Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Tutela minorului

Noul Cod Civil (20)

Tutela minorului

Codul Civil prevede în mod expres care sunt situațiile sau cazurile când se impune instituirea tutelei, pentru ocrotirea minorilor.

Tutela minorului se instituie atunci când: ambii părinți sunt, după caz, decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești sau li s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești, puși sub interdicție judecătorească, dispăruți ori declarați judecătorește morți, precum și în cazul în care, la încetarea adopției, instanța hotărăște că este în interesul minorului instituirea unei tutele.
Care sunt persoanele sau instituțiile obligate, prin lege, să înștiințeze instanța de tutelă (în prezent autoritatea tutelară) despre necesitatea instituirii tutelei minorului?
Acestea sunt: persoanele apropiate minorului, precum și administratorii și locatarii casei în care locuiește minorul;
serviciul de stare civilă, cu prilejul înregistrării morții unei persoane, precum și notarul public, cu prilejul deschiderii unei proceduri succesorale; instanțele judecătorești, cu prilejul condamnării la pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești; organele administrației publice locale, instituțiile de ocrotire, precum și orice altă persoană care are cunoștință despre situația minorului.
Cine poate fi tutore?
Foarte important de știut este cine poate fi tutore? Poate fi tutore o persoană fizică majoră ori soțul și soția împreună,
dacă nu se află în una din următoarele situații: este pus sub interdicție judecătorească sau sub curatelă, este decăzut din exercițiul drepturilor părintești sau declarat incapabil de a fi tutore, i s-a restrâns exercițiul unor drepturi civile, fie în temeiul legii, fie prin hotărâre judecătorească, precum și cel cu rele purtări reținute ca atare de către o instanță judecătorească, a fost îndepărtat din exercitarea unei alte tutele, este în stare de insolvabilitate, are interese potrivnice cu cele ale minorului, existând prezumția că nu ar putea îndeplini sarcina tutelei, este înlăturat prin înscris autentic sau prin testament de către părintele care exercita singur, în momentul morții, autoritatea părintească. (notar public, Gârba Cornel)

Trimite email

luni, 3 august 2020