Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Despre Persoana fizică

Noul Cod Civil (6)

Despre Persoana fizică

Capacitatea de folosință a persoanei fizice (aptitudinea de a avea drepturi și obligații civile) începe la nașterea acesteia și încetează o dată cu moartea sa. Există însă, o situație când capacitatea de folosință a persoanei începe chiar dinaintea nașterii sale. Este cazul copilului nenăscut, dar conceput.

Drepturile acestuia sunt recunoscute de la concepțiune, însă numai dacă el se naște viu.
Care este timpul legal al concepțiunii?
Art. 412 din Codul Civil precizează că: intervalul de timp cuprins între a trei sută și a o sută optzecea zi dinaintea nașterii copilului este timpul legal al concepțiunii. Acest interval de timp are la bază prezumția celei mai lungi gestații, de 300 de zile și a celei mai scurte gestații, de 180 de zile. Stabilirea timpului legal al concepțiunii prezintă o deosebită importanță, mai ales în cazurile de tăgadă (contestare) a paternității sau în materie succesorală. De exemplu: un copil care se naște după moartea tatălui său îl va putea moșteni.
Capacitatea de exercițiu a persoanei fizice (aptitudinea persoanei de a încheia singură acte juridice civile) începe la data când persoana devine majoră, adică la împlinirea vârstei de 18 ani. Aceasta este capacitatea de exercițiu deplină.
Capacitatea de exercițiu poate să îmbrace și forma restrânsă. Capacitatea de exercițiu restrânsă aparține minorului care a împlinit vârsta de 14 ani.
Actele juridice ale minorului cu capacitate de exercițiu restrânsă se încheie de către acesta, cu încuviințarea părinților sau, după caz, a tutorelui, iar în cazurile prevăzute de lege, și cu autorizarea instanței de tutelă. Încuviințarea sau autorizarea poate fi dată, cel mai târziu, în momentul încheierii actului.
Cu toate acestea, minorul cu capacitate de exercițiu restrânsă poate face singur acte de conservare, acte de administrare care nu îl prejudiciază, precum și acte de dispoziție de mică valoare, cu caracter curent și care se execută la data încheierii lor (ex. mici cumpărături pentru nevoile sale sau ale apropiaților).
Minorul poate să încheie acte juridice privind munca, îndeletnicirile artistice sau sportive ori referitoare la profesia sa, cu încuviințarea părinților sau a tutorelui, precum și cu respectarea dispozițiilor legilor speciale, dacă este cazul. În acest caz, minorul exercită singur drepturile și execută tot astfel obligațiile izvorâte din aceste acte și poate dispune singur de veniturile dobândite.
Minorul căsătorit dobândește capacitatea deplină de exercițiu. Minorii se pot căsători, în mod excepțional, de la vârsta de 16 ani. În cazul în care  căsătoria este anulată, minorul care a fost de bună credință la încheierea căsătoriei, păstrează capacitatea deplină de exercițiu.
Art. 40 din Codul Civil reglementează un nou caz de capacitate de exercițiu deplină: capacitatea de exercițiu anticipată. Pentru motive temeinice, instanța de tutelă poate recunoaște minorului care a împlinit vârsta de 16 ani capacitatea deplină de exercițiu. În acest scop vor fi ascultați părinții sau tutorele minorului, luându-se, când este cazul, și avizul Consiliului de familie. Dovada capacității de exercițiu anticipate se face cu hotărârea judecătorească, emisă de instanța de tutelă.
notar public,
Gârba Cornel

Trimite email

duminică, 15 decembrie 2019

Poza zilei

Radio ZU transmite LIVE din Piața Unirii

Timp de 7 zile și 7 nopți, între 15-21 decembrie, Radio ZU se mută la Oradea
Radio ZU transmite LIVE din Piața Unirii, iar Oradea devine O.F.B. (orașul faptelor bune)!
,,Fii pe fază pentru că venim și cu muzică bună! Vrei să te apuci de pe acum de făcut fapte bune? Atunci aruncă o privire aici:" radiozu.ro/orasulfaptelorbune
Daniel Buzdugan, Mihai Morar, Răzvan Popescu, Flick „Domnul Rimă", Raluca Benavides, Emma Ștefan, Tea Teodorescu și Adi Mihăilă „The Hitman", bine-ați venit la Oradea, și să vă simți ca acasă!
Suntem cu ochii pe voi!
Ovidiu Dan