Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

“GeneXis” – pentru o atitudine pro-știință!

Un nou proiect școlar la “Dimitrie Cantemir” Oradea

“GeneXis” – pentru o atitudine pro-știință!

În decembrie 2007, un grup de profesori de la Școala cu clasele I-VIII “Dimitrie Cantemir” din Oradea a lansat un proiect școlar pentru inocularea “microbul GeneXis” elevilor din clasa a VI-a A și contaminarea în masă a elevilor școlii pentru o schimbare de atitudine.

Prin activități la clasǎ, teoretice și  practice, vizite, excursii și confecționarea de diferite materiale, echipa de proiect (alcătuită din: Szatmari Dorina - prof. matematicǎ – coordonatoarea proiectului, Galiș Viorica – prof. fizicǎ, Radu Ani – prof. psiholog, Ciomoș Melania – prof. limba românǎ, bibliotecar, și nu în ultimul rând prof. Codǎu Teodora – director) urmărește: “dezvoltarea unei atitudini pro-științǎ, abordând un domeniu prea puțin tratat în gimnaziu, dar de mare interes pentru elevi și omenire: astronomia, după cum am aflat de la coordonatoarea proiectului.
Activitǎțile vor căuta să îmbine armonios noțiuni din  matematică, astronomie, fizicǎ, chimie, prin implicarea directǎ a profesorilor de specialitate, membri ai echipei de proiect. Colaborarea dintre diferite discipline are drept scop promovarea transdisciplinaritǎții.”
“Pentru o viață cât mai împlinită!”
Prin vizitele și excursiile planificate se urmărește punerea elevilor în contact cu lumea științei, formarea unei atitudini de protejare a planetei, a mediului înconjurǎtor, stimularea  imaginației și creativității elevilor prin implicarea lor în diferite scenarii, în crearea portofoliului personal, în redactarea unei reviste a școlii, cu profil de astronomie, dezvoltarea spiritului de echipǎ prin crearea unor însemne distinctive, prin împǎrțirea responsabilitǎților în grup și instaurarea unor relații mai apropiate între profesori și elevi.          
Toate aceste obiective au fost stabilite în urma experienței didactice a dascălilor implicați în proiect. În decursul anilor, și mai cu seamă în ultimii 10-15 ani, “se constată faptul că elevii se orienteazǎ din ce în ce mai puțin spre studiul matematicii, fizicii, cercetǎrii în științe, preferând activitǎți care nu îi solicită prea mult intelectual. În cazul multor elevi, mediul din care provin, modelele promovate, îi fac sǎ se autolimiteze în aspirații. Prin acest proiect, dorim sǎ îi determinǎm pe copii sǎ-și descopere aptitudini, sǎ fie receptivi la oportunitǎți, sǎ aibǎ încredere în ei, pentru a avea o viațǎ cât mai împlinitǎ”, ține să ne convingă prof. Dorina Szatmari, coordonatoarea de proiect.
“Suntem în grafic!”
Din decembrie 2007, pânǎ acum, s-au  realizat multe lucruri, într-un timp atât de scurt: sigla proiectului, tricouri cu sigla proiectului (pe care  elevii și profesorii le poartǎ cu mândrie!); a fost adaptat un cântec personalizat pentru “GeneXis”; s-au ținut lecții demonstrative: prof. Szatmari Dorina, ca profesor de matematicǎ, a extins aplicațiile practice ale matematicii în zona astronomiei: eclipsele - puncte coliniare în spațiu, unghiurile orbitelor planetelor Sistemului Solar fațǎ de planul orbitei terestre, “Revelionul” pe alte planete (calcul matematic legat de perioada de revoluție) și altele; prof. Galiș Viorica (profesor de fizică) a abordat anumite lecții din programǎ, astfel încât sǎ permitǎ aplicații practice în legǎturǎ cu tema proiectului:  mǎsurarea masei și densitatea pietrei  (a rocilor); elevii și-au întocmit portofolii personale (extrem de complexe și interesante); prof. psiholog Radu Ani a aplicat chestionare și a făcut observații încercând să determine evoluția interesului elevilor în scopul perfecționării activității didactice; sâmbătă, 12 ianuarie (așa după cum am consemnat deja), elevii au făcut o vizită la Aeroclubul “Smaranda Brăescu” din Oradea.
 “Deocamdatǎ, putem spune cu bucurie  că suntem “în grafic”, conchide cordonatoarea de proiect. Următorul pas va fi o vizitǎ la Universitatea Oradea pentru a vedea pendului lui Foucault și laboratoarele din dotare, dar mai avem multe, multe lucruri propuse, chiar spectaculoase și originale!”
Ovidiu DAN
P.S. Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: “GeneXis” – pentru o atitudine pro-știință! 

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

duminic, 25 august 2019