Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Tutela. Încetarea tutelei

Noul Cod Civil (26)

Tutela. Încetarea tutelei

Tutela încetează în cazul în care nu se mai menține situația care a dus la instituirea acesteia, precum și în cazul morții minorului.

Dacă tutorele este cel care decedează, până la numirea unui nou tutore, moștenitorii acestuia vor prelua sarcinile tutelei. În cazul în care și moștenitorii sunt minori, instanța de tutelă va numi de urgență un curator special, care poate fi chiar și executorul testamentar.
Tutorele poate fi îndepărtat de la tutelă în următoarele cazuri: dacă săvârșește un abuz, o neglijență gravă sau alte fapte care îl fac nedemn de această funcție, dacă nu-și îndeplinește în mod corespunzător sarcinile sau în alte cazuri expres prevăzute de lege.
La încetarea din orice cauză a tutelei, tutorele sau, după caz, urmașii acestuia sunt obligați să prezinte instanței de tutelă, în termen de cel mult 30 de zile, o dare de seamă generală privind îndeplinirea tutelei, așa după cum am arătat și în precedenta secvență. Darea de seamă va trebui să cuprindă situațiile veniturilor și cheltuielilor pe toată perioada tutelei și să indice activul și pasivul patrimoniului minorului, urmând ca după verificarea acestor date, instanța de tutelă să dea descărcarea totală de gestiune a tutorelui.
Instanța de tutelă are dreptul să-l sancționeze pe tutore cu amendă în folosul statului, în cazul în care acesta refuză în mod nejustificat exercitarea tutelei sau dacă își îndeplinește defectuos sarcinile tutelei.
Notar public,
Gârba Cornel

Trimite email

joi, 13 august 2020