Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Pentru un mediu sănătos și o viață sănătoasă

Lic. „L. Blaga” și Grădi nr. 20

Pentru un mediu sănătos și o viață sănătoasă

În cadrul programului „Școala altfel”, elevii claselor a VII-a B și a IX-a D, coordonați de doamnele profesoare Șchiop Felicia, Filip Otilia și Avram Cayetana și preșcolarii grupei pregătitoare de la Grădinița nr. 20, coordonați de dna educatoare Jurca Gabriela, au organizat o activitate educativă cu scop ecologic pentru a sensibiliza elevii privind protejarea mediului înconjurător, cu tema „Mediu sănătos, o viață sănătoasă”.

Ȋn cadrul întâlnirii, elevii de la liceu au prezentat material ppt, machete și filmulețe privind pădurea, efectele poluării aerului și a apei.
Machetele au redat o stație meteorologică care a avut ca scop formarea de priceperi și deprinderi care vizează folosirea termenilor folosiți în meteorologie și etajarea pădurii pe verticală cu flora și fauna caracteristică fiecărui etaj (conifere, foioase, pajiști alpine) pentru a evidenția calitățile pădurii și rolul conservării biodiversității. Preșcolarii au pregătit, la rândul lor, un scurt program artistic. Cântecele au avut un caracter ecologic pentru a-i educa pe copii de mici cu regulile de respectare a mediului înconjurător. (Otilia Filip)

Trimite email

vineri, 7 august 2020