Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Istoria se scrie sub ochii noștri

Anuarul comunei Oșorhei/ Nr. 2

Istoria se scrie sub ochii noștri

În numărul din martie al Anuarului comunei Oșorhei nu am reușit să cuprindem decât parte din înfăptuirile consilierilor și conducerii Primăriei Oșorhei.

Multe lucruri bune și utile s-au realizat în cei patru ani de mandat. Numai cei ce-și duc traiul zilnic în comună știu de unde s-a pornit și unde s-a ajuns, cu toată criza financiară prin care trece țara. Dacă în Oșorhei s-a înfăptuit cât în 10 comune, cum ne place să spunem, și nu greșim, cunoscând cam ce fac și alții, aceasta se datorează, în parte, și celor doi Ioni gospodari din fruntea Primăriei Oșorhei, Ioan Pop - destoinicul primar și Ioan Gligor – vajnicul viceprimar, oameni de cuvânt, energici și drepți, întreprinzători, deloc orgolioși și teoreticieni, ci practicieni desăvârșiți, iar faptele vorbesc...
În cele 20 de articole publicate în ziarul online „Ovidan.ro”, găsiți parte din realizări, cuprinse și în nr. 1 al Anuarului, dar mult prea puțin din tot ce s-a construit și renovat, iar imaginile sunt martorii cei mai fideli. Fotografiile au imortalizat realitatea vie din acele vremuri. Pentru un străin, citirea lor nu înseamnă nimic spectaculos, dar pentru un om al satului, ele, fotografiile, înseamnă istoria scrisă a celor patru ani de mandat (liberal).
Drumurile toate duc la primărie!
Privind cu un ochi critic, nu poți să nu observi că totul a înflorit în Casa comunei. Alta este imaginea acum și starea clădirii care înainte cu patru ani sta să se dărâme (privită din spate), gardul care își lepăda sârma, pajiștea din față ori bălăriile cât tractorul pe care le ascundea în „ogradă”. Cine își mai amintește de trecut? Doar trăim în prezent!
Primăria a înflorit, dar nu de multă vreme, pentru că gospodarii nu au început opera de reconstrucție a comunei cu clădirea primăriei, deși aceasta este prima care se vede și aceasta este măsura, etalonul bunului gospodar.
Primarul și vicele au început cu drumurile, cu pietruiri, cu plombări, dar și cu covoare asfaltice: Oșorhei – Fughiu, vreo 3 km, drum asfaltat complet, Oșorhei – Alparea – Felcheriu, vreo 5 km, asfaltat complet, Oradea – Cheriu, vreo 3 km, asfaltat complet.
Nu există sat fără apă!
Apa vine pentru fiecare cetățean de la Uzina de Apă din Oradea, iar pompele sunt la vedere în fiecare sat, să tot fie 37 de km de conducte la nivelul întregii comune.
„Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor” la nivelul comunei Oșorhei
Proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bihor” este finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013 prin intermediul Fondului de Coeziune și are ca obiectiv reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă precum și a sistemului de colectare și epurare a apei uzate în aglomerările Oradea, Beiuș, Tinca, Biharia.
Proiectul constă în principiu în măsuri de extindere a surselor de apă și a conductelor de aducțiune, de reabilitare și extindere a sistemelor de distribuție a apei, de construire a rezervoarelor, a stațiilor de clorinare și a stațiilor de pompare, precum și reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare, construcția stațiilor de pompare a apelor uzate și a conductelor de refulare, construcția și modernizarea stațiilor de epurare a apelor uzate. Populația beneficiară a proiectului va fi de aproximativ 230.900 de locuitori. 
În acest context, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aparegio, în colaborare cu Compania de Apă Oradea, dorește să informeze în mod regulat cetățenii localităților care vor beneficia de investițiile rezultate în urma acestui proiect cu privire la stadiul implementării proiectului.
În ceea ce privește comuna Oșorhei, vă prezentăm stadiul implementării proiectului și graficul estimativ al derulării procedurilor de achiziție publică a lucrărilor.
Comuna OȘORHEI (satele Oșorhei, Alparea și Fughiu)
CL 9 – „Extinderea sistemului de canalizare menajeră în localitățile Oșorhei, Alparea, Fughiu”: *Anunțul de participare la procedura de achiziție publică a Lucrării aferentă comunei Oșorhei este în curs de publicare în Sistemul Electronic de Achiziții Publice *Valoarea estimată a contractului fără TVA este de 18.733.819 lei *Durata de execuție a contractului este de 24 luni *Data apariției anunțului de participare: aprilie 2012 *Data deschiderii ofertelor: iunie 2012 *Data estimativă a semnării contractului: iulie 2012.
Datele menționate sunt orientative și pot fi modificate în funcție de deciziile Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice respectiv de eventualele contestații care ar putea fi depuse și încetini procedura de achiziție a lucrărilor respective”.
Am citat din comunicatul de presă primit din partea Biroului de presă al Primăriei Oradea, comunicat postat pe „Ovidan.ro” (la Diverse, în folderul Primăriei Oradea).
Vreo 30 de poduri și podețe
Pe toată raza comunei funcționează vreo 30 de poduri și podețe care fac legătura, în intersecții, cu DN1, iar în afară, facilitează accesul la parcelele agricole ale cetățenilor. Unele dintre aceste poduri, precum sunt cele de la Fughiu (la care s-a făcut reparație capitală), Felcheriu și Cheriu, au o importanță majoră, evitând inundarea terenurilor agricole, cum este cazul celui de la Cheriu, spre exemplu, unde s-a curățat albia pârâului (s-a făcut decolmatarea) tocmai pentru a evita inundațiile în zonă.
Învățământul – prioritatea gospodarilor din fruntea comunei
Poate vă mai amintiți cum au arătat școlile și grădinițele comunei în urmă cu patru ani (dacă ați uitat, intrați pe „Ovidan.ro” și revedeți; câte ceva ați revăzut și în numărul 1 al Anuarului, legat de Fughiu). De această dată ne vor referi la grădinițele și școlile din Alparea, Oșorhei, Cheriu și Felcheriu, unde grupurile sociale de ieri din curte s-au mutat în interior, au apă și încălzire centrală. Oșorheiul are o centrală cum rar vezi prin comunele noastre, nu atât arătoasă cât performantă, ceea ce îi încălzește cel mai mult la „buzunar” pe gospodarii din fruntea primăriei când vine vorba de consumul de combustibil. Dispensarele din Oșorhei și Felcheriu au altă față, dar nu numai. La Felcheriu, grădinița, căminul și dispensarul sunt în lucru, făcând parte din același „complex”, fiind plasate sub același acoperiș.
Conferința de la Alparea
Despre Căminul Cultural din Alparea nu v-am vorbit în numărul anterior, dar puteți citi pe „Ovidan.ro”. La Căminul Cultural din Alparea (proaspăt reabilitat), a avut loc, vineri (23 iulie 2010), conferința de încheiere a proiectului „Consolidarea identității locale prin realizarea unei viziuni strategice de dezvoltare a teritoriului”.
Festivitatea de încheiere a proiectului a fost deschisă de Ioan Pop, primarul comunei Oșorhei (în calitate de moderator al manifestării), care a salutat prezența la conferință a senatorului Cornel Popa, a reprezentaților Consiliului Județean Bihor (Elena Sferlea), zonei Metropolitane Oradea (director executiv Iulius Delorean), OJPDRP Bihor (expert Florentina Cicort), precum și a distinșilor invitați din Ungaria (Szabados Zsuzsanna – animator GAL Elteto Balaton)...
În alocuțiunea sa, primarul comunei Oșorhei, dl Ioan Pop, s-a referit la politica de dezvoltare rurală privită prin prisma programului LEADER, care „oferă comunităților rurale instrumentele necesare pentru a juca un rol activ în modelarea propriului lor viitor.
Abordarea de tip LEADER a dus la obținerea unor rezultate importante în multe state membre în perioada când UE era alcătuită din 15 state membre și ar putea juca un rol semnificativ în ajutorarea zonelor rurale din România, pentru ca acestea să se adapteze la realitățile contemporane aflate în continuă schimbare.
În perioada 2007-2013, LEADER nu este un program separat, ci este încorporat în Programul Național de Dezvoltare Rurală, făcând posibilă aplicarea acestui gen de abordare pe scară largă și într-o serie vastă de activități de dezvoltare rurală”...
Primarul a subliniat apoi beneficiile pe care abordarea de tip LEADER le poate aduce comunității locale prin înființarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) la nivelul microregiunii OHI (Oșorhei – Hidișelu de Sus – Ineu), vorbind de o abordare „de jos în sus” privind strategia și selectarea priorităților...
Din partea actorilor și partenerilor GAL OHI au vorbit: Adrian Clitan, consilierul primarului comunei Hidișelu de Sus, Camelia Indrie, directorul Școlii cu clasele I-VIII din Oșorhei, Dumitreanu Mihnea, consilier al Primăriei Oșorhei, sociolog Andrea Șuta, iar Bernath Krisztina (sociolog la ResQ Consulting) a prezentat strategia de dezvoltare GAL. Marius Mălan (animator al GAL OHI) a înmânat diplome participanților la seminariile tematice din cadrul proiectului. Florentina Cicort (expert OJPDRP Bihor) a prezentat situația proiectelor depuse la OJPDRP Bihor, după care senatorul Cornel Popa și reprezentantul Consiliului Județean Bihor (dna Elena Sferlea - șeful serviciului Integrare) au felicitat Grupul de Acțiune Locală OHI pentru inițiativă, precum și echipa de proiect, dorindu-le succes la selecția GAL.
Invitații din Ungaria au prezentat (în PowerPoint) experiențe pozitive proprii privind elaborarea strategiei de dezvoltare locală și implementarea programului LEADER în cadrul GAL Elteto Balaton.
După pauză, conferința a continuat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri și un workshop tematic (întâlnire de lucru a partenerilor GAL OHI).
Bazele sportive au un alt „status” și statut
S-au „pompat” mulți bani și în construirea, dezvoltarea și modernizarea bazelor sportive din comună (la Alparea – teren sintetic cu nocturnă, teren de fotbal împrejmuit), la Școala din Fughiu, parc de joacă și teren sintetic, bucuria copiilor și tinerilor. La Oșorhei, baza sportivă (din curtea școlii) va deveni de nerecunoscut. Mai zilele trecute, am imortalizat câteva secvențe de la amenajarea vestiarelor, pentru copii și jucători, pentru profesori și antrenori...
„Bucuria noastră pentru investițiile făcute sunt rezultatele pe care le obțin jucătorii de la  „Tricolorul” Alparea, care dețin locul I în clasamentul Diviziei D sau Liga a IV-a. Ne punem apoi mari speranțe în cei mici, care cresc și ne uimesc. Avem trei grupe de copii: 6-8 ani, 8-10 ani și 10-12 ani, precum și o echipă de juniori peste 12 ani”, ține să ne informeze dl primar Ioan Pop.
Oloiștea – sursă de venit
Nu v-am vorbit în numărul anterior despre parcările amenajate la Primăria și Cimitirul Oșorhei, despre Oloiștea care a fost renovată, schimbând fața centrului de comună, dar nu numai...
Reparația capitală de la Oloiște și compartimentarea ei, vor aduce venituri la buget din închirierea spațiilor. Venituri vor aduce și cele 10 hectare de teren închiriate în zona industrială pentru un parc fotovaltaic de 3 MW, care va asigura energia necesară pentru iluminatul public (stradal) al comunei...
Cu siguranță nu v-am spus totul, dar vom (re)veni cu noutăți și în nr. 3.
Miercuri, la Căminul Cultural din Oșorhei
„Tradiții și obiceiuri românești de Paște în Câmpia de Vest și județul Bihor”
Căminul Cultural din Oșorhei a găzduit miercuri (4 aprilie 2012), cea de-a doua etapă a proiectului educațional județean „Tradiții folclorice românești între tradiție și modernitate”, inițiat de prof. Claudia Tișe de la Școala cu clasele I-VIII din Oșorhei și sprijinit de conducerea școlii și conducerea Primăriei Oșorhei și Consiliul local.
Prima etapă, desfășurată în 22 decembrie 2011, tot la Căminul Cultural din Oșorhei, a fost o reușită pe toate planurile.
La manifestarea de miercuri au participat (ca și la prima etapă) elevi și cadre didactice de la șase școli (din Căbești, Husasău de Criș, Ineu de Criș, Oșorhei, Roșia și Săcădat (Săbolciu). Invitații speciali au fost dl primar Ioan Pop și inspectorul școlar Ilie Crăciun. În deschiderea reuniunii de proiect, dl primar Ioan Pop a salutat distinșii oaspeți și parteneri ai școlii coordonatoare din Oșorhei, felicitându-i pentru strădania lor de a păstra și promova tradițiile locale legate de marele praznic împărătesc al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. La rândul său, directorul școlii coordonatoare, doamna profesor Adriana Camelia Indrie, a făcut cunoscute numele echipajelor participante la cea de-a doua etapă a proiectului și programul de desfășurare. Pe mese și panouri speciale, au fost amenajate mini standuri cu produse și expoziție de pictură pe sticlă, pe tema tradiției de Paște în mediul rural românesc (iconițe, obiecte ornamentale de Paște), precum și expoziție cu ouă de Paște pictate (încondeiate) de către elevi.
„Legendele creștine leagă simbolul ouălor roșii de patimile lui Iisus”
În cadrul primului moment al programului, reprezentanții celor șase echipaje, îmbrăcați în costume populare specifice locului, și-au prezentat costum (pe care l-au îmbrăcat).
A existat și de această dată (ca și în decembrie) un moment artistic, constând în prezentarea unui obicei tradițional local de Paște, respectiv masa de Paște.
Ca și la prima etapă, am remarcat seriozitate, responsabilitate și creativitate, atât la elevi, cât și la cadrele didactice coordonatoare, preocuparea de a prezenta obiceiuri specifice locului, folosind chiar graiul regional neaoș al locuitorilor pe care îi reprezintă... (Ovidiu Dan)
P.S. Pentru mai multe poze (144 de poze), accesați Galeria foto: Istoria se scrie sub ochii noștri.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

duminic, 18 august 2019