Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

A început școala și la Vașcău!

Un nou început

A început școala și la Vașcău!

În dimineața zilei de 17 septembrie 2012, curtea Școlii Gimnaziale „Nicolae Bogdan” din Vașcău forfotea de lume.

Elevi, părinți și cadre didactice și-au exprimat bucuria reînceperii anului școlar, etalând zâmbete și ținute elegante. „Boboceii” din clasa pregătitoare și clasa I s-au desprins rapid din mâinile părinților, găsindu-și  prieteni printre colegii mai mari care i-au familiarizat cu ambientul școlii.
 Forfota s-a domolit odată cu aranjarea claselor în careul din sala de sport a școlii. Oaspeți de seamă au onorat invitația de a participa la deschiderea festivă de la școala din Vașcău: ec. ing. Florin Porge - primarul orașului Vașcău, preot Mircea Bursașiu, preotul Bisericii Ortodoxe din oraș, prof. Mircea Băruța - președintele Comisiei de învățământ din cadrul Consiliului Local Vașcău, ing. Adrian Ciucian - președinte CRP, dl. Mihaiu Teaha - consilier în cadrul Consiliului Local Vașcău, ag. șef. Adrian Fericean, reprezentantul Poliției de proximitate din cadrul Poliției Vașcău.
Părintele paroh Mircea Bursașiu a oficiat slujba tradițională de început de an școlar, transmițând urări atât elevilor, cât și cadrelor didactice, după care a sfințit toate sălile de clasă.
 Dl. primar Florin Porge a ținut un discurs în care a menționat buna colaborare cu școala și sprijinul pe care atât Primăria, cât și Consiliul Local îl acordă acestei instituții de învățământ.
Cu emoțiile inerente oricărui început de an școlar, dna director Liliana Laza a ținut un discurs în care a prezentat situația școlară deosebit de onorantă a absolvenților clasei a VIII-a, cât și pregătirile făcute pentru asigurarea condițiilor optime desfășurării procesului instructiv-educativ. Școala deține toate autorizațiile de funcționare, inclusiv Atestatul privind nivelul calității educației oferite de către Școala Gimnazială „Nicolae Bogdan” Vașcău, eliberat de ARACIP până în anul școlar 2016-2017, inclusiv.
 A dat apoi citire ofertei educaționale a unității de învățământ pentru anul școlar 2012-2013, misiunii și viziunii școlii și componenței corpului profesoral.
Fiecare diriginte și învățător și-a condus elevii în sala de clasă repartizată, unde, pe bănci, se aflau manualele școlare. Prima strigare a catalogului a trezit emoții mai ales în rândul celor din clasa pregătitoare, care, deși au mobilier nou și dotari moderne, sunt pentru prima dată așezați în bănci, având statut de elevi.
Odată începută, activitatea din școală se va desfășura după orarul stabilit, rămânând ca performanțele cadrelor didactice să genereze performanțe în rândul elevilor.
(prof. Laza Liliana – directorul școlii)

Trimite email

duminic, 18 august 2019