Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Formarea cadrelor didactice care vor preda la clasele pregătitoare

În perioada 3-7 septembrie, cea de-a doua sesiune

Formarea cadrelor didactice care vor preda la clasele pregătitoare

În prezent, se desfășoară cea de-a doua sesiune de formare a cadrelor didactice care vor preda la clasele pregătitoare.

În noul an școlar, la nivelul județului Bihor vor ființa 260 de clase pregătitoare, în care vor învăța 3.604 elevi.
Pentru dotarea acestor clase cu mobilier special au fost alocate 728.000 de lei, iar cadrele didactice respective au fost programate să participe la sesiuni de formare. La prima sesiune, desfășurată în perioada 27-31 august 2012, au participat 133 de cadre didactice. Celelalte 127 participă la sesiunea care se desfășoară în aceste zile (în perioada 3 – 7 septembrie). De formarea lor se ocupă cinci experți formatori naționali: prof. dr. Maria Donca, prof. Rodica Popa, prof. Angela Nuță, prof. Doina Lung și prof. Farkas Tunde (inspector școlar pentru învățământul primar și preșcolar în limba maghiară).
Ieri (miercuri, 5 septembrie), am avut curiozitatea să vedem cum se derulează aceste pregătiri (conduse de către dna inspector școlar Farkas Tunde, respectiv  dna prof. dr. Maria Donca).
„Pe aceste planșe, după cum se poate observa, am sintetizat câteva programe: Tehnologii de informare și comunicare, Educație fizică și sport, Matematica și explorarea mediului, Dezvoltare personală (ca disciplină nouă), Muzică și mișcare, Educația pentru societate, Arte vizuale și Lucru manual...
În cadrul sesiunii față în față, ne axăm pe exerciții aplicative practice, concrete, de la clasă, în cadrul unui joc de rol în care  cadrele didactice au „statut” de elevi...” ne explică doamna inspector școlar Farkas Tunde.
Programul pregătirilor este foarte riguros, bine organizat, structurat și gestionat.
Spre exemplificare, vă vom spicui din agenda sesiunii față în față, din programul unei zile. O secvență de învățare de 75 de minute cuprinde: Interdisciplinaritate -Treptele integrării curriculare; în următoarele 60 de minute (după o pauză de 15 minute): Interdisciplinaritate – profiul de competențe al cadrului didactic; în următoarele 60 de minute: Platforma e-Learning - prezentare și utilizare; în 120 de minute: Fundamente psihopedagogice ale integrării curriculare; în 90 de minute Curriculum învățământ primar și formarea competențelor cheie –documente curriculare; în următoarele 30 de minute: concluzii și feedback-ul zilei.
Trecând în revistă programul săptămânii, putem constata o multitudine de probleme abordate, legate de construcția curiculumului (cele trei zone); Principiile și etapele de elaborare a curriculumului în viziune interdisciplinară; Model sinteză/generalizare; Managementul clasei; Strategii didactice; Modul complementar; Metoda proiectelor; Evaluarea învățării și Evaluarea sumativă.
„Totul se învață prin joc”
„Caracteristica activității didactice la clasa pregătitoare este jocul. La această vârstă, totul se învață prin joc, iar predarea este interdisciplinară. În evaluare, nu se acordă note și nici calificative, ci în cadrul unei fișe este consemnat un raport de evaluare. Durata unei ore este de 35 de minute, iar programul unei zile este de la ora 8 la 12...
Obiectivul general al proiectului pe care îl derulăm vizează îmbunătățirea accesului și a participării cadrelor didactice din învățământul primar la oportunități de formare continuă bazate pe resurse digitale și pe cursuri de tip blended learning, în vederea susținerii formării de competențe cheie la școlarii mici prin organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare”, a ținut să sublinieze dna prof. dr. Maria Donca.
În ambele situații surprinse, se lucra pe grupe, în condițiile concrete de la clasă, în care dascălii jucau rolul elevilor, se comportau și reacționau în funcție de sarcina de învățare, dovedindu-se foarte creativi și originali... (Ovidiu DAN)
P.S. Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: Formarea cadrelor didactice care vor preda la clasele pregătitoare. 

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

mari, 18 iunie 2019