Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Despre respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente

Noul Cod Civil (9)

Despre respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente

Noul Cod Civil dezvoltă și detaliază drepturile persoanei fizice precum și drepturile personalității, drepturi care, în genere, sunt prevăzute și garantate de către însăși Constituția României.

Orice persoană are dreptul la viață, la sănătate, la integritate fizică și psihică, la demnitate, la proprie imagine, la respectarea vieții private, precum și alte  asemenea drepturi recunoscute de lege. Aceste drepturi nu sunt transmisibile, deci nu pot fi încheiate acte juridice care să aibă ca obiect aceste drepturi.
Orice persoană are dreptul la nume, la domiciliu, la reședință, precum și la o stare civilă, dobândite în condițiile legii.
Persoana fizică are dreptul să dispună de sine însăși, dacă nu încalcă  drepturile și liberalitățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.
Viața, sănătatea și integritatea fizică și psihică a oricărei persoane sunt garantate și ocrotite în mod egal de lege.
Interesul și binele ființei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societății sau al științei.
Nimeni nu poate aduce atingere speciei umane. Este interzisă orice practică eugenică prin care se tinde la organizarea selecției persoanelor.
Sunt interzise orice intervenții medicale asupra caracterelor genetice având drept scop modificarea descendenței persoanei, cu excepția celor care privesc  prevenirea și tratamentul maladiilor  genetice.
Este interzisă orice intervenție având  drept scop crearea unei ființe umane genetic identice unei alte ființe umane vii sau moarte (clonarea), precum și crearea de embrioni umani în scopuri  de cercetare.
Utilizarea tehnicilor de reproducere umană asistată medical nu este admisă pentru alegerea sexului viitorului copil decât în scopul evitării unei boli ereditare grave legate de sexul acestuia.
Corpul uman este inviolabil. Orice persoană are dreptul la integritatea sa fizică și psihică. Nu se poate aduce atingere integrității ființei umane decât în cazurile și în condițiile expres și limitativ prevăzute de lege.
Examenul caracteristicilor genetice ale unei persoane nu poate fi întreprins decât în scopuri medicale sau de cercetare științifică, efectuate în condițiile legii.
Identificarea unei persoane pe baza amprentelor sale genetice nu poate fi efectuată decât în cadrul unei proceduri judiciare civile sau penale, după caz, sau în scopuri medicale ori de cercetare științifică, efectuate în condițiile legii.
notar public,
Gârba Cornel

Trimite email

luni, 28 septembrie 2020