Menu

Arhiva

Din:

Pana in:


„EU –MAGIC” (3-9 iulie 2012) – Istanbul

Diseminare – Mobilitate individuală Comenius

„EU –MAGIC” (3-9 iulie 2012) – Istanbul

Sunt profesor de biologie–chimie, la Grupul Școlar „Ioan Bococi” din Oradea și am decis să împart cu voi bucuria unei experiențe pe care am trăit-o de curând, mai exact între 3 și 9 iulie 2012, o experiență europeană.

După cum bine se știe, învățământul este un domeniu de activitate în care mereu trebuie să te pregătești, pentru a te forma pe tine, ca profesor și implicit pentru a-ți forma și elevii, care trebuie să primească informații de calitate și într-un mod original și plăcut. De aceea, ca profesor, ești mereu interesat de perfecționarea metodelor de predare-învățare folosite la clasă, pentru a face cât mai interesantă ora, iar elevii să vină cu drag la școală.
Astfel în perioada 3 – 7 iulie 2012, am participat la un stagiu de formare în Istanbul - Turcia, în cadrul Programului Sectorial Comenius - Mobilități individuale, participare care a fost posibilă cu sprijinul financiar Comenius-Life Long Learning LLP.
Dorința de perfecționare continuă și de lărgire a arsenalului metodico-pedagogic cu strategii noi  de utilizare eficientă a tehnologiilor moderne  folosite în țări din Europa m-a determinat să  accesez o bursă de formare prin programul de mobilități individuale Comenius. Astfel am depus candidatura pentru cursul „Effective Use of Modern Techonology And Games In Classrooms” organizat de Charles University in Prague, Faculty of Education, curs care a răspuns nevoilor mele de formare și perfecționare în acest moment al carierei de cadru didactic în devenire.
Obiectivele cursului de formare au fost:
 *utilizarea software-ului educațional ActivInspire, jocurilor educaționale și a TIC în procesul de predare-învățare
*proiectarea activităților de la clasă cu ajutorul software-ului educațional (ActivInspire)
*schimb de bune practici și idei inovatoare între participanții de la curs
*familiarizarea cu platforma de învățare (e-learning) Moodle, programul „Google SketchUp”
Experiența și cunoștințele dobândite la cursul de formare Comenius nu mi-au dezmințit așteptările. Cursul s-a desfășurat în cele mai bune condiții, iar profesorii au fost deschiși, răspunzând la toate întrebările noastre. Programul a fost extrem de încărcat, dar foarte variat, frumos și interesant. Am învățat foarte multe în urma acestui curs, în special pe domeniul practic, de predare, în sensul că acum pot folosi cu ușurință multe programe pe calculator, în scopul optimizării metodelor activ-participative în cadrul unei ore. La curs au mai participat profesori din: Grecia, Spania, Polonia, Belgia, Lituania, Letonia, Cipru, Islanda, Ungaria Finlanda și Irlanda ceea ce i-a conferit dimensiune europeană.
Cursul a fost organizat în două module, teoretic și practic, cele două module succedându-se zilnic. Cursul a debutat cu prezentarea de materiale privind: Comunicarea profesor – elev în sala de clasă, precum și exemple concrete de jocuri cu accent pe comunicare și terminologie, integrarea TIC în procesul de predare-învățare.
Au urmat activități practice de utilizare a platformei Moddle (logare, discuții pe forum, încărcarea pe platformă cu materiale de  prezentare a școlii de proveniență a fiecărui cursant, proiectarea de lecții utilizând sofrwer-ul educațional „Activinspire” „Google SketchUp”.
În concluzie, participarea la acest curs m-a motivat să-mi dezvolt continuu competențele profesionale în viitor, mi-a dezvoltat perspectivele în carieră, mi-a oferit o gamă largă de tehnici de predare din care pot alege, mi-a îmbunătățit competențele de utilizare a limbii engleze, deci, am trăit minunata experiență europeană, pe care oricare dintre profesori o poate trăi; este o chestiune de alegere.
Bursele de formare Comenius sunt gestionate de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, iar toate informațiile referitoare la accesarea burselor pentru cursurile de formare Comenius sunt puse la dispoziție pe site-ul Agenției www.anpcdefp.ro.
Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului și AN și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.
prof. Șandor Mariana

Trimite email

mari, 24 octombrie 2017

Poza zilei

Misiune îndeplinită!

Grea misiune pentru reporterul de serviciu să-și pozeze colegii cu telefonul mobil la Simularea unui proces penal.
Și totuși, misiunea a fost îndeplinită! Grație talentului și abilităților... Câtă grație!