Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

„Viața adevărată înseamnă puterea de a iubi”

Noi speranțe nasc vise la poarta sufletului meu

„Viața adevărată înseamnă puterea de a iubi”

Stau liniștită la fereastră și privesc cum vin anotimpurile și pleacă...

Până mai ieri, am văzut cum toamna, cu ultimele-i puteri a mângâiat fructele dându-le o strălucire aparte, a îmbrăcat natura cu hăinuță aurie, acum privesc cum din înălțimile albastre cad cu nemiluita steluțe de catifea strălucitoare, ce se aștern într-un covor moale și pufos. Vântul cântă prin crengi, copacii par niște uriași albi ce străjuiesc drumul. Totul pare rupt din poveștile copilăriei...
Am realizat faptul că uneori nici nu e nevoie să ieși din cameră. E suficient să stai la masă și să asculți sau nici măcar, ci doar să aștepți. Nu trebuie să aștepți ceva special, trebuie doar să stai nemișcat și singur și vei vedea cum lumea ți se dezvăluie de bună voie, cum ți se așterne pur și simplu la picioare...
Viața trebuie folosită nu pentru A FACE, ci pentru A FI
Nu îmi doresc să înving, nu doresc succesul, vreau doar să fiu eu însămi, să-mi trăiesc viața până la capăt... Viața adevărată înseamnă puterea de a iubi, înseamnă să fii mâna întinsă din întuneric către cineva care are nevoie, înseamnă să fii izvor de putere pentru un suflet slab. Frumusețea vieții și fericirea adevărată înseamnă să știi să-ți păstrezi bunătatea ca pe o comoară de preț, să înveți să dăruiești fără să stai pe gânduri și fără să aștepți ceva în schimb, să știi să pierzi fără să regreți, ci cu demnitate, cu gândul că orice pierdere e doar un mijloc de a afla ce ne lipsește pentru a merge mai departe.
Cred că fiecare dintre noi ar trebui să învățăm că viața trebuie folosită nu pentru A FACE, ci pentru A FI. Cum îmi doresc să fiu? Simplă, liniștită, caldă, dar și fermă față de mine și cei de lângă mine. Fermă și corectă. Voința mi-a fost și-mi este cea care-mi modelează viața. Dacă am reușit sau nu, nu e răspunderea nimănui. Eu sunt forța! Pot înlătura piedicile din cale-mi, sau mă pot rătăci fără a găsi drumul spre „casă”. Este alegerea mea, răspunderea mea. Pot să ajung atât de departe cât pot să merg, sau cât îmi doresc... Câștig sau pierd, eu am cheia propriului meu destin în cea mai mare măsură. Greșesc din nou? Încerc din nou! Merg mai departe și noi speranțe nasc vise la poarta sufletului meu... Ce-am fi fără speranța zilei ce va veni?
Măreția inimii noastre se vede din felul în care știm să dăruim și să primim
Ar trebui să învățăm în fiece clipă să facem ceea ce e absolut necesar, apoi ce este posibil și ne vom trezi într-o bună zi făcând ceea ce acum pare imposibil și îndepărtat. Provocările la care ne supune viața ne fac să descoperim lucruri surprinzătoare despre noi înșine, abia în situații limită descoperim că infinitul este mult mai aproape decât pare... Greutățile nu-l blochează pe om, ci-l ajută să afle cine este cu adevărat.
Fiecare dintre noi are clipa sa de măreție pentru că fiecare dintre noi poate fi de folos cuiva sau într-un anume fel și pentru asta nu-ți trebuie diplomă, ci doar o inimă mare. Măreția inimii noastre se vede din felul în care știm să dăruim și să primim, din ceea ce facem și spunem, se cunoaște după mers și după ceea ce văd cei de lângă noi în ochii noștri...
 Mă bucur că zi de zi pot să-mi suflec mânecile să mă apuc de lucru ca să-mi forțez, de ce nu, limitele, mă bucur să mă trezesc cu un zâmbet șugubăț în colțul gurii în fiece dimineață, să mulțumesc zilei pentru ceea ce-mi va oferi, să-mi simt mintea curată pentru ceea ce voi face, să adorm mângâiată de bucuria lucrului făcut cu folos, să mă mulțumesc că exist!
Nu întotdeauna am ceea ce îmi doresc, dar și asta face parte din condiția fericirii, pentru că în felul acesta reușesc să dau valoare fiecărui lucrușor dobândit cu trudă, cu demnitate, cu sacrificiu și uneori doar cu multă, multă lacrimă... Dar câtă fericire se ascunde în sublimul suferinței!
Te încarc din nou cu mine în zi de iarnă
Prieten drag, ce am vrut să-ți spun? Nu lăsa fiecare fleac să-ți tulbure pacea minții, nu-ți vinde sufletul... Viața e mult prea prețioasă pentru a fi sacrificată unor lucruri fără preț... Vin sărbătorile! Bucură-te de iarnă! E atâta liniște și lumină în jur! Fă lumină și sărbătoare în sufletul tău și trăiește-ți viața! Până la capăt...
Te încarc din nou cu mine în zi de iarnă poate prea devreme venită peste noi, sau poate prea mult așteptată... Știu că vei citi gândurile mele, am simțit nevoia să mă descarc de preamultul și preaplinul sufletului... (Anna)

Trimite email

sâmbătă, 4 februarie 2023