Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!

Școala altfel

Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!

Moto: „Un cuvânt este un arbore. Că s-a născut pe pământul țării, ori a căzut ca o sămânță din lumea altora, un cuvânt este până la urmă o făptură”.

Am început azi un... altfel de școală! Alt conținut, altă atitudine, alte forme de activități, altă atmosferă, alt liant școală – elevi - părinți... Cât de bogate vor fi roadele, vom realiza fiecare dintre noi la sfârșitul acestei săptămâni și...în timp!
Împreună cu micuții mei am deschis această săptămână cu o activitate dedicată „Zilei internaționale a cărții pentru copii și tineret”. De ce-am ales o astfel de activitate? Pentru a sensibiliza iar și iară copiii asupra importanței lecturii în viața fiecăruia dintre noi, cartea fiind un nesecat tezaur al spiritului călător peste timp, ea pregătind de fapt viitorul, îndemnând semințele să rodească...
Ce ne-am face fără poveștile copilăriei? Am fi mai săraci, de bună seamă, iar sufletul ne-ar fi pustiu și gol... Apoi, cartea este cea care ne învață să vorbim, care deschide calea către o curgere lină de ape prin rostirea frumoasă și corectă a dulcelui grai românesc... Cuvântul ne duce de mână spre cel dintâi cântec de leagăn, spre primul pas până la pragul casei părintești, primul pom înflorit... Creștem împreună cu el și fără el, cum am putea cânta copilăriei, pământului străbun...? Fără el, nu l-am fi cunoscut pe Nică și ale sale năzdrăvănii pe ulițele Humuleștilor, nu l-am fi știut nici pe copilul visător rătăcind pe potecile codrilor de la Ipotești, nici vioara celui ce avea să devină peste ani marele Enescu, nici coloana lui Brâncuși, albastrul de Voroneț și atâtea alte minuni... de la noi sau de pretutindeni...
Dimineață, m-am îndreptat cu sufletul strâns spre școală la gândul că vor fi 4 ore lungi, pe care nu voi găsi cu ce să le umplu, că poate interesul copiilor va fi scăzut și doar ne vom chinui într-o lungă așteptare a sosirii clipei când ne vom îndrepta spre casă... Doamne, cât m-am înșelat! Și cât de crud s-a dovedit a fi încă o dată timpul, trecând foarte repede, înainte ca noi să terminăm tot ce-aveam de spus...
Am început cu o mini expoziție de carte, la amenajarea căreia copiii și-au adus contribuția prin prezentarea volumelor din biblioteca proprie și toți au fost nerăbdători să răsfoiască cărțile colegilor, să savureze noutățile... Am continuat apoi cu un concurs intitulat: „În lumea basmelor”, concurs la care au participat toți, având de recunoscut personaje, povești, la sfârșitul căruia, cei cu punctajul cel mai mare au fost răsplătiți cu o diplomă... Șirul activităților acestei zile a continuat cu recitări, concurs de ghicitori, desenarea de scene din povești cunoscute sau colorarea unor personaje îndrăgite...
N-am uitat să și citim povești! Sigur, cătinel, cătinel, cu poticneli, cu sudoare, dar cu o ambiție de care nu-i credeam în stare! Sfârșitul zilei ne-a lăsat deopotrivă în suflet, bucurie și regret. Bucurie - că pentru o zi am călătorit într-o lume minunată, plină de farmec, și regret - că până la urmă timpul „a fugit” pur și simplu! Copiii mei mi-au dat azi încă o dată certitudinea faptului că abia în situații deosebite putem cunoaște puterea omului de a-și depăși limitele...
Sper din suflet ca zilele următoare să fie la fel de împlinite ca ziua de azi (luni, 2 aprilie 2012), iar activitățile pe care de comun acord le-am ales, să fie o pregătire a sufletului pentru sfinte și dragi sărbători, așteptate de fiecare dintre noi cu nerăbdare, cu bucurie, cu tihnă în casa sufletului...cu credința că aripa clipei va face să înflorească emoția ce leagănă bobocul spre înflorirea ramurii... (Cotro Ana)

Trimite email

duminică, 5 februarie 2023