Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Se desfășoară teza cu subiect unic la matematică

Miercuri, 5 decembrie

Se desfășoară teza cu subiect unic la matematică

Astăzi, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului a planificat teza cu subiect unic la matematică (un prim “dar” de Moș Nicolae - n.n.), pentru elevii claselor a VII-a și a VIII-a.

Conform calendarului de organizare și desfășurare a tezelor cu subiect unic, miercuri, 5 decembrie 2007, elevii de clasa a VII-a și a VIII-a vor susține teza la matematică. Sunt așteptați să participe cei peste 432.000 de elevi înscriși la începutul anului școlar 2007-2008 în cele două clase (218.802 în clasa a VII-a și 214.162 în clasa a VIII-a).
Elevilor aparținând minorităților naționale, care au urmat cursurile disciplinelor la care se susțin tezele în limba maternă, li se vor asigura subiectele de teză în limba maternă studiată.
Extragerea variantei de subiecte din cele 10 elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar (CNCEIP) este programată la ora 8.30, la sediul acestei instituții, în prezența Comisiei Naționale de organizare. În intervalul orar imediat următor, cele 896 de centre de comunicare din țară vor prelua, decripta și multiplica variantele de subiect. Acestea trebuie distribuite către unitățile de învățământ până la ora 11.30.
Proba este programată să înceapă la ora 12.00, iar durata susținerii este de 2 ore din momentul primirii subiectelor de către fiecare elev.
Subiectele sunt elaborate în cadrul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, conform programei școlare parcurse până la data desfășurării tezei, în conformitate cu temele selectate din programa școlară și comunicate școlilor.
În semestrul I, calendarul tezelor pentru clasele a VII-a și a VIII-a mai conține următoarele probe: 11 decembrie - istorie/geografie (numai pentru clasa a VIII-a) și 14 decembrie - limba și literatura română (ambele clase).
În situații speciale, temeinic motivate, apreciate de comisia din unitatea de învățământ, elevii susțin teza cu subiect unic, la care au absentat, în perioadele speciale de teze prevăzute prin calendar.
Pentru semestrul I, elevii pot susține teza la care au absentat în perioada specială din luna februarie sau în cea din lunile mai - iunie.
Tezele vor fi evaluate în centre special desemnate în acest sens. Fiecare lucrare va fi evaluată de doi profesori, alții decât cei din unitățile de învățământ de la care provin tezele. Baremele unice de evaluare și notare vor fi postate pe site-ul http://examene.edu.ro, după desfășurarea tezelor cu subiect unic. Activitatea de evaluare va dura maxim 3 zile.
Evaluarea se face pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte și complete și 10 puncte, din oficiu, cu respectarea strictă a baremului unic de evaluare și notare.
Profesorul care predă la clasă are obligația de a analiza, împreună cu elevii, tezele și rezultatele obținute la acestea, în perioada stabilită pentru această activitate. După perioada de analiză a tezelor - 5 zile din momentul afișării rezultatelor - se pot depune eventualele contestații la comisia din unitatea de învățământ. Profesorul care predă la clasă răspunde, în perioada de analiză a tezelor, de integritatea și de neintervenția pe textul lucrării scrise.
(BIROUL DE PRESĂ)

Trimite email

duminică, 29 martie 2020