Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Organizarea dezbaterilor publice privind proietul pachetului de Legi ale educației

Între 22 ianuarie și 1 februarie, în cele șase zone ale județului Bihor

Organizarea dezbaterilor publice privind proietul pachetului de Legi ale educației

Inspectoratul Școlar Județean Bihor va asigura prezența la dezbateri a tuturor categoriilor interesate: inspectori școlari, directori ai unităților de învățământ, sindicate, asociații ale părinților, asociații ale elevilor, ONG-uri, mediul de afaceri, parlamentari, primari, consilieri locali, consilieri județeni, mass-media.

În acest sens, în perioada 14 ianuarie – 16 februarie, I.S.J. Bihor va desfășura următoarele activități: va comunica tuturor directorilor unităților de învățământ pachetul de Legi ale Educației, pentru a fi dezbătute în cadrul Consiliului profesoral; va organiza  dezbateri cu inspectori școlari, directori de unități școlare, primari, consilieri județeni, consilieri locali, ONG-uri, mediu de afaceri în șase zone ale județului, după cum urmează: *marți, 22 ianuarie, ora 14 – zona Aleșd * joi, 24 ianuarie, ora 14 – zona Salonta *vineri, 25 ianuarie, ora 14 - zona Beiuș *marți, 29 ianuarie, ora 14 – zona Marghita *joi, 31 ianuarie, ora 14 – zona Valea lui Mihai, Săcuieni *vineri, 1 februarie, ora 14 – zona Ștei.
Întâlniri tematice și o dezbatere finală
 Inspectoratul Școlar va organiza întâlniri tematice cu: directori de unități de învățământ, cadre didactice aparținând minorităților naționale, reprezentanți ai unităților particulare din județ, directori de grădinițe, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunităților locale, directori de SAM, colegii tehnice, grupuri școlare, cadre didactice, mediu de afaceri, reprezentanți ai comunității locale, Consiliul Județean al Elevilor și Asociația Județeană a Părinților.
Pentru 5 februarie, pregătește o dezbatere finală cu participarea reprezentantului Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului, inspectori școlari, directori de unități școlare, primari, consilieri județeni, consilieri locali, ONG-uri, sindicate, mediu de afaceri, reprezentanți ai Consiliului Județean, cadre didactice, părinți, elevi și mass-media.
Va asigura tuturor participanților la dezbateri o mapă de prezentare ce va conține: un CD cu Pachetul de Legi ale Educației, o sinteză pe secțiuni a acestor legi, materiale informative despre învățământul bihorean;
După fiecare dezbatere, I.S.J. Bihor va întocmi o minută sau un proces-verbal.
Până în 20 februarie 2008, I.S.J. Bihor va transmite (M.E.C.T.) mapa județului, care va conține: planificarea activităților, lista participanților la fiecare dezbatere, fișele dezbaterilor (minută sau proces-verbal), fișa sinteză a concluziilor și a propunerilor,  reflectarea în mass-media locală a proiectului Pachetului de legi și a dezbaterilor.(Ov. D.)

Trimite email

joi, 17 octombrie 2019