Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Școala din Livada a-nflorit!

Învățământul rural se primenește

Școala din Livada a-nflorit!

Din 12 iunie 2007, de la serbările preșcolarilor, și până joi, 10 ianuarie 2008, Școala din Livada (comuna Nojorid) a-nflorit! Se vede că directorul adjunct, prof. Gheorghe Mărincean, e un om de acțiune. Tace și face.

S-a muncit și în vacanța de iarnă
În vară, directorul adjunct nu ne-a spus tot ce avea pe suflet, tot ce-și propusese să înfăptuiască în lunga vară fierbinte, ca nu cumva alții să-l încurce, iar intențiile și proiectele sale să rămână doar vorbe-n vânt. Joi, la ora vizitei noastre, școala era de nerecunoscut, zugrăvită în interior și exterior, cu gresie și lambriuri, neoane peste tot, și cu o încălzire centrală de nota zece, chiar dacă parterul e încă în șantier după ridicarea anexei pentru grupurile sanitare. Doi muncitori (și jumătatea unuia) trebăluiesc din zori și până-n seară să dea gata grupurile sanitare interioare. Ca să poată lucra foc continuu, muncitorii i-au cerut directorului cazare în școală, și de aceea, jumătatea unuia dintre muncitori (adică soția), când nu face mâncare, lucrează cot la cot cu ei.
  "În vară, s-au făcut lucrări mari: s-au schimbat țiglele, lemnăria, și toată instalația electrică, peste tot avem neoane, lambriuri în toate sălile de clasă, tavane cu rigips, au fost înlocuite caloriferele și țevile, peste tot, inclusiv la grădiniță. În cancelarie, laboratorul de fizică și chimie și în centrul de informare și documentare avem parchet laminat. S-a zugrăvit în interior și-n exterior... Termopanele sunt de anul trecut.
Să știți că s-a lucrat inclusiv în vacanța de iarnă, după Crăciun, în zilele de 28, 29 și 30 decembrie, dar și după Anul Nou, în 3, 4 și 5 ianuarie.”
Acum, directorul adjunct spune tot.
„În vară nu v-am spus mare lucru pentru că nu știam dacă vom putea realiza tot ceea ce-mi propusesem. Aveam eu planuri mari, dar aveam și rezerve în privința meseriașilor care puteau să mă încurce.”
Uniforme, ecusoane personalizate
Conducătorul unității ne-a prezentat școala și grădinița, În unele clase, elevii aveau uniforme și ecusoane personalizate (cu imaginea școlii și portretul elevului), o pavoazare în scop didactic, cu mult material confecționat de cadrele didactice, un exemplu de creativitate, precum în clasa dnei învățătoare Floare Tripe, unde am admirat macheta „Ca la țară”, ingenioasele colaje: „La poli”, „Ciocnitul ouălor, „Ca la țară” și „Felicitare de 8 Martie”, toate cu pozele elevilor clasei plasate ingenios de dna prof. Constanța Mărincean în acel cadru care duce ochiul în eroare și dă impresia de un tot și o singură imagine, admirabile realizări artistice! Pentru animarea machetei „Ca la țară”, s-a apelat la patru „actori” (Adina Maghiar, Florin Turon, Camelia Jurău și Romeo Pantea).
Mici talente, mari speranțe... la pictură! 
În clasa a III-a, învățătoarea Maria Popa avea să ni-i prezinte pe: Bianca Luncan, Andrei Martin, Octavian Bogdan, Ionuț Gabrian, Andreea Mereu, Gabriela Purda, Andrei Tanc, Anca Ianc și Mirabela Paina, cu lucrările lor, ca „mici talente, mari speranțe la pictură.”
La sfâșitul orelor de curs, aveam să-i cunoaștem și pe premianții I și II ai școlii, „crema” (vorba doamnei profesor Constanța Mărincean): Mădălina Dumitrița Nicorici (din clasa a V-a), Alexandru Marin Paina și Florica Mihaela Purda (a VI-a), Anca Sorina Roșca (a VII-a), Ionuț Crupca și Ioana Filip (din clasa a VIII-a), iar despre Sorina Anca Roșca s-a dus vestea că ar cânta precum o privighetoare (talentată la muzică, dar și la engleză).
Calculatoare sunt, dar din epoca de „piatră”
Ce poți face cu Pentium I și II, decât să te joci de-a informatica, să-ți plimbi degetele pe tastatură și să înnebunești mouse-ul. Orele de informatică opțional se desfășoară în Centrul de informare și documentare, acolo unde s-au desfășurat și activitățile organizate împreună cu comunitatea în timpul derulării proiectului „Educarea spiritului democratic în școală și comunitate”. Aici sunt depozitate cele 12 calculatoare achiziționate în timp cu sprijinul părinților, ba primite de la unii și de la alții care nu mai aveau ce face cu ele, fiind uzate moral. Dar, și așa, elevii erau încântați de ele, pentru că citeau și butonau tastatura și plimbau mouse-ul de ici-colo, vorba aceea: învățau să „lucreze” pe calculator. De-acum, așteaptă și ei calculatoare adevărate cu care să poată ieși în lume, dacă tot au internet în școală (și acasă).
Transmiterea unor obiceiuri din generație în generație
Dna profesoară Constanța Mărincean ne-a povestit despre transmiterea unor obiceiuri din generație în generație. Este vorba de torsul cânepii, țesutul și cusutul fețelor de masă cu diferite motive tradiționale - „activități care s-au desfășurat având ca fundal sonor cântece populare interpretate cu mult drag de participanți. Nu au lipsit snoavele, zicătorile și  poeziile ce încă mai circulă prin viu grai în sat.
Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului a antrenat întregul colectiv al școlii în organizarea programului artistic prezentat în CCID. S-au întrecut în interpretarea colindelor elevii din ciclul primar, grupul vocal al claselor a IV-a și a V-a, băieții din clasa a VIII-a, precum și grupul vocal al clasei a VII-a...”
„Lipsa lor de interes ne doare cel mai tare!” 
În cadrul proiectului „Educația spiritului democratic în școală și comunitate”, dar și în afara lui, prin intermediul lectoratelor cu părinții și al altor activități, dascălii din Livada caută să determine părinții să-și dea mai mult interes pentru pregătirea propriilor copii, să fie mai receptivi la semnalele care vin din partea cadrelor didactice. „Încercăm, ne luptăm cu comunitatea, și reușim în multe privințe să-i câștigăm pe părinți de partea noastră, dar adesea ne izbim ca de un zid, în cazul părinților elevilor cu probleme. Lipsa lor de interes ne doare cel mai tare, declară prof. Constanța Mărincean. În alt mod ar răspunde și s-ar comporta elevul dacă ar vedea și ar simți mai mult interes din partea părinților.”
Prin urmare, dascălii nu se plâng de frecvența elevilor la cursuri, ci de lipsa de interes a părinților copiilor cu probleme.
Altfel, școala dispune de cadre calificate la toate materiile, iar directorul școlii coordonatoare din Nojorid, prof. Mihai Pop, răspunde prompt solicitărilor. „Elevii din Livada au participat în nenumărate rânduri la activități în comun (activități cultural-artistice și întreceri sportive), organizate în moderna sală de sport de la Nojorid, beneficiind și ei de transport cu microbuzul școlii coordonatoare”, după cum ține să sublinieze directorul adjunct, prof. Gheorghe Mărincean. (Ovidiu DAN)
P.S. Pentru mai multe poze (136 de poze), accesați Galeria foto: Școala din Livada a-nflorit!

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

vineri, 3 februarie 2023