Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii

Conferința națională a profesorilor de matematică și științe în cadrul proiectului

Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii

În perioada 16-19 martie 2012, la Hotel Continental Forum din Oradea, s-a desfășurat Conferința proiectului „Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii” ID 62534, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Bihor, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, SIVECO România SA și TEHNE România și se derulează la nivelul regiunilor de dezvoltare Nord-Vest și București-Ilfov, pe o durată de 30 de luni, în perioada 1octombrie 2010 - 31 martie 2013. Valoarea proiectului este de 20.898.635 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 16.509.922 lei.
Sâmbătă, la deschiderea conferinței, dl inspectorul școlar general Dorel Luca a avut-o alături în prezidiu pe dna Pasztor Gabriella, secretar de stat în Ministerul Educației, pe doamna subprefect Adelina Coste, coordonatori și asistenți proiect (între care insp. școlar Elisaveta Roșu), precum și reprezentanți ai partenerilor de proiect.
ProiectulFormarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii” vizează formarea și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din aria curriculară „Matematică și științe” de a elabora și implementa un curriculum integrat la decizia școlii, acreditat și dezvoltarea profesională continuă a acestora pe componenta instruirii diferențiate a elevilor.
Agenda conferinței
În cadrul activităților în plen, managerul de proiect, dl prof. Dorel Luca, a prezentat stadiul implementării activităților din proiect, iar asistenții și coordonatorii de proiect Elisaveta Roșu și Naghi Ana Elisabeta s-au oprit la exemple de „bune practici” din activitatea de formare a cadrelor didactice. În cadrul secțiunii Interdisciplinaritatea reflectată în activitățile de învățare propuse pentru disciplina opțională „Matematică și științe în societatea cunoașterii”, activitățile au fost moderate de dna Virginia Tiurbe – expert consilier în educație. Activitățile pe ateliere (Promovarea proiectului prin concursuri specifice postate pe portal) au fost conduse de cinci experți consilieri în educație: Virginia Tiurbe, Nicolae Ungur, Szabo Tiberiu, Luminița Doicin și Gabriel Vrânceanu, după cum aveam să aflăm de la inspectorul școlar, Florin Negruțiu, expert comunicare.
Rezultate așteptate
Implementarea activităților propuse prin proiect va contribui la:
*Elaborarea unui curriculum interdisciplinar, pornind de la nevoile existente la nivelul unităților de învățământ, raportat la standardele curriculare.
*Dezvoltarea celor două module de curs și conversia lor în format digital: A -Abilitarea pe curriculum, B - Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor.
*Formarea cadrelor didactice din grupul țintă pe cele două module de curs.
*Asigurarea calității programului acreditat de formare continuă și a curriculumului interdisciplinar intregrat la decizia școlii.
*Schimb de experiență și formare continuă utilizând o platformă colaborativă on-line dedicată cadrelor didactice din aria curriculară vizată.
*Încurajarea accesului și a participării cadrelor didactice din învățământul preuniversitar la oportunitățile oferite de proiect prin promovarea și diseminarea rezultatelor și a exemplelor de bune practici.
Grupul țintă vizat de proiect este format din 5.000 de cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau disciplinele din aria curriculară „Matematică și științe” selectate din unitățile de învățământ preuniversitar din cadrul celor două regiuni de dezvoltare. (Ovidiu DAN)
P.S. Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: Formarea profesorilor de matematică și științe în societatea cunoașterii.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

joi, 27 iunie 2019