Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Avem mai multe unități de învățământ cu personalitate juridică

Când Primăria Oradea și Inspectoratul Școlar vorbesc aceeași limbă

Avem mai multe unități de învățământ cu personalitate juridică

Viceprimarul municipiului Oradea Ovidiu Moldovan și inspectorul școlar general Daniel Negrean au susținut, ieri (marți, 17 iulie 2012), o conferință de presă în sala mică a Primăriei Oradea.

Generalul Inspectoratului Școlar Județean Bihor și viceprimarul municipiului au prezentat rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat (și privat), situația unităților de învățământ pentru care municipalitatea plătește chirie, precum și stadiul lucrărilor de construcție sau reabilitare, după caz, la unitățile de învățământ de stat.
De la 45 la 49 de unități de învățământ cu personalitate juridică
Pentru început dl inspector școlar general, prof. Daniel Dumitru Negrean, s-a referit la rețeaua școlară a unităților de învățământ.
Ca urmare a modificările făcute de conducerea Primăriei Oradea și avizate de conducerea I.S.J. Bihor, numărul unităților de învățământ cu personalitate juridică a crescut de la 45 la 49.
Și-au câștigat personalitate juridică: Școala Gimnazială „Octavian Goga” din Oradea (având ca structură Grădinița nr. 42 – „Maria”); Grădinița nr. 56 (care se mută pe Lisz Ferenc, cu 12 grupe – opt cu program prelungit și patru grupe cu program normal – între care și cele trei grupe de Waldorf de la Grădinița nr. 36); Grădinița nr. 25 (cu două structuri grădinițele nr. 1 și 22) și Grădinița nr. 34 (cu structura Grădinița nr. 48).
„În municipiul Oradea avem: trei colegii naționale, un colegiu economic, cinci colegii tehnice, cinci licee teoretice, opt licee vocaționale (artă, sport și cele confesionale), trei licee tehnologice, 12 școli cu clasele I-VIII (gimnaziale) cu personalitate juridică, o școală cu clasele I-VIII ca structură (e vorba de Școala „Ion Bogdan” – structura Școlii nr. 11) și 12 grădinițe cu program prelungit cu personalitate juridică, celelalte 19 grădinițe cu program prelungit vor deveni structuri de la 1 septembrie 2012, tot structuri vor deveni și 11 grădinițe cu program normal”, a precizat inspectorul școlar general.
„La învățământul particular sunt trei școli postliceale, trei licee, o școală cu clasele I-IV, cinci grădinițe cu program prelungit cu personalitate juridică și patru grădinițe cu program normal cu personalitate juridică; în total, numărul unităților particulare din municipiul Oradea este de 16”, a mai adăugat dl inspector școlar general Daniel Negrean.  
Decât să plătească chirie, mai bine desființează grădinița!
Timp de trei ani, Selina a găzduit, gratuit, Grădinița nr. 36 în localul său de la parterul unui bloc din Cartierul Luceafărul (de pe Calea Aradului). De-acum, municipalitatea urma să plătească proprietarului chirie. Decât să-i plătească respectiva chirie, mai bine a desființat grădinița, împăștiind copiii, care pe unde: cele trei grupe de Waldorf în Nufărul, la Grădinița nr. 56, o grupă la Grădinița nr. 50, grupa maghiară, în centru, la Grădinița „Orsolya”...
Chirii reduse cu 40 sau 50%
Pentru nouă unități de învățământ, Primăria Oradea plătește circa „23.000 de euro lunar (în funcție de cursul euro), respectiv 275.000 de euro pe an, exact bugetul pentru reparațiile curente la cele 81 de unități pe care ni le-am propus pentru acest an, iar pentru patru imobile nu plătim taxă”, a precizat domnul viceprimar. Purtând negocieri cu proprietarii, „Episcopia Romano-Catolică a acceptat o diminuare a chiriei cu 40 la sută, iar cei de la Fundația „Caritatea” o reducere a chiriei cu 50 la sută. Urmează să avem discuții cu cei de la S.C. Perind, dar și cu ceilalți...”, a adăugat viceprimarul Ovidiu Moldovan. 
Investiții și reparații capitale – 8.295.840 lei
În continuare, domnul viceprimar s-a referit la  investițiile făcute în 2012 de administrația locală pentru construirea unor noi unități de învățământ (grădinița de pe str. Lisz Ferenc) și pentru unele reparații capitale la unitățile de învățământ; ele se cifrează la 8.295.840 lei (din care cam jumătate pentru grădiniță). „Menționez că este prima grădiniță, după ’89, care se construiește în Oradea. Încercăm să o finalizăm cât mai repede, chiar dacă vom mai lucra pe exterior până în luna decembrie. Noi sperăm ca la începutul anului școlar, undeva prin septembrie, la începutul lui octombrie, copiii să aibă acces deja la această grădiniță...” La Grădinița nr. 54, lucrăm la partea de acoperiș și fațadă. La Grădinița nr. 46 a fost necesară termoizolarea fațadei. La 1 august 2012 finalizăm amenajările interioare la Colegiul Național „Emanuil Gojdu”, amenajările interioare, coridoare, casa scării, trei corpuri de clădire; valoarea finală a lucrării este de 1.067.856 lei...”
„Primăria este un partener de onoare, deci ce a promis să investească a investit...” a conchis domnul viceprimar Ovidiu Moldovan. (Ovidiu DAN)

Trimite email

marți, 31 ianuarie 2023