Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

SECÞIUNEA a 8-a: Învățământul profesional

Legea Educației Naționale (LEN)

SECÞIUNEA a 8-a: Învățământul profesional

Art. 33. — (1) Învățământul profesional se poate organiza în școli profesionale care pot fi unități independente sau afiliate liceelor tehnologice, de stat sau particulare. (2) Pregătirea prin învățământul profesional se realizează pe baza standardelor de pregătire profesională aprobate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în urma consultării partenerilor sociali. Standardele de pregătire profesională se realizează pe baza standardelor ocupaționale validate de comitetele sectoriale.

(3) Absolvenții învățământului profesional, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare profesională și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
(4) Modul de organizare și de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale este reglementat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului prin metodologie, care se dă publicității la începutul ciclului.
(5) Absolvenții învățământului profesional, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, pot urma cursurile învățământului liceal cu frecvență redusă.
(6) Absolvenții învățământului gimnazial care întrerup studiile pot finaliza, până la vârsta de 18 ani, cel puțin un program de pregătire profesională care permite dobândirea unei calificări corespunzătoare Cadrului național al calificărilor.
(7) Programele de pregătire profesională, prevăzute la alin. (6), sunt organizate prin unitățile de învățământ de stat și sunt gratuite, în condițiile în care sunt finalizate până la vârsta de 18 ani.
(8) Durata și conținutul programelor de pregătire profesională sunt stabilite de unitatea de învățământ, pe baza standardelor ocupaționale, prin consultare cu angajatorii.
(9) Programele de pregătire profesională se finalizează cu examen de certificare a calificării. Organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării sunt reglementate de Autoritatea Națională pentru Calificări.
(10) Statul susține învățământul profesional și învățământul liceal — filiera tehnologică sau vocațională, prin:
a) recunoașterea în învățământul terțiar nonuniversitar a studiilor obținute în cadrul învățământului liceal – filiera tehnologică sau vocațională, în baza unui regulament propriu;
b) finanțarea parțială la școlarizarea în cadrul școlilor postliceale de stat;
c) burse speciale și alte forme de sprijin material.
***
Să mai spunem că în data de 3 februarie 2012, ministrul M.E.C.T.S. de atunci, Daniel Petru Funeriu, a emis ordin (cu cinci articole) prin care s-a aprobat Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de 2 ani (art. 1), calendarul pentru selecția și înscrierea elevilor... (art.2)...
P.S. Revenirea la Învățământul profesional este considerată de dl inspector școlar Florian Mieluț drept „o măsură reparatorie înțeleaptă binevenită!” (Ov. D.)

Trimite email

joi, 20 iunie 2019