Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Sesiune specială Testele naționale

În perioada 21 ianuarie – 11 februarie

Sesiune specială Testele naționale

Inspectoratul Școlar Județean Bihor anunță desfășurarea în perioada 21 ianuarie – 11 februarie a sesiunii speciale Testele naționale.

Această sesiune specială se organizează pentru absolvenții gimnaziului de până în 2007, care nu au promovat aceste examene. Sesiunea se desfășoară în conformitate cu metodologia aplicată în 2007, adaptată ca termene. Subiectele vor fi extrase din variantele valabile în 2007. Calendarul de desfășurare este următorul: 21 - 25 ianuarie - înscrierea candidaților; 4 – 7 februarie - probele scrise (limba română, limba maternă, matematică, istoria românilor sau geografia României); în 9 februarie - afișarea rezultatelor (până la ora 16) și depunerea contestațiilor (până la ora 20); în 10 februarie - rezolvarea contestațiilor; în 11 februarie  - afișarea rezultatelor finale.
Depunerea dosarelor se face la secretariatele școlilor absolvite, unde candidații vor prezenta: * cerere de înscriere * buletin/carte de identitate * certificat de naștere * foaia matricolă pentru clasele V- VIII * o fotografie recentă, tip buletin.
Candidații vor opta pentru istoria românilor sau geografia României.
Directorul și secretarul școlii vor preda tabelele de înscriere la centrul de testare.
În situația schimbării domiciliului în altă localitate, candidații se vor înscrie la un centru de testare stabilit de comisia județeană. Schimbarea domiciliului va fi dovedită   cu buletinul/cartea de identitate. În afara acestei situații, candidații se vor adresa comisiei județene care va solicita aprobarea Comisiei Naționale.
insp. școlar general, prof. Liliana Antonescu
purtător de cuvânt, prof. Daniel Negrean

                                                    

           
                       
                                                                                                 

             

Trimite email

marţi, 26 mai 2020