Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Conferința internațională anuală...

Astăzi, se deschide la Universitatea Agora din Oradea

Conferința internațională anuală...

Astăzi,18 octombrie 2012, ora 15,00, la Universitatea Agora va avea loc deschiderea oficială a lucrărilor conferinței anuale a Departamentului de Științe Sociale pe domeniul DREPT cu tema „Prospects and Challenges of 21st Century Law” (Perspective și provocări în dreptul secolului XXI).

Conferința este organizată în parteneriat cu Centrul de Informare Europeană Europe Direct Universitatea Agora, Oradea, Nord-Vest, Centrul euroregional de prevenire și combatere a criminalității transfrontaliere și modulele Jean Monnet: „Libera circulație a persoanelor în spațiul Uniunii Europene” și „Uniunea Economică și Monetară”.
Pe durata a două zile, invitații din țară și străinătate își vor susține lucrările în plenul conferinței și în cadrul a șase paneluri, distribuite astfel:
Panel IThe New Civil Code and the New Code of Civil Procedure (Noul Cod civil și Noul Cod de Procedură civilă)
Panel II: The New Penal Code and the New Code of Criminal Procedure (Noul Cod penal și Noul Cod de Procedură penală)
Panel III: Legislative changes in other disciplines (Modificări legislative din alte discipline din domeniul juridic)
Panel IV: Thematic interdisciplinary approaches (Abordări tematice interdisciplinare)
Panel VPenal law and civil law –interdisciplinary approaches (Drept penal și drept civil – abordări interdisciplinare)
Panel VI: The future of european integration (Viitorul integrării europene)
„Prelegerile și dezbaterile programate pe parcursul celor două zile, cu subiecte care se subsumează atât temei generale a conferinței, cât și temelor specifice panelurilor formate din specialiști preocupați de tematici corect delimitate și bine definite, vor oferi oportunitatea de a analiza conținutul unor noi dispoziții legislative, cu trimitere atât la doctrină, la practica instanțelor de judecată, cât și la problemele care sunt generate de procesul de apariție a unor modificări în dreptul unei țări.
Mă refer aici, la modul în care este elaborată o lege, promovată, dezbătută public, aprobată și pusă în aplicare, moment în care pot apărea soluții ale instanțelor care rămân valabile în raport cu noile prevederi legislative sau care vor duce la situații negative în aplicarea modificărilor legislative.
În concluzie, prin această temă a conferinței ajunsă la cea de-a VI-a ediție, organizatorii și-au propus să aducă în atenția participanților subiecte de actualitate din domeniul științelor juridice, analize pertinente și observații critice la adresa legiuitorului, precum și propuneri de lege ferenda  în contextul în care legislația românească se află într-o continuă schimbare, necesară, uneori, greu de realizat datorită faptului că nu există suficientă implicare, coerență și voință în luarea unor decizii”, ne-a declarat prof. univ. dr. Elena-Ana Iancu.
Peste 100 de lucrări... din cinci țări
În cadrul conferinței vor fi prezentate peste 100 de lucrări ale cadrelor didactice, specialiștilor și practicienilor în drept din cinci țări (Cehia, Mexic, Republica Moldova, România și Serbia). Participanții din România reprezintă 13 centre universitare: Alba-Iulia, Arad, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Sibiu și Târgoviște.
Lucrările selectate în urma recenziei vor fi publicate în revista Agora International Journal of Juridical Sciences, http://www.juridicaljournal.univagora.ro revistă indexată în mai multe baze de date internaționale recunoscute conform anexei 1, pct.1  din Ordinul ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului Nr.4691/2011.
În deschidere, vor lua cuvântul din partea Universității Agora, rectorul universității, prof. univ. dr. Ioan Dzițac, decanul Facultății de Drept și Științe economice, conf. univ. dr. Gabriela Bologa și directorul Departamentului de Științe Sociale, prof. univ. dr. Elena-Ana Iancu.
Din partea co-organizatorilor vor avea intervenții: lect. univ. dr. Alina-Angela Manolescu, director al Centrului de Informare Europeană EUROPE DIRECT, Universitatea Agora, Oradea, Nord-Vest; prof. univ. dr. Elena-Ana Iancu, director al Centrul euroregional de prevenire și combatere a criminalității transfrontaliere și profesor Jean Monnet, titular al modulului „Libera circulație a persoanelor în spațiul Uniunii Europene”; conf. univ. dr. Gabriela Bologa, profesor Jean Monnet, titular al modulului „Uniunea Economică și Monetară”.
Coordonatorul Centrului Europe Direct Agora Oradea, lect. univ. dr. Alina-Angela Manolescu va prezenta elementele esențiale ale stării Uniunii Europene, în particular proiectele pentru o integrare consolidată a Europei care implică realizarea unei uniuni economice mai profunde bazate pe o uniune politică.
În plenul conferinței vor fi prezentate prelegeri pe teme de actualitate care preocupă deopotrivă pe teoreticienii și practicienii din domeniul științelor juridice:
„Aspecte teoretice și practice din legislația Cehiei” prelegere de dr. PAVEL KLIMA, avocat Republica Cehă;
„Noul Cod de Procedură Penală. Repere teoretice și practice”, prelegere de DUMITRU VIRGIL DIACONU, prof. univ. dr. la Universitatea din Pitești, judecător la Curtea de Apel Pitești;
„Tehnici noi folosite în identificarea criminalistică”, ELENA-ANA IANCU, prof. univ. dr. la Universitatea Agora, director al Departamentului de Științe Sociale, fondator și redactor-șef al revistei Agora International Journal of Juridical Sciences;
„Viitorul democrației europene: eficacitatea dreptului în statele membre ale UE din al treilea val al democratizării”, ALINA-ANGELA MANOLESCU, Universitatea Agora, Facultatea de Drept și Științe Economice, Departamentul de Științe Sociale, director al Centrului de Informare Europeană EUROPE DIRECT, Universitatea Agora, Oradea, Nord-Vest;
„Reflecții asupra protecției vieții persoanei potrivit noului Cod penal” CONSTANTIN DUVAC, conf. univ. dr. la Universitatea Agora, redactor-șef adjunct al Revistei de Drept penal, cercetător științific asociat al Institutului de Cercetării Juridice „acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, secretar general al Asociației Române de Științe penale, vicepreședinte al Asociației Criminaliștilor din România;
„Reflecții asupra regulilor de bază ale procesului penal”, NICOLAE GROFU, cercetător științific asociat al Institutului de Cercetări Juridice „acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, lect. univ. dr. la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, București, redactor-șef adjunct al Revistei Române de Criminalistică.
Lucrările vor continua pe șase paneluri
În partea a doua, lucrările conferinței se vor desfășura în șase paneluri pentru reliefarea celor mai importante noutăți apărute în dreptul secolului XXI, prin reflectarea tabloului general al dinamicii legislative, etapele în care se află diferit proiecte de lege și preocuparea pe care o are legiuitorul în vederea întăririi ordinii de drept în perioada pe care o străbatem.
Panelul I al conferinței cu tema „Noul Cod civil și Noul Cod de Procedură civilă” va fi moderat de lect. univ. drd. Radu-Gheorghe Florian;
Panelul II cu tema „Noul Cod penal și Noul Cod de Procedură penală” va fi moderat de conf. univ. dr. Constantin Duvac;
Panelul III cu tema specifică „Modificări legislative din alte discipline juridice” va fi moderat de prof. univ. dr. Elena-Ana Iancu;
Panelul IV cu tema „Abordări tematice interdisciplinare” va fi moderat de lect. univ. drd. Delia-Ștefania Florian
Panelul V cu tema „Drept penal și drept civil – abordări interdisciplinare” va fi moderat de lect. univ. dr. Laura-Roxana Popoviciu.
Panelul VI cu tema „Viitorul integrării europene” va fi moderat de lect. univ. dr. Alina-Angela Manolescu.
Trei semnale editoriale și expoziție de carte
Pe parcursul primei zile a conferinței organizatorii vor oferit participanților trei semnale editoriale:
1.„Managementul conflictelor”, autor conf. univ. dr. Vasile Creț, Editura Universității Agora, Oradea.
 2.„Răspunderea penală a minorului”, autor lect. univ. dr. Laura-Roxana Popoviciu, Editura PRO Universitaria, București, 2012.
3.„Realizarea scopului și a regulilor de bază ale procesului penal prin metode și tehnici ale criminalisticii”, autor lect. univ. dr. Nicolae Grofu, Editura Universul Juridic, București, 2012.
Participanții la conferință și întreaga comunitate academică a Universității Agora se vor putea bucura de o expoziție de carte, oferită de Editura Universității Agora, Universul Juridic și PRO Universitaria. (Elena-Ana Iancu & Alina-Angela Manolescu)

Trimite email

luni, 3 august 2020