Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Prima probă din competiția „Oradea 2020” pune accent pe cultură

Fundația Albin ne propune o competiție online – „Oradea 2020”

Prima probă din competiția „Oradea 2020” pune accent pe cultură

Luni, 3 decembrie 2012, a pornit la drum competiția online „Oradea 2020”, organizată de către Fundația Albin.

Tinerii cu vârstele între 15-25 ani au oportunitatea de a-și lăsa creativitatea și fantezia să zboară și să-și imagineze cum ar putea să arate orașul lor în 2020.
În cadrul primei probe Europa, cultura, evenimentele, tinerețea, turiștii și spectacolul sunt elementele de care trebuie să țină cont în timpul rezolvării primei sarcini. Va trebui să-și imagineze că în 2020, Oradea va fi Capitala Culturală Europeană. Pentru rezolvarea probei, tinerii vor trebui să se pună în locul echipei de proiect care a întocmit lista de proiecte, prezentând evenimentele și activitățile pe care le-ar oferi europenilor.
 Tinerii vor avea sarcina de a prezenta un proiect prin care se va putea atrage atenția asupra vieții culturale și a tinerilor din orașul Oradea.
Rezolvările vor fi încărcate pe pagina de web a competiției, www.oradea2020.ro până la data de 13 decembrie. Tot aici se va putea vota munca echipelor, pentru a  acumula puncte.
Înscrierea în competiție este continuă, până la lansarea ultimei probe.
Să aveți idei mărețe!
Bordas Szabolcs, coordonator proiect
 
Despre proiect
Proiectul „Oradea 2020 – Program de capacitare a cetățenilor” este realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, programul este finanțat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, sponsorizat de Raiffeisen Bank și administrat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.
Inițiatori: Fundația Albin și Grupul Pont
Parteneri: Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bihor, Uniunea Studenților Maghiari din Oradea.
Oradea2020 – concurs online de proiecte
Mulți dintre tinerii orădeni și-au închipuit deja viitorul, dar nu știm multe despre acest lucru. Nu cunoaștem prea bine viața lor, deoarece avem tendința de a vorbi despre ei ca și despre „generația cu monitoare”. Îi judecăm și închidem discuțiile, care nici nu au existat, cu fraza „în vremea noastră era altfel”. Nu-i ascultăm, deoarece oricum nu înțeleg lucrurile, deși sunt deștepți. Viitorul însă e al lor.
Fundația Albin și Grupul PONT doresc să afle cum gândesc tinerii orădeni de azi. Cum își închipuie ei viața în 2020, când vor fi tineri părinți sau manageri ambițioși sau reprezentanți însuflețiți ai altor ocupații. Dorim să prezentăm acest lucru printr-un instrument al dezvoltării societății, cu ajutorul comunicării online.
Concursul de proiecte are drept scop să vă prezentăm viziunea tinerilor orădeni despre cultură, protecția mediului, egalitatea de șanse și dezvoltarea  orașului în viitor. În concurs se pot înscrie echipe mixte, de 4-8 persoane, cu vârsta între 15-25 de ani. Competiția constă din cinci probe, la finalul căreia cele mai bune echipe (3 la număr) vor fi premiate în cadrul unei festivități de decernare a premiilor, iar cele mai bune idei de proiecte vor fi prezentate participanților la acest eveniment.
Înscrierile se pot efectua pe această pagină de web. Înregistrarea este continuă, desigur, acele echipe care se înscriu încă de la început vor avea un avantaj față de ceilalți. Prima probă a fost lansată ieri, luni, 3 decembrie 2012, iar festivitatea de decernare a premiilor va avea loc în data de 15 februarie 2013.(B.S.)

Trimite email

joi, 2 februarie 2023