Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
25 noiembrie 2020
*1. Ideea unui profesor britanic: acces universal la învățământul superior – ,,cheie” pentru combaterea dezinformării / În lumea digitală, pentru oameni e vitală ,,capacitatea de a nu fi înșelat”
.....
,,Pandemia ne scufundă în lumea virtuală mai adânc și mai rapid decât ne-am fi putut imagina cu doar un an în urmă, iar ușurința de proliferare a falsurilor devine tot mai tulburătoare”, scrie într-un articol publicat de revista de specialitate Times Higher Education profesorul Tim Blackman, vicecancelar al The Open University, mare universitate britanică având o lungă tradiție de predare la distanță. În acest context, el face trimitere la rolul educației de a preveni înșelăciunea și afirmă: ,,pentru ca învățământul superior să poată vaccina populațiile împotriva dezinformării, e nevoie să universalizăm accesul la acesta”.

*2. Avocatul Poporului cere Ministerului Educației să ia în considerare redeschiderea școlilor, conform recomandării OMS
.....
Avocatul Poporului cere Ministerului Educației să suspende educația online și să ia în considerare redeschiderea școlilor, practică la care au recurs aproape toate marile state europene. Instituția condusă de Renate Weber s-a sesizat din oficiu în legătură cu situația asigurării de laptopuri la cerere pentru profesori, pentru continuarea școlii în on-line, se arată într-un document obținut de Edupedu.ro.

*3. Cercul de informatică ,,Programare cu răbdare”, premiat la WITSA Global ICT Excellence Awards. Activitățile STEM s-au extins la nivel național cu peste 800 de copii la doi ani de la înființare
.....
La doi ani de la înființare, cercul de informatică ,,Programare cu răbdare” de la Bacău se extinde la nivel național și primește premiul World Information Technology and Services Alliance (WITSA). Cercul are acum peste 20 de centre în țară și chiar în alte țări, iar 800 de copii și tineri frecventează activitățile educative.
Premiile WITSA Global ICT Excellence Awards onorează realizările în aplicarea tehnologiei informației în întreaga lume. Câștigătorii au prezentat excelență în una din cele patru categorii: Excelența sectorului public, Excelența sectorului privat, Creșterea durabilă și Oportunitatea digitală.

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
21 noiembrie 2020
*1.Estonia: Ministrul Educaţiei demisionează după ce presa a scris că își ducea copiii la școală cu șoferul și mașina de serviciu
.....
Ministrul Educaţiei din Estonia, Mailis Reps, a demisionat ,vineri, după ce presa locală a arătat că ea folosea maşina de serviciu şi şoferul pentru a-şi duce copiii la şcoală, informează dpa, citată de Agerpres.
Tabloidul Ohtuleht a scris că un şofer al ministerului a folosit de mai multe ori o maşină de serviciu pentru a duce la şcoală şi a-i aduce acasă pe copiii lui Mailis Reps.

*2.Olimpici naționali de liceu au creat un site unde îi ajută pe elevii de a VIII-a să învețe pentru Evaluarea Națională: Scopul este de a ajuta copiii cu mai puține resurse să își atingă obiectivele educaționale, în contextul pandemiei
.....
Șase olimpici au pornit un proiect inedit pentru a-i ajuta pe elevii mai mici care trebuie să susțină în vara viitoare Evaluarea Națională. „Ne dorim să ajutăm elevii de clasa a VIII-a să treacă cu bine peste această situație dificilă creată de pandemie. Oferim lecții săptămânale care urmează curricula pentru Evaluarea Națională 2021”, au explicat aceștia în descrierea de pe site-ul pentru meditații lansat de ei – matex.xyz.

*3. Tabloul dezastrului din învățământul superior: România – pe ultimele locuri din Europa la numărul de tineri cu studii superioare, rata de înscriere la universitate, personal academic – Raport Bologna 2020
.....
România se află pe ultimul loc în Europa când vine vorba despre procentul persoanelor cu studii superioare în categoria 25-34 de ani, pentru care-și propusese o creștere substanțială până în 2020, potrivit unui nou raport dat publicității săptămâna aceasta. Documentul arată că țara se află, în același timp, printre ultimele din Europa din punct de vedere al persoanelor cu studii superioare pe celelalte categorii de vârstă, în pofida unor creșteri semnificative în ultimul deceniu și jumătate. În plus, se numără printre ultimele state europene la capitole precum rata de înscriere a tinerilor în învățământul superior, în timp ce numărul de instituții de învățământ superior și cel al angajaților din mediul academic au înregistrat scăderi în ultimele două decenii, marcate de dezvoltare la nivel european.

O sãptãmânã activã

La Biblioteca Judeþeanã „Gheorghe ªincai”

O sãptãmânã activã

Luni, 19 noiembrie 2012, am participat la lansarea volumului „Cãutãtorii de poveºti”, o colecþie de poveºti semnate de Cãtãlin ªtefãnescu, prezent la eveniment la Biblioteca Judeþeanã ,,Octavian Goga”' din Cluj-Napoca.

Cãutãtorii de poveºti
Volumul „este rezultatul primei campanii de promovare a bibliotecilor publice din România, care a consemnat schimbãrile ºi efectele în comunitate datorate dezvoltãrii bibliotecilor publice locale. Timp de zece sãptãmâni, cei patru scriitori (Cãtãlin ªtefãnescu, Irina Pãcurariu, Vlad Petrescu ºi Radu Paraschivescu) ºi jurnaliºtii implicaþi în proiect au stat de vorbã cu bibliotecari, dar ºi cu oameni obiºnuiþi ale cãror vieþi au fost schimbate datoritã bibliotecilor ºi au scris poveºtile întâlnite”.
Poveºtile le veþi gãsi pe www.cautatoriidepovesti.ro
 Lansare de carte pentru copii
Miercuri, 21 noiembrie, în Ludoteca Secþiei pentru copii ºi tineret, elevii din clasele a III-a ºi a VI-a de la ªcoala Gimnazialã „Dimitrie Cantemir”, însoþiþi de directoarea ºcolii, prof. dr. Viorica Popa, profesoara Diana Hera ºi învãþãtoarea Liana Sabo, au fost invitaþi la un cerc de poezie, cu participarea doamnei Galina Pantea, autoare de cãrþi pentru copii. Activitatea se înscrie în seria de evenimente din cadrul „Festivalului Naþional al ªanselor Tale”. Cartea „Vrem sã facem o serbare” este o culegere de poezii, cântece ºi scenete pentru ºcolari, apãrutã la Editura Didacticã Militans - Casa Corpului Didactic Oradea, în acest an. Autoarea cãrþii a citit din poeziile sale, apoi a îndemnat ºi pe copii sã lectureze din creaþiilor lor. Le-a propus copiilor sã încerce sã compunã cât mai multe poezii, pentru a fi publicate într-o viitoare carte.
Iatã câteva poezii realizate de copii:
„Iarna a sosit”, de Horvath Tamara Valentina, clasa a V-a A
Iarna a venit în grabã/A adus zãpadã albã,/Vântul ºuierã prin curte/Timpul trece foarte iute.
Copacii nu mai au haine/Tremurã cuprinºi de taine/Numai fulgii se-ncãlzesc/De frig ºi vânt toþi se feresc.
„Venirea iernii”, de Timadi Roberta Carla, clasa a V-a A
Dimineaþa, când soarele rãsare, Pe iarba maronie un covor alb apare/Acel covor subþire, catifelat ºi rece/Aduce bucuria copiilor pe feþe.
Afarã este frig ºi apa a-ngheþat/Copiii zburdã-ntruna, pe derdeluº s-au dat./Nerãbdãtori aºteaptã cu toþii ca sã ningã/ªi-acel bãtrân cu barbã, cadouri sã le-aducã.
„Bradul”, de Murany Erno Robert, clasa a VI A
Iarna, coroana este învelitã/Cu zãpadã cristalinã/De sub care îºi aratã/Ace verzi cât lumea toatã./Fie iarnã, fie varã/Bradul îºi pãstreazã/Culoarea vie ºi regalã.
„Iarna”, de Gyori Antonia, clasa a V-a A
Bate, bate iar la poartã/Iarna rece ºi curatã./Copii veseli, jucãuºi/Iar se-aratã pe la uºi.
Neºtiind cã fulgu-i rece, Nu-i ca toamna care trece/Cu gust galben amãrui,/Ci-i alb rece-albãstrui.
„Brad”, de Racz Erik, clasa a V-a A
Bradul de-l împodobeºti,/Îndatã îl înveseleºti./Moºu-n grabã va veni/Când zãpada va cerni/ªi-i va pune jucãrii!
„Semn de iarnã”, de Vidican Oana Maria, clasa a V-a A
Afarã-i frig ºi s-a înserat,/De dupã norul franjurat/S-aratã mândrã luna/Parcã ºtiind cã e doar una.
Din depãrtãri se aude clar/Un vuiet lung, greu ºi amar/E semn cã iarna va veni/ªi-n nãmeþi ne-a troieni.
„Iarna”, de Mikle Xintia, clasa a VI-a A
De dimineaþã au început sã cadã/Fulgi mari ºi albi de zãpadã,/Pe jos un covor alb se formeazã/ªi ninge-ncontinuu pân’ l-amiazã.
Copiii ies pe rând, pe rând,/Prin zãpadã toþi zburdând,/Alunecând pe deal, prin vãi,/Cu clinchete de zurgãlãi.
 Dinþi frumoºi ºi sãnãtoºi
Joi, în Ludoteca Secþiei pentru copii ºi tineret a avut loc întâlnirea lunarã a medicilor stomatologi, de acestã datã Teodora Vaschi ºi Veronica Motoc de la AMSPPR, Filiala Criºana, cu elevii din clasa a II-a de la Colegiul Naþional ,,Iosif Vulcan''. Au analizat structura dinþilor ºi a cavitãþii bucale, au vorbit despre necesitatea controlului periodic la cabinetul stomatologic, au exersat spãlarea pe dinþi cu ajutorul mulajelor. Pentru atenþia ºi rãspunsurilor date, copiii au primit pacheþele cu pastã, perie de dinþi ºi pliante de la Firma Colgate. Pliantele sunt reprezentative, cuprind sfaturi pentru pãrinþi cu trimitere la copii, pe categorii de vârstã: de la 0 la 2 ani, de la 2 la 6 ani ºi peste 6 ani.
Iatã câteva sfaturi extrase de pe pliant, pentru un zâmbet sãnãtos:
1.Periaþi-vã dinþii corect de 3 ori pe zi timp de cel puþin 3 minute;
2.Schimbaþi periuþa de dinþi o datã la trei luni;
3.Vizitaþi medicul stomatolog în mod regulat;
4.Folosiþi mijloace suplimentare de igienã oralã;
5. Limitaþi numãrul gustãrilor între mese
ªi pentru o mai bunã deprindere a unui periaj corect faceþi exerciþii împreunã, pãrinþi ºi copii, transformând spãlatul pe dinþi într-un moment vesel.
Mariana BARNA

Trimite email

joi, 26 noiembrie 2020

Poza zilei

Profesorul model și elevul model

Răsfoind, dimineață, pozele ,,OviDan" postate pe Google - cel mai cunoscut și mai îndrăgit motor de căutare -, pentru a descoperi Poza zilei (de astăzi, joi, 26 noiembrie 2020), am dat de Profesorul model și elevul model, imagine de la Școala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu".
(OviDan)