat în Monitorul Oficial. Articolul 10, aliniatul 2, 2005 - anul de publicare, repet: unitățile de învățământ primar și gimnazial sunt obligate să școlarizeze cu prioritate, în limita planului de școlarizare aprobat, elevii care au domiciliul în aria de cuprindere a unității de învățământ respective. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui. Articolul 10, alineatul 3: părintele, tutorele legal are dreptul de a solicita școlarizarea fiului, fiicei sale la o altă unitate școlară de învățământ primar sau gimnazial, decât cea la care domiciliul său este arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise, atenție acum, în urma aprobării de către Consiliul de Administrație al unității de învățământ la care solicită înscrierea, în limita planului de școlarizare, după asigurarea școlarizării elevilor aflați în aria de cuprindere a școlii respective. Și alineatul 5, de la același articol: unitățile școlare, cu sprijinul autorităților locale, au obligația de a efectua anual recensământul copiilor de șase-șapte ani, din zona arondată. Acestea sunt trei alineate de referință pe care, din 2005, orice ministru le-a considerat necesare a fi păstrate și, ca atare, și ministrul Funeriu, când a redactat „Metodologia de cuprindere a copiilor în învățământul de la clasa pregătitoare și clasa întâi” le-a considerat a fi bune de păstrat.
Iată statisticile de etapă, conform metodologiei pe care o știți din ianuarie. Au avut loc în toate județele țării întâlniri cu directorii unităților de învățământ. Au avut loc în toate județele țării, mai puțin în Covasna și Caraș-Severin, mediul rural, întâlniri informative cu părinții copiilor de șase-șapte ani. S-a instituit telefonul verde despre care deja știți și avem un număr de 9.534 de apeluri, care curg în continuare și informațiile utile ajung către fiecare părinte interesat. S-a realizat recenzarea copiilor de șase-șapte ani, iar datele sunt în curs de centralizare la nivelul ministerului. Vă reamintesc faptul că vremea rea ne-a pus în situația ca, în unele județe, să prelungim perioada în care să se realizeze acest recensământ. Sunt organizate în acest moment 775 de centre pentru evaluarea psihosomatică a copiilor la nivel național și, de asemenea, au fost postate pe site-ul inspectoratelor școlare unitățile de învățământ și arondările aferente acestora. Sunt etapele pe care le-am parcurs, conform metodologiei.
Ce face ministerul în continuare pentru ca, în septembrie 2012, clasa pregătitoare să fie cât mai primitoare? Vorbim despre dotarea spațiilor cu un mobilier școlar adecvat vârstei. De asemenea, vom pune la dispoziția celor care lucrează, vorbim și de elevi și de cadre didactice, un set complex de mijloace de învățământ și vă spun că este consistent. Va fi o surpriză plăcută atât pentru cadre didactice, cât și pentru elevi și părinți. Resursele financiare destinate acoperirii acestor costuri au fost din timp previzionate de Ministerul Educației. Totodată, încurajăm inițiativa autorităților publice locale de a veni în sprijinul clasei pregătitoare, în completare cu eforturile pe care noi deja am spus că le facem.
În ceea ce privește formarea cadrelor didactice, un element de forță și decisiv atunci când institui o astfel de modificare în sistemul de învățământ preuniversitar, aveți în continuare la dispoziție elementele riguroase care vor conduce la pregătirea viitorului dascăl ce lucrează la clasa pregătitoare, suplimentar față de ceea ce avusese ca abilitare până acum. Vom selecta în cursul lunii martie formatorii naționali, apoi în aprilie vor fi selectați formatorii județeni, locali. E vorba de aproximativ 200 de formatori locali. Va avea loc formarea online cu cadrele didactice, respectiv fiecare dascăl care lucrează la clasa pregătitoare va lucra în acest format: formare online, formare pe grupuri de lucru și le aveți așezate și afișate, consiliere după ce începe anul școlar. Este pentru prima dată când formarea continuă se realizează și după începerea anului școlar, prin consilierea pe parcursul semestrului întâi a fiecăruia dintre aceștia. Așa este construit sistemul de formare. Iată că doar în martie 2013 se finalizează întreaga procedură de formare, evaluare și feed-back.
În ceea ce privește curriculum-ul pentru clasa pregătitoare, pentru că și aici se naște o întrebare, aș vrea să vedeți foarte clar programul și pașii care, atenție, unii sunt parcurși deja, alții urmează să fie realizați. Cadrul de referință este deja realizat, planurile-cadru și programele sunt realizate, acestea vor intra în dezbatere publică în luna martie. Dezbatere care se va realiza în mod larg și în mod țintit cu acele asociații profesionale și ONG-uri care au semnat parteneriatul cu Ministerul Educației și sunt interesate de modernizarea curriculară. Integrarea propunerilor venite în urma dezbaterii publice are loc tot în cursul lunii martie. Materialele rezultate vor fi adoptate, bineînțeles, printr-un ordin de ministru și apoi vor fi diseminate în teritoriu, printr-un procedeu pe care deja întregul sistem îl cunoaște.
După cum ați observat deja, clasa pregătitoare, conform articolelor de lege, spune foarte clar, cărei categorii de vârstă se adresează. Dar, așa cum știți, în învățământul preșcolar, practica ne-a dus într-o realitate ușor diferită. În grupa mare, uneori numită pregătitoare, fie că era mare și pregătitoare, mixtă, fie că era mare și pregătitoare separate, era un mix de vârste. Anul acesta, prin excepție, a trebuit să luăm în calcul faptul că unii dintre copii au stat în grupa mare, practic și în pregătitoare, pe același tip de curriculum timp doi ani. Nu puteam să le cerem să intre și în clasa pregătitoare încă un an. De aceea, legea prevede foarte clar dreptul de opțiune al părintelui. De altfel, există și articole de lege care spun că acolo unde este vorba de un elev cu o capacitate deosebită, trebuie să-i dai șansa să-și utilizeze această capacitate. Și atunci există un număr de părinți care optează pentru altă clasă decât cea pe care o vedem trecută clar în lege. Este un drept al părintelui și Ministerul Educației vine în sprijinul acestor părinți cu acea evaluare psihosomatică. Dacă este un părinte, spre exemplu, care dorește să-și înscrie copilul în clasa întâi și copilul are cinci ani, are această posibilitate, doar dacă evaluarea psihosomatică spune că este în beneficiul copilului. Este în interesul său educațional. Acest lucru și această deschidere este pentru oricare opțiune a părintelui părintele.
Acestea au fost elementele pe care doream să vi le aduc în atenție.
Transcrire efectuată de BIROUL DE PRESĂ

Trimite email

joi, 17 octombrie 2019