Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Noul Cod Civil (4)

Rubrica juridică

Noul Cod Civil (4)

Încheiem azi cu prezentarea normelor de ordin general din partea introductivă a Noului Cod Civil:

Despre vinovăție
Orice persoană răspunde pentru faptele sale săvârșite cu intenție sau din culpă, dacă legea nu prevede altfel.
Fapta este săvârșită din culpă când autorul fie prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l acceptă, socotind fără temei că nu se va produce, fie nu prevede rezultatul faptei, deși trebuia să îl prevadă. Este cazul clasic al răspunderii  civile în cazul unui accident auto pentru  viteză excesivă, spre exemplu. Culpa este gravă, atunci când autorul a acționat chiar cu o neglijență sau o imprudență vădită.
Codul civil prevede, ca regulă generală, că nimeni nu poate transmite sau  constitui mai multe drepturi decât are el însuși. Dacă o persoană acționează însă dintr-o eroare (comună și invincibilă), această stare trebuie dovedită, ea neputând fi prezumată.
Despre publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice
Drepturile, actele și faptele privitoare la starea și capacitatea persoanelor, cele  în legătură cu bunurile care aparțin acestora, precum și orice alte raporturi juridice sunt supuse publicității, în cazurile expres prevăzute de lege. Numai în aceste cazuri, pentru a se produce efectele juridice urmărite de către părți, drepturile, actele sau faptele acestora trebuie să fie făcute publice, adică oricine să poată accede liber la informații despre acestea.
Publicitatea se realizează prin Cartea Funciară, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, prin Registrul Comerțului, precum și prin alte forme prevăzute de lege, așa cum sunt registrele de publicitate ținute și conduse la nivelul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.
Orice renunțare sau restrângere a dreptului de a îndeplini o formalitate de publicitate, precum și orice clauză penală sau altă sancțiune stipulată pentru a împiedica exercitarea acestui drept, sunt considerate nescrise.
Nimeni nu poate invoca faptul că nu a cunoscut dreptul, actul sau faptul supus publicității, dacă formalitatea de publicitate a fost legal îndeplinită.
Publicitatea asigură opozabilitatea  dreptului, actului sau faptului juridic supus publicității (încunoștiințarea față de alte persoane cu aceleași pretenții), stabilește rangul acestora în funcție de ordinea înscrierii în registre și, dacă legea prevede în mod expres, chiar constituie un drept dobândit.
Orice persoană, chiar fără a justifica un interes, poate, în condițiile legii, să consulte registrele publice privitoare la un drept, act, fapt sau o anumită situație juridică și să obțină extras sau copii certificate de pe acestea.
Învățător – Notar Public,
Conel Gârba

Trimite email

joi, 24 septembrie 2020

Poza zilei

Elena - absolventa de aur a familiei Avram!

Astăzi (joi, 24 septembrie 2020), aveam să-i cunoaștem pe absolvenții de 10 ai Bihorului, care au fost premiați cu diplome și sume de bani, potrivit bunelor rânduieli instituite pentru a stimula competiția și performanța.
Printre cei 19 absolvenți de aur ai Bihorului (cinci absolvenți de liceu și 14 absolvenți de gimnaziu), se numără și Elena Avram, absolventă de 10 a Colegiului  Național ,,Iosif Vulcan" din Oradea.
Întâmplarea a făcut ca după premiere, să o revăd pe Elena, alături de părinții săi, fericiți, în grădinița de flori a gospodăriei, unde tatăl tocmai și-a propus o ,,ședință foto".
Cum să nu fie fericiți mami și tati cu fetița lor de aur!
(OviDan)