Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

„Un suflet pustiu este un suflet fără iubire...”

Un copil care lovește un câine are sufletul pustiu

„Un suflet pustiu este un suflet fără iubire...”

Zilele trecute, la o lecție de abecedar, i-am întrebat pe copiii mei ce părere au despre un copil care lovește un câine.

O fetiță mi-a răspuns că acel copil are sufletul pustiu. M-a impresionat profund răspunsul acestui copil de șapte ani și am rugat-o să-mi spună ce înseamnă pentru ea să ai sufletul pustiu... Răspunsul a fost: „Un suflet pustiu este un suflet fără iubire...” În clipa aceea am înțeles că de-a lungul timpului mi-am iubit atât de mult copiii, încât m-a durut...
Un dor fără nume m-a făcut apoi să mă întorc către acele vremuri fermecătoare când, copil fiind, săgeată voiam să fiu, să spintec nemărginirea... COPILĂRIA! Anotimpul spre care ne-ntoarcem mereu surâzători, cu dragostea dintâi, așa cum valul se-ntoarce mereu la țărm... uneori în zbatere lină, alteori zbuciumat și învolburat pentru a căuta alinare... COPILĂRIA! Anotimpul nemâniei, a iubirii necondiționate...
Din când în când, fiecare dintre noi ne-ntoarcem acolo, spre începuturile devenirii noastre. De la timiditatea primei zile de școală și până la punțile de comunicare pe care le-ntindem azi între noi, de la un „A” și până la exprimarea propriilor păreri, de la necunoștință și până la încrederea într-un om care să ne fie călăuză, am reușit mereu să ne-nvingem tristețea și să credem în noi, să ne privim viitorul nu ca pe un vis, ci cu credința că vom avea un nume, că nu vom fi doar „pasărea care nu e”...
Copilul caută modele
Suntem toți copii, scânteietori, și așteptăm să scoatem la lumină propriile culori, să deschidem larg aripile, să ne înălțăm în imensitatea albastră și să-i cântăm vieții...
Râsul sau plânsul unui copil dărâmă orice zid, sare orice prăpastie, vindecă orice rană, îmblânzește orice conștiință...
Copilul caută modele, copilul caută un liman liniștitor care să-i dea certitudini, certitudinea că se îndreaptă către un mâine luminos, certitudinea că drumul lui va fi drept, umbrit de plopi... Niciun copil nu întreabă ce diplomă ai, el se îndreaptă spre dascălul cu vocație, spre dascălul cu iubire pentru copii... Iubirea pentru copii alungă plictiseala, rutina, nerăbdarea de a trece ora... De noi depinde dacă el va izbândi sau va eșua în viață!
Și nu pot să nu mă întreb dacă noi, oamenii mari, am făcut sau facem suficient de mult pentru a ne crește copiii fără noduri, dacă am știut să le vedem mugurii de aripi, dacă le suntem aproape în visul lor spre împlinire... Poate până nu e prea târziu, ar trebui să ne privim adânc în suflet și să vedem ce, cum și cât dăruim copiilor noștri, la ce suntem dispuși să renunțăm pentru a le netezi calea cu folos, ce sacrificii suntem în stare să facem pentru a-i putea privi în ochi fără regretul că n-am fost acolo pentru a-i ajuta să FIE și mai ales să RĂMÂNĂ OAMENI!
Fiecare copil este o minune ce se vrea descoperită, fiecare copil este o floare, fiecare copil este un cântec și stă în puterea noastră să facem ca parfumul florilor să dăinuie prin vreme, iar acordurile fiecărui cântec să facă să vibreze sufletul celui ce ascultă...
E ziua lor! Să le urăm „La mulți ani!” și să le dorim tot ce este bun și frumos în lume...
Mi-am scos iar gândurile la lumină, vă încarc din nou cu gânduri ce mă cutreieră... Uneori mă gândesc la faptul că ar fi mai cuminte să le tac, dar în seara asta am simțit nevoia cumplită să-mi așez sufletul în genunchi rugă în fața frumuseții sufletului de copil... Mă doare ceea ce nu pot schimba, dar îmi spun că fiecare putem schimba ceva înlăuntrul nostru, acolo unde contează cu adevărat...
(Anna Cotro)

Trimite email

sâmbătă, 4 februarie 2023