Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Din Þara lui Voltaire, la Drãgeºti

Fetons, Fetons Noel

Din Þara lui Voltaire, la Drãgeºti

Luni,17 decembrie 2012, elevii claselor a III-a, a IV-a, a V-a ºi a VIII-a de la ªcoala Gimnazialã Nr. 1 Drãgeºti au sãrbãtorit Crãciunul francez, reuºind sã aducã mai aproape atmosfera Crãciunului din Þara lui Voltaire.

Astfel, elevii costumaþi în straie roºii, asemeni lui Moº Crãciun, au încântat asistenþa prin prezentarea unui program de cântece ºi poezii în limba francezã, coordonaþi de doamna prof.Goman Adina. De asemenea, un moment deosebit l-a constituit prezentarea simbolurilor Crãciunului în Franþa: l'arbre de Noel, la buche de Noel ºi Pere Noel, precum ºi compunerea prezentatã în limba francezã de cãtre eleva Olar Patricia din clasa a VIII-a. Rând pe rând, elevii au interpretat o serie de cântece dedicate marii sãrbãtori: ,Mon beau sapin Pere Noel, Au clair de la lune si Vive le vent”, iar la final s-au prezentat, printr-un referat, cele mai frumoase obiceiuri de iarnã din localitatea Drãgeºti.
 Obiectivul principal al activitaþii a vizat apropierea de cultura ºi obiceiurile poporului francez ºi dezvoltarea vocabularului prin folosirea unor expresii în limba francezã. Trebuie sã menþionãm cã acest moment face parte dintr-un proiect început în luna noiembrie ºi închinat acestei sãrbãtori mult aºteptate.
La final, elevii au fost recompensaþi cu dulciuri ºi diplome de participare personalizate, dar ºi cu aplauze ºi vorbe frumoase din partea doamnei director, prof. ªandra Florica, a domnilor profesori ºi a colegilor prezenþi. Joyeux Noel! 
(prof.Goman Adina – profesor de limba francezã)

Trimite email

luni, 19 august 2019