Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Stiri

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
18 ianuarie 2023

Scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice către Președinte, Parlament și Ministerul Educației să nu desființeze specializarea de învățător de la aceste școli

O scrisoare deschisă semnată de 29 de licee pedagogice este adresată președintelui României, Parlamentului și Ministerului Educației, astfel încât să nu se deființeze specializarea de învățător. Săptămâna trecută, Edupedu.ro a scris că liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege a învățământului preuniversitar.
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media legate de proiectul de Lege al învățământului preuniversitar, conform cărora liceele și colegiile pedagogice nu vor mai avea specializarea de învățător, cadrele didactice din întregul sistem de învățământ pedagogic își exprimă dezaprobarea față de această decizie, care afectează grav baza formării dascălilor din România”, se arată în textul scrisorii.
În document sunt menționate rezultatele deosebite pe care le-au obținut la titularizare absolvenții liceelor pedagogice: „Absolvenții liceelor pedagogice au obținut rezultate deosebite la examenul național de titularizare în învățământul preșcolar și primar, iar în instituțiile de învățământ unde au fost încadrați au primit aprecieri prin care se confirmă temeinicia pregătirii psihopedagogice”.

Citiți în continuare ...Stirea din 13 ianuarie!!!

Ce aflăm de la Edupedu, care publică știri la zi despre educație...
13 ianuarie 2023
Să te crucești!!!

Liceele pedagogice nu vor mai putea forma învățători pentru prima dată de la înființarea acestora, potrivit proiectului de Lege al învățământului preuniversitar – surse

Liceele pedagogice nu vor mai avea specializarea de educator-învățător, ci doar pe cea de educator-puericultor, potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar obținut pe surse de Edupedu.ro. Acest lucru înseamnă că liceenii formați în liceele pedagogice vor putea preda doar copiilor din creșe și grădinițe. Până acum, liceele pedagogice aveau și specializarea de educator-învățător.
Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.
La articolul 52, alin. (2) stabilește că liceele pedagogice vor avea specializările de educator-puericultor și instructor de educație extrașcolară: „(2) Unităţile de învăţământ în care se organizează învăţământ pedagogic preuniversitar sunt unităţi de învăţământ liceal, care au capacitatea de a organiza procesul de predare-învăţare-evaluare şi practica pedagogică, pentru specializările din cadrul filierei vocaţionale: educator-puericultor, instructor de educaţie extraşcolară”.
La alin. 3 de la articolul de mai sus apare că „prin absolvirea cu diplomă a specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, se consideră îndeplinite condiţiile de formare psihopedagogică şi de calificare necesare ocupării funcţiei didactice de educator-puericultor, educator educaţie timpurie, educatoare/educator”.
De menționat este că, potrivit proiectului de lege Deca, elevii care la data adoptării proiectului de lege erau înscriși în licee pedagogice și aveau specializarea de învățători vor putea fi încadrați pe postul de învățător/învățătoare în învățământul primar.
Art. 244 alin. (25) din proiectul Deca: „Elevii care la data adoptării prezentei legi erau înscrişi în cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţător/învăţătoare precum şi absolvenţii acestei specializări prin excepţie de la prevederile art. 171, alin. (1), litera e) pot fi încadraţi pe postul de învăţător/învăţătoare în învăţământul primar”.
La capitolul formarea inițială a personalului didactic de predare apare că în liceele pedagogice pot fi formați atât educatori-puericultori pentru creșe, cât și educatori pentru grădinițe. Tot aici este menționat învățământul primar pentru educator/educatoare, dar probabil este o greșeală.
„Prin excepţie de la prevederile alin. (6), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator se realizează prin unităţi de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I”, conform art. 165. alin. (10).
Condițiile de ocupare pentru funcțiile didactice
Absolvenții liceului pedagogic, cu specializarea învățător, vor putea fi angajați în școli. Pentru funcțiile de educator-puericultor, educator/educatoare și învățător/învățătoare trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții, potrivit art. 171 alin. (1) din proiectul de lege consultat de EduPedu.ro:
„a) pentru ocuparea funcţiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcţii didactice;” – vezi mai jos, în articol, ce excepții au fost introduse până în 2025;
„d) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ preşcolar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
„e) pentru ocuparea funcţiei de profesor pentru învăţământ primar – absolvirea cu diplomă de licenţă a specializării „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările „învăţător” şi „educatoare/învăţător” ori a colegiului universitar de institutori sau a altor şcoli echivalente şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă;”
j) pentru ocuparea funcţiilor didactice de învăţător/învăţătoare, absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, cu specializarea învăţător sau învăţătoare.”
La creșă vor putea fi angajați pe funcția de educator-puericultor și absolvenţi ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare sau învăţătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terţi, precum și absolvenţi cu diplomă de licenţă, specializarea pedagogia învăţământului preşcolar şi primar, având aceeași condiție.
În proiectul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, învățătorii puteau fi formați în liceele pedagogice, conform art. 130 alin. (4): „Prin excepţie de la prevederile alin. (2), formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilorinstructori şi a antrenorilor, prin unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.”...

Rugă pentru o primăvară perfectă

Trebuie oare să învingi întotdeauna?

Rugă pentru o primăvară perfectă

Cineva mi-a spus cândva că stelele sunt găuri în pătura nopții prin care Dumnezeu ne privește...

Între noi și EL există o taină, un miracol, o legătură nedefinită ce ne ajută să ne cunoaștem, să ajungem la noi înșine, cei neîmpovărați, ci simpli și curați asemeni sufletului unui copil, ca limpezimea albastră a cerului...
Trebuie oare să învingi întotdeauna? Sunt clipe în care nu îmi doresc să înving! Adesea, izbânda nu are saț, iar uneori e pur și simplu rușinos să învingi... Am ostenit! Nu sunt nici învingător, nici învins...
În ceasurile primăverii ce stă să vie, mă rog bunului Dumnezeu să facă să uit cumplita povară a văzduhului negru ce îl port pe umeri și să îmi dea tăria să pot suporta bucuria eliberării! Eliberarea de teamă și neputință într-o lume nebună, nebună, nebună... în care îmi este tot mai greu să înțeleg ce se întâmplă cu noi, de ce, tot mai mulți dintre noi uităm să înflorim și să facem din roadele înfloririi noastre bucurie sufletelor celorlalți...
În fiecare primăvară, am sperat în înflorirea trupului meu, am cutezat să sper că înflorirea mea va aduce lumina în priviri... Și nu spun acest lucru pentru a te apropia de sufletul meu, ci pentru că aceasta mi-e credința cu care aștept sosirea primăverii. Iar celor ce nu pot să se bucure de acest lucru, aș vrea să le spun să se privească în fața omului înflorit și îmi vor da dreptate!
În timp, au fost mulți cei care m-au întrebat la ce mi-a folosit să mă risipesc iubind sau de ce am încercat să fiu un om bun, cinstit, corect, de ce nu am putut cu vrerea să rănesc pe cineva, să urăsc, să judec, să disprețuiesc... La ce mi-a folosit? Să găsesc multul din puțin, să înfrâng amărăciunea prin bucurie, să nu trăiesc doar ca să trăiesc, adică pentru nimic, ci să trăiesc cu adevărat și să prețuiesc darul vieții... Și nu a fost nicio clipă de risipă!
Nu spun că nu am plătit pentru felul meu de a fi, uneori un preț nedrept de mare și greu de purtat, pentru că dacă ești bun, cinstit și sincer, oamenii din jurul tău te pot acuza uneori de intenții ascunse, de egoism, te suspectează de dorința de a profita de pe urma celorlalți... Și totuși, în fiece clipă le spun copiilor mei să fie sinceri, buni și cinstiți, oricum!
Câteodată, dacă ai succes, dacă îți găsești liniștea și ești fericit, trezești invidie, gelozie în sufletul unora, se nasc în jurul tău prieteni falși și dușmani de temut... Oamenii știu să fie uneori meschini și mici la suflet, dar am învățat să știu ierta și să nu îi judec, indiferent ce au făcut... Am mers mai departe pe drumul meu și am luptat pentru lucrurile în care am crezut.
Se întâmplă de multe ori să faci un bine și lumea să uite, dar nu asta este important. Important este să continui să faci bine, fără să contabilizezi, fără să aștepți nimic în schimb, fără să rănești pe cineva amintindu-i mereu binele făcut.
Oricât ai da lumii din ceea ce ești sau din ceea ce ai, poate că nu este niciodată destul. Și totuși! Important este să continui să sapi în adâncul ființei tale pentru a găsi acele lucruri ce te definesc și care merită să le dăruiești lumii... Tot ce poate fi mai bun!
Chiar dacă la ceas de seară m-am rătăcit în labirintul gândurilor mele, nu aș fi putut în acest început timid de primăvară, să nu îți doresc, dragă cititorule, să ai parte de o primăvară perfectă, încărcată de iubire și lumină, presărată cu lucruri simple și binecuvântate ce dau sens și plinătate vieții. Eu mulțumesc cerului pentru clipa aceasta în care mă simt mai bogată cu un gând, cu un prieten, cu o lacrimă... Anna

Trimite email

sâmbătă, 4 februarie 2023