Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Tutela minorului (III)

Noul Cod Civil (22)

Tutela minorului (III)

În lipsa unui tutore desemnat de către părintele minorului, instanța de tutelă (în prezent, autoritatea tutelară) numește cu prioritate ca tutore, dacă nu se opun motive întemeiate, o rudă sau un afin (rudă prin alianță) ori un prieten al familiei minorului, în stare să îndeplinească această sarcină, ținând seama, după caz, de relațiile personale, de apropierea domiciliilor, de condițiile materiale și de garanțiile morale pe care le prezintă cel chemat la tutelă.

Potrivit prevederilor art. 119 din Noul Cod Civil, numirea tutorelui se face, cu acordul acestuia, de către instanța de tutelă printr-o încheiere definitivă. Pentru numirea tutorelui, instanța de tutelă va consulta și consiliul de familie dacă acesta a fost constituit. Totodată, minorul care a împlinit vârsta de 10 ani va fi ascultat în mod obligatoriu.
Încheierea de numire se va comunica în scris tutorelui și va fi afișată atât la sediul instanței de tutelă, cât și la primăria de la domiciliul minorului. Drepturile și îndatoririle tutorelui încep de la data comunicării încheierii de numire.
Cel numit tutore este dator să continue îndeplinirea sarcinilor tutelei, cu următoarele excepții:
a.) acel care are vârsta de 60 de ani împliniți
b.) femeia însărcinată sau mama unui copil mai mic de 8 ani
c.) cel care crește și educă doi sau mai mulți copii
d.) cel care, din cauza bolii, a infirmității, a felului activităților desfășurate, a depărtării domiciliului de locul unde se află bunurile minorului sau din alte motive întemeiate, nu ar mai putea să îndeplinească această sarcină.
Atunci când desemnarea tutorelui s-a făcut printr-un contract de mandate (de reprezentare), cel desemnat tutore nu poate refuza numirea decât dacă se află într-una din aceleași situații de excepție menționate anterior.
Tutela este o sarcină personală și gratuită. Numai în cazuri excepționale instanța de tutelă poate hotărî ca unele sarcini ale tutelei să fie încredințate altei persoane ori tutela să fie remunerată  până la maximum 10% din veniturile produse de bunurile minorului.
Gârba Cornel, notar public

Trimite email

sâmbătă, 14 decembrie 2019