Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Slujba Te-Deum-ului la deschiderea cursurilor din noul an școlar (5)

Duminică, la Biserica Sf. Apostol Andrei

Slujba Te-Deum-ului la deschiderea cursurilor din noul an școlar (5)

Din 2008, în fiecare toamnă, la Biserica Ortodoxă cu hramul Sf. Apostol Andrei din Oradea, în ajunul deschiderii cursurilor noului an școlar, se oficiază slujba Te-Deum-ului la care sunt invitați toți copiii și profesorii din cadrul parohiei.

Duminică, 16 septembrie 2012, slujba a fost oficiată de părinții parohi Vasile Bota și Ion Alexandru Mizgan, cărora li s-a alăturat părinte Ioan Gudea (un vrednic slujitor care de 50 de ani se dăruiește întru luminarea duhovnicească a credincioșilor la Biserica Buna Vestire din Oradea și  nu numai). Distinsul părinte avea să rostească obișnuitul cuvânt de învățătură la sfârșitul Liturghiei.
„Și ce folosește unui om să câștige toată lumea, dacă își pierde sufletul?
Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său?”
Sunt cuvintele din sfânta Evanghelie de astăzi, de la Sf. Evanghelist Marcu, capitolul 8, versetul 36.
Iubiți frați întru Domnul, ori de câte ori le auzim sau le citim ne întrebăm: ce fac eu cu sufletul meu? Ce fac eu ca să mi se spună că sunt un om cu suflet mare? Și nu un om cu suflet mic...Trupul se vede, sufletul nu se vede pentru că este duh. Sufletul este de la Dumnezeu. Și este veșnic, nu intră în mormânt cu trupul, atunci când ne cheamă Dumnezeu, ci sufletul se înalță la cer, la Creatorul său... Iubiți credincioși, sufletul se simte! Suntem oameni mari, când avem suflet mare... Omul caută, caută mereu ceva; caută să se apropie de Dumnezeu și caută să nu-și piardă sufletul! Sufletul prețuiește cât lumea-ntreagă. Omul cu suflet mare este omul lui Dumnezeu...”
Rugăciunea
De la slujba Te-Deum-ului am reținut Rugăciunea, pe care dorim să o împărtășim cititorilor noștri:
„Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce dintru începutul zidirii Tale ai pus într-însa înțelepciune, cumpănă și putere; Cel ce pe omul creat de tine l-ai înzestrat cu suflet viu, cu libertate și conștiință de sine, cu virtutea de a alege între bine și rău, cu puterea de a Te cunoaște prin descoperire, dar și prin făptura Ta cea văzută și nevăzută; Cel ce ai sădit într-însul minte luminată și judecată limpede; Cel ce l-ai înarmat cu gând pătrunzător și dreaptă socotință; Tu, Cel ce l-ai împodobit pe David cu darul cuvântului și pe Solomon cu harul înțelepciunii; Tu, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, care la vârsta de numai doisprezece ani îi uimea pe învățații din templu cu învățătura Sa cea mai presus de cuprindere; Tu, Doamne, Cel ce dintru înălțimea cerului Tău duhovnicesc îi vezi acum pe tinerii aceștia la pragul cărților deschise și în așteptarea dascălilor lor, Tu Însuți, Dumnezeule, binecuvintează-le începutul, întărește-le voința și luminează-le mintea spre dobândirea cunoștințelor celor folositoare și spre descoperirea adevărului Tău. Păzește-i de cursele rătăcirilor celor pierzătoare de suflet, înalță-i deasupra grijilor mărunte, dăruiește-le râvna învățăturii și cuprinderea cunoașterii, înzestrează-i cu voința de a-și servi Biserica, Patria și Neamul prin comoara sufletului lor, deprinde-i cu bucuria de a-Þi rosti numele și de a-și pune nădejdea în ajutorul și binecuvântarea Ta”.
Toți copiii și tinerii care au participat la slujba Te-Deum-ului au primit din partea părintelui vicar Vasile Bota câte o iconiță – Icoana hramului și Racla cu Moaștele Sfântului Apostol Andrei. (Ovidiu DAN)
P.S. Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: Slujba Te-Deum-ului la deschiderea cursurilor din noul an școlar (5)

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

luni, 28 septembrie 2020