Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Căsătoria. Logodna

Noul Cod Civil (30)

Căsătoria. Logodna

Noul cod civil reglementează logodna ca o instituție distinctă a dreptului familiei, care creează anumite drepturi și obligații.

Logodna este definită de către codul civil ca o promisiune reciprocă de a încheia căsătoria. Încheierea logodnei nu este supusă niciunei formalități și poate fi dovedită cu orice mijloc de probă. Încheierea căsătoriei nu este condiționată de încheierea în prealabil a logodnei.
Ca și căsătoria, în dreptul nostru,  logodna se poate încheia doar între bărbat și femeie.
Logodna poate fi ruptă de oricare dintre cei doi. Logodnicul care rupe logodna nu poate fi constrâns sub nicio formă să încheie căsătoria. De aceea, la încheierea logodnei nu se poate institui niciun fel de clauză penală în cazul ruperii logodnei. Ca și încheierea acesteia, ruperea logodnei nu este supusă niciunei formalități și poate fi dovedită cu orice mijloc de probă.
Care sunt însă consecințele ruperii logodnei?
În cazul ruperii logodnei, sunt supuse restituirii, darurile pe care logodnicii le-au primit la încheierea logodnei sau pe durata acesteia, în vederea încheierii căsătoriei, cu excepția darurilor obișnuite, fără o valoare însemnată.
Darurile se restituie în natură sau, dacă aceasta nu mai este cu putință, prin echivalent în măsura îmbogățirii. Obligația de restituire nu există dacă logodna a încetat prin moartea unuia dintre logodnici.
Partea care rupe logodna în mod abuziv sau în mod culpabil îl  determină pe celălalt să rupă logodna, poate fi obligat la despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, precum și pentru orice alte prejudicii cauzate de ruperea logodnei.
Notar public,
Gârba Cornel  

Trimite email

marţi, 11 august 2020