Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Ocrotirea interzisului judecătoresc

Noul Cod Civil (27)

Ocrotirea interzisului judecătoresc

Persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienației ori debilității mintale, va fi pusă sub interdicție judecătorească.

Interdicția poate fi cerută de către persoanele interesate sau de către autorități, ca și în cazul tutelei. Punerea sub interdicție judecătorească se poate face numai de către instanța judecătorească printr-o sentință definitivă.
Orice persoană, în timpul vieții sale și în deplinătatea facultăților mintale, poate desemna printr-un act unilateral ori printr-un contract de mandat (de reprezentare), o persoană care urmează a fi numită tutore și care se va  îngriji de ea și de bunurile sale, în cazul în care ar fi pusă sub interdicție judecătorească. Prin hotărârea judecătorească de punere sub interdicție, instanța de tutelă numește, de îndată, un tutore pentru ocrotirea și reprezentarea celui pus sub interdicție. Obligațiile tutorelui vor fi îndeplinite la fel ca și în cazul tutelei minorului, în măsura în care legea nu dispune altfel, cu mențiunea că după 3 ani de la numirea sa, tutorele este în drept să ceară să fie înlocuit cu o altă persoană.
Actele întocmite de către persoana pusă sub interdicție judecătorească sunt anulabile, considerându-se că aceasta nu a avut discernământ sau că discernământul său a fost alterat.
Dacă au încetat cauzele care au provocat interdicția, cel pus sub interdicție, tutorele sau alte persoane interesate ori autorități pot cere instanței judecătorești ridicarea acesteia, pronunțându-se în acest sens o nouă sentință.
Notar public,
Gârba Cornel

Trimite email

vineri, 14 august 2020