Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Conflictul de orgolii, noutăți în organizarea unor concursuri școlare și dispariția structurii „D. Leonida”

Miercuri, la Conferința de presă

Conflictul de orgolii, noutăți în organizarea unor concursuri școlare și dispariția structurii „D. Leonida”

La conferința de presă de miercuri (27 februarie 2013), inspectorul școlar general Daniel Negrean ne-a adus în atenție trei subiecte:

1.Subiectul legat de Școala Gimnazială „Szacsvay Imre” (fosta școală „George Coșbuc”) și Colegiul Național „Mihai Eminescu”, anumite aspecte de discriminare a unor elevi în locația de pe Stânișoarei.
2. Precizări legate de desfășurarea unor concursuri școlare organizate de diferite fundații sau ONG-uri, care nu sunt acreditate și vizate de minister și inspectoratul școlar.
3. Fuziunea dintre structura „Dimitrie Leonida” și Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși”.
Conflictul de orgolii
1. „Am emis un ordin de serviciu prin care echipe formate din inspectori școlari, alături de auditorul financiar intern au participat la cele două unități de învățământ (Școala „Szacsvay Imre” și C.N. „Mihai Eminescu”) unde au verificat: respectarea legislației școlare, completarea documentelor școlare și a actelor de studii, calitatea managementului instituțiilor de educație, activitățile diferitelor comisii, activități de analiză și rezolvare a scrisorilor, sesizărilor și reclamațiilor și gradul de utilizare a resurselor materiale și financiare. În urma inspecției efectuate, inspectorii ne-au prezentat un raport, care după aceea a fost prezentat și conducerii celor două unități de învățământ. A fost trecut în registrul de inspecții din cadrul acestor unități de învățământ. Aspectele sesizate nu sunt grave, sunt anumite deficiențe vizavi de întocmirea unor documente manageriale, de neactualizare a unor decizii și proceduri, dar s-a constatat că în locația de pe Stânișoarei există ca și personal de îngrijire, personal folosit atât de la C.N. „Mihai Eminescu”, cât și de la Școala „Szacsvay Imre”. Cu alte cuvinte, curățenia era făcută de două femei de serviciu. Eu cred că de-aici a apărut și acea informație cum că elevii români nu pot utiliza anumite toalete. Pe de altă parte, în timpul controlului s-a găsit în curtea de pe Stânișoarei anumite materiale depozitate care ar fi putut periclita siguranța elevilor în timpul pauzelor (dulapuri, mese, scaune). Ele au fost scoase ca urmare a adaptării mobilierului pentru clasa pregătitoare. Sala de mese unde copiii de la „Szacsvay Imre” servesc masa nu îndeplinește condițiile igienico-sanitare de funcționare. A mai fost o problemă legată de programul contabilității... Din raport mai reiese și faptul că un număr nu foarte mare, într-o proporție de 10-15 la sută de elevi din fiecare clasă provin din comune dimprejurul orașului Oradea, deci nu sunt elevi care au domiciliul în Oradea. Acum, primind adresa de la Sănătatea Publică și pe baza primului raport, am trecut la raportul final, după două săptămâni timp în care școala avea la dispoziție să remedieze situația. Potrivit raportului final, elevii de la „Szacsvay Imre” nu mai sevesc masa pe Stânișoarei, ci la cantina de la D.J.T.S.; a fost făcută curățenie în curtea de pe Stânișoarei, iar curățenia este asigurată doar de femeia angajată la C.N. „Mihai Eminescu”. A rămas totuși ca centrala termică să fie utilizată de femeia de serviciu de la „Szacsvay Imre” care este autorizată să manipuleze acea centrală. Această situație neplăcută care a apărut în presă se datorează și faptului că a existat un orgoliu al directorilor și în special al doamnei director de la„Szacsvay Imre” de a se „agăța” cumva de acea clădire. Cu alte cuvinte ea nu a respectat Hotărârea Consiliului Local și Hotărârea Consiliului de Administrație...”
Este important de știut că directorii atunci când își vor stabili planul de școlarizare trebuie să se încadreze în efectivul de săli de clasă de care dispune. Știu că școlile sunt într-o competiție, fiecare dorește să atragă cât mai mulți elevi, dar nu poți să faci lucrul ăsta dacă nu ai spațiu...
În obiectiv: concursurile școlare neavizate de M.E.N. și I.S.J.
2. „Nu avem nimic cu aceste concursuri pentru că sunt în interesul copilului, chiar dacă plătesc suma aceea de bani, doar că cerem un minimum de cerințe fiecărei școli care organizează asemenea concursuri. Adică să câștige și școala ceva de pe urma desfășurării acestor concursuri”, a precizat inspectorul școlar general, dl prof. Daniel Negrean.
Claudiu Damian, purtătorul de cuvânt al I.S.J. Bihor, avea să ne prezinte aceste cerințe:
Organizarea și desfășurarea olimpiadelor și concursurilor școlare se face respectând OMECTS 3035/10.01.2012.
Pentru fiecare competiție trebuie să existe în unitatea de învățământ în care se desfășoară competiția un dosar cu următorul conținut minimal:
Datele instituției/ fundației/ asociației/ etc. care a inițiat competiția și o organizează.
Datele persoanei/ persoanelor din unitatea de învățământ care răspunde/ răspund la nivelul unității de organizarea competiției.
Tipul competiției: în funcție de tematică (pe o disciplină, interdisciplinară, transdisciplinară, educativă, extrașcolară și extracurriculară) și în funcție de gradul de participare al elevilor (pe școală, locală /sector, județeană, regională/ interjudețeană, națională, internațională)
Decizia de numire a persoanei de la punctul 2) sau acordul de numire (semnat și ștampilat).
Acordul de colaborare dintre instituția/ fundația/ asociația /etc. care a inițiat competiția și unitatea de învățământ în care se desfășoară competiția.
Contractele de închiriere a sălilor, încheiate între instituția/ fundația/ asociația/ etc. care a inițiat competiția și unitatea de învățământ în care se desfășoară competiția, în cazul în care pentru participare la competiție competitorii plătesc taxă.
Comisia de organizare a competiției.
Regulamentul de organizare a competiției.
Modul de finanțare a competiției.
Documentația justificativă pentru cheltuirea banilor (tabel nominal cu semnăturile competitorilor care au plătit taxa și valoarea taxei, chitanțe, facturi, state de plată, tabele cu semnături pe bază de CNP-în cazul premierilor, etc.)
Tabele, semnate de către organizator(i) și cu ștampila unității în care se desfășoară competiția, cuprinzând participanții (atât elevi/ copii cât și cadre didactice). Pentru cadrele didactice să fie prevăzute clar atribuțiile pe care le au în cadrul competiției.
Tabele, semnate de către organizator(i) și cu ștampila unității în care se desfășoară competiția, cuprinzând rezultatele competiției.
Solicitarea serviciului medical de asistență.
Dosarul competiției se păstrează în unitatea de învățământ 4 ani.
Pentru buna desfășurare a competițiilor, vă rugăm să respectați următoarele reguli:
Afișarea repartiției elevilor pe săli se face cu cel puțin 16 ore înaintea începerii competiției, la intrarea în unitate, dar nu pe ușa curentă (pe care se intră/iese). Afișarea se face pe clase în ordine alfabetică și pe cât posibil cu suficientă distanță între tabelele de la clase diferite, așa încât să se evite aglomerația la vizualizarea listelor.
Dacă unitatea de învățământ în care se desfășoară competiția are un site funcțional, atunci repartizarea pe săli se pune și pe site-ul unității cu cel puțin 20 de ore înaintea începerii competiției, iar acest lucru li se aduce la cunoștință din timp participanților.
Pe ușa fiecărei săli se afișează tabelul cu competitorii din sala respectivă și precizările din regulament care îi informează în legătură cu sancțiunile care se aplică în caz de fraudă sau tentativă de fraudă.
În momentul afișării rezultatelor, se afișează și condițiile de depunere a contestațiilor și a modalității de rezolvare a lor, acolo unde este cazul.
Afișarea rezultatelor se face pe clase și pe cât posibil cu suficientă distanță între tabelele de la clase diferite, așa încât să se evite aglomerația la vizualizarea listelor.
„Dimitrie Leonida” fuzionează cu „Constantin Brâncuși”
3. „Structura „Dimitrie Leonida” (pentru că astăzi nu mai avem Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”) din cadrul Liceului Ortodox, începând cu 1 septembrie va fuziona cu Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși”, practic, de la 1 septembrie 2013 o să avem doar Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși”, a subliniat dl inspector școlar general Daniel Negrean. (Ovidiu DAN)   

Trimite email

miercuri, 17 iulie 2019