Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Elevii din clasa pregătitoare și clasa I coabitează în armonie

La Școala Gimnazială Nr. 2 din Livada

Elevii din clasa pregătitoare și clasa I coabitează în armonie

Joi (18 octombrie 2012), i-am văzut în activitate pe elevii din clasa pregătitoare și clasa întâi de la Școala Gimnazială Nr. 2 din Livada, care din 17 septembrie învață împreună în aceeași sală de clasă, sub bagheta doamnei învățătoare Ana Brânzaș.

Nimic ieșit din comun, nimic spectaculos, nimic neobișnuit, totul firesc, obișnuit și normal, precum crengile și frunzele „Copacului toamnei”, proiect derulat la ambele clase în primele două săptămâni de școală.
Nimeni nu se plânge de nimic, nimeni nu încurcă pe nimeni, totul decurge în deplină armonie. Dacă nu i-am fi reperat după băncuțe, nici nu am fi știut unde începe clasa I și unde se termină clasa pregătitoare. Când dascălul e dascăl, înarmat cu răbdare și dragoste, cu știință și tact, lucrurile nu pot să nu meargă ca pe roate și ca la carte. Ana este un nume predestinat și o învățătoare de top, cu experiență și drag de copii, abilă și pricepută pentru a face absolut tot ce dorește cu copiii. Au cântat împreună cântece pe care le-au învățat „în cor”; au desenat și colorat, fără observații, fără indicații de regie, iar la final, nu a fost deloc zgârcită în aprecieri; rezultatul: luminițele s-au aprins în ochii lor scânteietori. Lucrările vorbesc plastic despre tema propusă, iar artiștii s-au străduit să redea cât mai fidel potrivit experienței, priceperii și talentului. Am parcurs și regulile clasei, fiind toți o clasă, adică un colectiv și nu două clase simultane, cum am vrea noi să-i disecăm, pentru că ei formează o singură familie, având aceeași mămică. Am trecut în revistă cele trei ateliere: Biblioteca, Ludoteca și Construcțiile, iar în final am stat de vorbă cu doamna Ana, o profesionistă, pe care nu o încurcă simultanele, pe care nu o obosesc întrebările celor mici, dar nici indiscrețiile noastre, de a scotoci prin „unghere”...
„Copacul toamnei”, e un proiect emblematic, am înțeles, pentru toți elevii din ciclul primar. „Mai întâi, am făcut observații în natură: schimbările ce se petrec, oprindu-ne la caracteristicile toamnei; cu acest prilej, am adunat materiale: frunze de toate felurile, culorile și nuanțele, pe care apoi le-am clasificat. Până la un punct, am lucrat cu toții ca o singură echipă, după care am diversificat sarcinile de lucru. Încerc în permanență să compatibilizez cele două programe până la un punct comun. Mă străduiesc să predau interdisciplinar și nu pot să nu observ avantajele și eficiența în formarea competențelor”, ne-a spus doamna înv. Ana Brânzaș.
S-a hotărât introducerea uniformelor
Cu doamna director adjunct, prof. Maria Popa, am povestit despre noutățile la început de an școlar la Livada. La grădinița din sat învață 41 de preșcolari, în grupa mixtă și în grupa mare, iar la școală, 65 de elevi în ciclul primar și 46 în cel gimnazial. La nivelul celor trei școli ale comunei Nojorid (Școala Gimnazială Nr.1 Nojorid, Școala Gimnazială Nr.2 Livada și Școala Gimnazială nr. 3 Leș) s-a hotărât, având acceptul părinților, ca de la 1 noiembrie, să se introducă uniforma școlară în toate cele trei școli: vestă (bleumarin sau neagră), cămașă (albă sau albastră) și emblemă. „Pentru a se ajunge la cea mai interesantă emblemă, s-a lansat un concurs la nivelul celor trei școli, fiecare elev având posibilitatea să propună o siglă desenată, cât mai sugestiv”, ne-a precizat doamna director adjunct Maria Popa. (Ovidiu DAN)
P.S. Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: Elevii din clasa pregătitoare și clasa I coabitează în armonie.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

vineri, 3 februarie 2023