Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Proiectul educațional „Eminescu prin ochi de copil”

La Școala Gimnazială „Oltea Doamna”

Proiectul educațional „Eminescu prin ochi de copil”

Pentru omagierea poetului național Mihai Eminescu, la Școala Gimnazială „Oltea Doamna” din Oradea s-a desfășurat proiectul educațional „Eminescu prin ochi de copil”

Proiectul s-a născut în urma unei întruniri a comisiei metodice a claselor a II-a (comisie din care fac parte: profesor Cristiana Vidican -II A, Doina Sabău - II B, Rodica Fechete - II C, Luciana Morlocan - II D și Mirela Moș - II E).
„Pornind de la ideea că Eminescu este pentru noi ceea ce este Goethe pentru germani, Shakespeare pentru englezi, Dante pentru italieni, geniul în care s-au întâlnit deopotrivă de ridicate puterea de invențiune cu aceea de reflecțiune critică; că e maestrul care a știut alege metalul pur și nobil de minereul brut al sufletului nostru; am început acest proiect la nivelul comisiei claselor a II-a, însă curând el a atras și alte clase din școala noastră”, ne-a declarat prof. Cristiana Vidican – coordonatorul de proiect.
Așa încât, din echipa de proiect, coordonată de prof. Cristiana Vidican, au mai făcut parte: prof. Elena Pavel - I C, inst. Daniela Dohotariu - I E, I F - prof. Ilinca Tămășan, III B - prof. Diana Borz, IV B - prof. Viorica Mitran și IV E - prof. Romelia Ciarnău.
 „Proiectul demarat se întinde pe un an de zile, având teme adecvate propuse pentru fiecare lună. Din ele spicuim: prezentări PowerPoint, cuprinzând prezentarea vieții și activității marelui poet - Să-l cunoaștem pe Luceafăr; recitări - audieri de poezii și cântece pe versurile poetului; Eminescu Luceafărul - Eu, o mică stea - șezătoare literară; Cu Eminescu prin oraș - împărțirea de poezii eminesciene redate artistic de elevii claselor implicate în proiect; expoziții de protofolii, desene, colaje, picturi din opera Luceafărului, realizate de elevi; Concursul literar „Eminescu în sufletul meu”...
Săptămâna ce tocmai s-a încheiat i-a aparținut geniului, iar elevii s-au străduit prin toate activitățile propuse să-i aducă respectul cuvenit: au realizat portofolii, au ales poezia preferată pe care au redat-o artistic, au realizat compoziții plastice pornind de la vasta opera eminesciană, izvor nesecat de inspirație: lacul cu nuferi, lebăda pe ape, noaptea, luna și cerul lui Eminescu, teiul, codrul; dar și lucrări în cadrul orelor de abilități în care s-au întrecut în colaje, lipire, decupare, mototolire a hârtiei, realizare de machete, asamblare de materiale diferite... rezultatele fiind dincolo de așteptări și întărindu-ne convingerea că obiectivele acestui proiect au fost realizate prin implicarea activă a tuturor elevilor.
În final, micii artiști au primit și diplome, au fost lăudați și apreciați prin calificative”, a adăugat dna profesor Cristiana Vidican. (Ov. D.)

Trimite email

duminic, 25 august 2019