Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Dreptul la domiciliu (II)

Noul Cod Civil (16)

Dreptul la domiciliu (II)

Referitor la domiciliu, Codul Civil mai prevede și unele clauze speciale în cazul minorilor și al altor categorii de persoane.

Domiciliul minorului care nu a dobândit capacitatea deplină de exercițiu, în condițiile prevăzute de lege, este la părinții săi sau la acela dintre părinți la care el locuiește în mod statornic și public. În cazul în care părinții au domicilii separate și nu se înțeleg la care dintre ei va avea domiciliul copilul, instanța de tutelă, ascultându-i pe părinți, precum și pe copil, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani, va decide ținând seama în primul rând de interesele copilului.
Prin excepție, în anumite situații prevăzute de lege, domiciliul minorului poate fi la bunici, la alte rude ori persoane de încredere (cu consimțământul acestora) sau la o instituție de ocrotire. În cazul în care minorul este reprezentat numai de către unul dintre părinți (celălalt fiind decedat, decăzut din drepturi, pus sub interdicție etc.) ori în cazul în care se află sub tutelă, domiciliul va fi la reprezentantul legal al acestuia. Domiciliul copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi și supus unor măsuri de protecție specială, în cazurile prevăzute de lege, se află la instituția, la familia sau la persoanele cărora le-a fost dat în plasament. Tot astfel, domiciliul unei persoane puse sub interdicție judecătorească este la reprezentantul său legal.
Cel care exploatează o întreprindere (de exemplu patronul unei firme) poate avea domiciliul și la locul acelei întreprinderi, în tot ceea ce privește obligațiile patrimoniale ce s-au născut sau urmează a se executa în acel loc sau în legătură cu întreprinderea. Acesta mai este denumit și domiciliu profesional.
Se mai poate vorbi despre încă o categorie de domiciliu, domiciliul ales, care are relevanță, de regulă, în cazul unor procese în instanță ori în cazul încheierii unor acte juridice. Astfel, părțile unui act juridic pot să aleagă un domiciliu în vederea exercitării drepturilor sau a executării obligațiilor născute din acel act. Totdeauna, un domiciliu ales nu se prezumă, ci trebuie precizat în scris.
Cornel Gârba, notar public

Trimite email

marţi, 29 septembrie 2020

Poza zilei

Câștigă o tabletă Smart!

La împlinirea a 20 de ani de activitate,
Universitatea Agora din Oradea organizează un concurs pentru elevii claselor a XII-a
Dacă ești elev în clasa a XII-a și dorești să câștigi o tabletă Smart, urmează cei trei pași:
1. Cere o recomandare dirigintelui tău.
2. Redactează un eseu-prezentare cu titlul ,,Dăruiește învățătură"!
3. Scanează sau fotografiază recomandarea și eseul și trimite-le pe adresa de email: agora20@univagora.ro.
Fii conectat! Fii învățat!
Și tu ai dreptul la educație!