Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 aprilie 2024

Concurs național pentru profesori, în programul LifeLab.

Premii pentru cadrele didactice care documentează și argumentează folosirea la clasă a fișelor educaționale cu aplicații practice de educație financiară la mai multe discipline
Banca Comercială Română (BCR) anunță extinderea programului LifeLab la nivel național, potrivit comunicatului de presă transmis cu ocazia Zilei Educației Financiare. Proiectul își propune să recompenseze profesorii care integrează noțiuni de educație financiară și discuțiile despre bani și comportamente financiare responsabile în predarea disciplinelor lor, la clasă.
Petiția pentru introducerea educației financiare în materiile predate la școală este deschisă și sunt invitați să o semneze cei care vor să susțină această schimbare.
Se pot înscrie toți profesorii care vor să le ofere elevilor lor abordări interesante, captivante și ancorate în realitate, chiar la disciplinele pe care le predau, indiferent de ciclul de învățământ, din orice școală și grădiniță.
Pentru a se înscrie, trebuie doar să își creeze un cont pe platforma Școala de Bani, să descarce materialele educaționale deja publicate în proiectul LifeLab, potrivite pentru materia pe care o predau și să le aplice la clasă.
Evident, profesorii care se înscriu trebuie să documenteze acest demers didactic prin fotografii sau clipuri video, realizate în timpul implementării fișelor la ore, să urce fișierele pe un link de transfer. Apoi, datele profesorului și o mică descriere despre cum a decurs ora și link-ul de transfer vor trebui completate pe pagina proiectului.

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
28 martie 2024

Regulile pentru gradația de merit a profesorilor se vor modifica „într-un timp relativ scurt”, anunță Ligia Deca: Nu putem să venim cu revoluții acolo
Ligia Deca, ministrul Educației, a declarat luni, 25 martie, în cadrul unei conferințe de presă, că metodologia gradației de merit pentru profesori va fi revizuită și „e un ordin de ministru care trebuie emis într-un timp relativ scurt”. Pe 11 martie 2024, Ligia Deca spunea că în Ministerul Educației au loc discuții în prezent cu privire la „regândirea gradației de merit” și „regândirea treptelor de salarizare” a profesorilor.
Amintim că ordinul de ministru cu noile reguli pentru gradația de merit a profesorilor, programat să apară de Ziua Păcălelii, în acest an, a fost mutat pe 2 aprilie de Ministerul Educație, potrivit unui document publicat în Monitorul Oficial.
Ministrul Educației a spus luni că lucrează cu specialiștii OCDE pentru un cadru de evaluare de performanță potrivit pentru România: „Un alt sfat al lor este ca acest cadru să nu fie implementat brusc. Este nevoie de pilotare, este nevoie de timp de acomodare și este nevoie de predictibilitate pentru cadrele didactice”, a spus Deca.
„Prima discuție pe care o avem în acest sens este cea legată de revizuirea metodologiei gradației de merit, e un ordin de ministru care trebuie emis într-un timp relativ scurt. Și acolo avem prima discuție. Sigur, nu putem să venim cu revoluții acolo, pentru că, practic, e nevoie de un pic de timp să mergem pe recomandările OCDE.
Recomandările OCDE vorbesc și despre corelarea etapelor de promovare în carieră cu standarde profesionale, deci este vorba de o construcție a carierei didactice mai amplă, este vorba de timp pentru a putea avea rezultate obiective, de tipul evaluării standardizate pentru elevi, ca să poți să ai oglinda valorii adăugate la clasă. Și ne propunem, sigur, să venim cu o serie întreagă de propuneri, dar, din nou, aceste schimbări nu se pot întâmpla peste noapte”, a precizat Ligia Deca...

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
12 martie 2024

Peste 12.000 de profesori și aproape 170.000 de elevi și studenți, parte din proiectele educaționale ale organizației Școala de Valori, în cei 14 ani de activitate (P)
Într-o lume într-o continuă schimbare, Școala de Valori continuă și ea să își împlinească misiunea de a călăuzi tinerii să învețe să devină creatorii propriilor vieți. Cu o experiență de 14 ani în crearea de proiecte educaționale, Școala de Valori a impactat pozitiv viața celor aproape 170.000 de elevi și studenți, precum și a celor aproximativ 12.000 de profesori.
Școala de Valori este o asociație non-guvernamentală înființată în 2009, care și-a oficializat activitatea în 2010, începând cu proiectul GROW, acum cunoscut sub numele de growedu.ro. Începând cu anul trecut, asociația și-a extins misiunea și în Diasporă. L’école des Valeurs este primul avanpost Școala de Valori în spațiul european, cu scopul de a susține dezvoltarea personală și profesională a românilor care trăiesc în Diasporă: https://lecoledesvaleurs.eu/ .

Școala de Valori rămâne implicată în susținerea educației la nivel european și în implementarea de proiecte Erasmus Plus, cu accent pe integrarea tinerilor pe piața muncii, deoarece învățarea continuă centrată pe valori este cheia cu care tinerii pot să-și atingă sau, de ce nu, să își depășească potențialul maxim.

În decursul celor 14 ani, Școala de Valori a fost alături de elevii din școala primară la cei din liceele tehnologice sau teoretice, i-a susținut în procesul de alegere a traseului educațional și de carieră. Studenții au cunoscut procesul de transformare al proiectelor Școala de Valori și, acum, sunt gata să fie antreprenori sau angajați cu competențe antreprenoriale, care știu că locul lor este într-un domeniu care să fie în armonie cu abilitățile lor personale. Pentru că profesorii sunt cheia dezvoltării elevilor, Școala de Valori se implică în crearea unor experiențe educaționale unice, interactive și inspiraționale, care vizează nu doar formarea inițială dar și pe cea continuă, adresând competențele de care au nevoie pentru a lucra cu elevii contemporani.

Credem cu tărie în puterea oamenilor de autodepășire...

O glumã nu face rãu nimãnui!

Zâmbiþi, nu costã nimic!

O glumã nu face rãu nimãnui!

Un mare scriitor
Era odatã un tânãr care îºi dorea foarte mult sã devinã un "mare" scriitor. Când i se cerea sã explice ce înþelege prin "mare" el spunea: "Vreau sã scriu lucruri pe care sã le citeascã toatã lumea, lucruri la care lumea sã reacþioneze la un înalt nivel emoþional, lucruri care sã-i facã sã plângã, care sã-i facã sã þipe, sã se vaite de durere, de disperare, de disperare ºi de enervare!" Dorinþa i s-a îndeplinit, oamenii reacþioneazã chiar aºa când vãd rândurile scrise de el! Tânãrul lucreazã pentru Microsoft... scrie mesaje de eroare!

* Cele cinci porunci ale vieþii:
1.Sã nu gândeºti.
2.Dacã gândeºti, sã nu spui.
3.Dacã spui, sã nu scrii.
4.Dacã scrii, sã nu semnezi.
5.Dacã semnezi, sã nu te miri...

 * - Alo, bunã ziua, Casa Poporului?
- Da.
- Cu poporul, vã rog!
 * Bãsescu cãtre mulþimea adunatã în Piaþa Victoriei:
- Am hotãrât cã de la anu’ vom munci numai miercurea!
Toatã suflarea, impresionatã, aplaudã în delir.
Întrebãri sunt?
Se ridicã unu, se scarpinã în cap, ºi-apoi plin de sine întreabã:
- În FIECARE miercuri?
* Teorema 4 = 3
Demonstraþie:
Fie a + b = c
De unde:
4a - 3a + 4b - 3b = 4c - 3c
4a + 4b - 4c = 3a + 3b - 3c
4 (a + b - c) = 3 (a + b - c)
4 = 3
Q.E.D

* În spital este adus un tip cu o fracturã cranianã. Sora medicalã completeazã fiºa ºi întreabã:
- Cãsãtorit?
- Nu, am avut un accident.
* Într-un compartiment de tren, un ardelean ºi niºte tineri.
Unul dintre tineri:
-Bade, închide geamul cã e frig afarã!
Ardeleanul închide geamul.
-No, amu-i mai cald afarã?
* Iþic Mendelovici, evreu rus, lua mereu cuvântul la adunãrile de partid, unde se declara mereu de acord cu antevorbitorii sãi.
- Tovaraºe Iþic, îi spuse secretarul de partid, dar dumneata n-ai niciodatã o pãrere proprie?
- Ba da, dar þin sã vã spun cã nu sunt de acord cu ea!
* Ruºii sunt întrebaþi:
Cu ce maºinã cãlãtoriþi prin oraº? Rãspuns: cu Lada!
Cu ce maºinã cãlãtoriþi la vilã ? Cu Moskvici!
Cu ce maºinã cãlãtoriþi la mare? Cu Volga!
ªi cu ce maºinã cãlãtoriþi în strãinãtate? Cu tancurile!
* Culmea lãcomiei: Sã mãnânci bãtaie ºi sã nu te saturi.
Culmea croitoriei: Sã coºi chiloþi pentru fundul mãrii.
Culmea justiþiei: Sã condamni o prostituatã sã-ºi execute pedeapsa la locul de muncã.
Culmea cutremurelor: Sã urci cu liftul ºi sã cobori cu apartamentul.

* - Prin ce se deosebeºte omul de maºinã?
- Încã nu a fost inventatã o maºinã care sã nu facã nimic...
* Am citit cã tutunul dãuneazã ºi... m-am lãsat de fumat!
Am citit cã alcoolul dãuneazã ºi... m-am lãsat de bãut!
Am citit cã sexul dãuneazã ºi... m-am lãsat de... citit!
*
Fiul unui prosper om de afaceri îºi întreabã tatãl:
- Tatã, care este secretul succesului?
- Douã cuvinte.
- Care sunt acelea?
- Decizii corecte.
- Hm... ºi cum ºtii sã iei deciziile corecte?
- Un cuvânt.
- Care e ãla?
- Experienþa.
- ªi de unde ai experienþa?
- Douã cuvinte.
- Care sunt acelea?
- Decizii greºite.
* - Ce face un þigan când îl pui la calculator?
- Cautã în Recycle Bin!
* - Ce strigã un profesor de informaticã atunci când se îneacã?
- F1! F1! F1!
* Soþia unui informatician:
-Dragã, du-te la magazin ºi ia salam. Dacã au ouã, ia zece.
Programatorul ajunge la magazin:
-Aveþi ouã?
-Da.
-Atunci daþi-mi 10 salamuri!
*
Suna un client la Hotline la Microsoft:
- Am instalat versiunea beta de Windows XP ºi de atunci nu mai funcþioneazã Office 2000!
- ªi noi am avut aceeaºi problemã...
- ªi ce aþi fãcut?
- Am mai instalat o datã Windows XP!
Dupã o orã sunã din nou clientul:
- Acum nu mai funcþioneazã nimic!
- Nici la noi...
* -Mãi Vasile, ce-i acela un "lator"?
-Nu ºtiu, Ioane! Dar de ce întrebi?
-Fiindcã bãiatul lu' Gheorghe a zis cã-ºi ia un "cal cu lator"!
(Mary)

Trimite email
marți, 23 aprilie 2024, 04:08:05 Ora de vară a Europei de Est