Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Căsătoria. Încheierea căsătoriei

Noul Cod Civil (31)

Căsătoria. Încheierea căsătoriei

Pentru a putea încheia căsătoria, viitorii soți trebuie să îndeplinească anumite condiții de fond, condiții care țin strict de persoana acestora.

În primul rând, potrivit legislației noastre, căsătoria se încheie numai între un bărbat și o femeie, prin consimțământul personal și liber al acestora.
De la ce vârstă se poate încheia căsătoria?
Căsătoria poate fi încheiată dacă viitorii soți au împlinit vârsta de 18 ani, adică dacă au devenit majori, având capacitatea deplină de exercițiu.
Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviințarea părinților săi sau, după caz, a tutorelui și cu autorizarea instanței de tutelă de la locul de domiciliu al minorului. În cazul în care unul dintre părinți refuză să încuviințeze căsătoria, instanța de tutelă hotărăște și asupra acestei divergențe, având în vedere interesul superior al minorului. Am amintit deja faptul că minorul care se căsătorește, în condițiile menționate anterior, dobândește prin aceasta capacitatea deplină de exercițiu.
Codul nostru civil interzice bigamia, adică încheierea unei noi căsătorii de către o persoană care este deja căsătorită.
De asemenea, sunt interdicții privind încheierea căsătoriei și între persoane cu un anumit grad de rudenie. Astfel, este interzisă, încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă (...bunici – părinți – nepoți...) și între cele în linie colaterală (frați, unchi – nepot de frate sau de soră, verișori primari), până la gradul al patrulea, inclusiv, adică până la verii primari, inclusiv.
Pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea, adică între verii primari, poate fi autorizată de instanța de tutelă de la domiciliul celui care cere încuviințarea. Instanța se va putea pronunța pe baza unui aviz medical special dat în acest sens.
Interdicțiile vizând gradele de rudenie sunt aplicabile și în cazul celor care au devenit rude, prin adopție, dar și în cazul rudelor de sânge ale adoptatului cu acesta însuși.
Codul Civil mai prevede în mod expres și alte interdicții privind căsătoria:
*între tutore și persoana minoră aflată sub tutela sa
*este interzis să se căsătorească alienatul mintal și debilul mintal
*este interzisă căsătoria între persoane de același sex
*căsătoriile dintre persoanele de același sex încheiate în străinătate fie de cetățeni români, fie de cetățeni străini nu sunt recunoscute în România. Tot astfel, nu sunt recunoscute nici parteneriatele civile încheiate sau contractate în străinătate între cetățeni români sau străini.
Notar public,
Gârba Cornel

Trimite email

sâmbătă, 14 decembrie 2019