Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Despre înscrieri, simulări și decontarea banilor de transport pentru elevii de liceu

La conferința de presă de miercuri

Despre înscrieri, simulări și decontarea banilor de transport pentru elevii de liceu

Miercuri (6 martie 2013), inspectorul școlar general al I.S.J Bihor, dl prof. Daniel Negrean și consilierul pentru relații cu presa, dl Claudiu Damian au prezentat în fața reprezentanților presei două subiecte: Înscrierile pentru clasa pregătitoare și clasa I și Simularea examenelor naționale: de evaluare națională și de bacalaureat; la final au fost făcute și unele precizări legate de Decontarea banilor de transport pentru elevii de liceu.

Clasa pregătitoare va rămâne în învățământul primar și se va organiza în incinta școlii. Este posibil ca această clasă să fie organizată și în localul unei grădinițe, dacă aceasta este structură a unei școli cu clasele I-IV sau I-VIII.
Pentru a înscrie un copil în clasa pregătitoare, copilul trebuie să aibă 6 ani împliniți până la 31 august 2013.
Tot în această clasă mai pot fi înscriși copiii care vor împlini 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2013, cu condiția ca acest copil să fie evaluat de către o comisie formată din psihologi școlari din cadrul C.J.A.R.E.- ului (Centrul Județean de Asigurarea Resurselor Educaționale).
O noutate în acest an școlar este aceea că elevii care au 7 ani împliniți la 31 august se vor înscrie direct în clasa I.
Este ultima dată când este permisă înscrirea unui elev direct în clasa I, fără să mai treacă prin clasa pregătitoare.
Au fost aprobate în Camera Deputaților amendamente la Legea Educației Naționale. Se dorește o modificare a Legii în Parlament: rămânerea clasei a IX-a la liceu și nu trecerea ei la gimnaziu așa cum este prevăzut în L.E.N. Cadru didactic care lucrează la clasa pregătitoare este angajat al școlii, calificat pentru învățământul primar și i se va asigura continuitate la clasă, ducând elevii până la absolvirea ciclului primar.
Copiii vor fi înscriși la școala de circumscripție, unde are locul asigurat sau la o altă școală, în funcție de locurile disponibile, ținând cont de criteriile de departajare pe care unitatea de învățământ și le-a aprobat.
„Școlile vor trebui să gândească un program „Școală după școală”, în care elevii să servească masa la școală și, la solicitarea părinților, chiar să se odihnească într-o locație, dacă școala identifică și crede că este necesară. În funcție de condițiile specifice, școala se poate adapta”.
Perioada de înscriere va fi scurtată (la circa două săptămâni, de pe la 1 aprilie) și fără atâtea etape. Pentru învățământul vocațional, din păcate, clasa pregătitoare nu este prevăzută să facă parte din aceste unitățile de învățământ. Se pot constitui aceste clase, dar părintele trebuie să știe că dacă în clasa I, copilul său nu va fi selectat, va trebui să fie mutat într-o altă unitate. „Dacă nu vom face acest lucru, practic la nivelul acestor unități vocaționale, ciclul primar ar urma să dispară, lucru care nu cred că este normal pentru că există copii care doresc să frecventeze aceste cursuri: de artă și de sport”, a precizat domnul inspector general.  
Simulările vor avea loc în luna martie și vor fi coordonate de Inspectoratul Școlar. „Anul trecut, la Bacalaureat, Bihorul s-a clasat pe locul VI. Asta și pentru că rezultatele se datorează în mare parte și unei organizări a învățământului bihorean într-o rețea școlară care nu a încercat să forțeze anumite limite. Cu alte cuvinte nu avem licee în orice comună, cum se întâmplă în unele județe.
Pentru examenele naționale, noi ne-am propus un plan de măsuri: în luna septembrie, în cadrul cercurilor pedagogice, profesorii au avut ca și temă Metode de pregătire a elevilor din clasele terminale pentru a asigura creșterea procentului de promovabilitate; în consiliile de administrație ale unităților de învățământ s-au analizat rezultatele obținute la nivelul școlii și s-a luat hotărârea ca fiecare cadru didactic care predă disciplinele de examen să-și elaboreze un orar de pregătire suplimentară cu clasele terminale; organizarea a cel puțin două ședințe cu părinții pe semestru în vederea informării asupra rezultatelor obținute în urma testelor date. Fiecare inspector de specialitate va dezbate pe larg rezultatele cu cadrele de specialitate în cadrul cercurilor pedagogice (în noiembrie și aprilie); vor avea loc inspecții de specialitate la unitățile de învățământ cu rezultate slabe; cadrele didactice vor concepe periodic teste de evaluare formativă și sumativă, după modelul itemilor propuși de minister;
I.S.J. va solicita lunar situația absențelor, pentru că și absenteismul este o cauză a rezultatelor slabe.
În 25 martie încep simulările la Bac
În luna martie, toate unitățile de învățământ din județ care au învățământ liceal vor susține proba la limba și literatura română, luni, 25 martie 2013, ora 11; marți, 26 martie, ora 11, limba și literatura maternă; miercuri, 27 martie, proba obligatorie a profilului, iar joi, 28 martie, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializării;
Simulările la evaluarea națională
Tot în această perioadă, pentru toate unitățile din județ care au învățământ gimnazial, luni, 25 martie, va avea loc, tot de la ora 11, proba de simulare la limba și literatura română (durata este de 120 de minute); marți, la limba și literatura maternă, iar miercuri, 27 martie, la matematică. La simulări se urmărește timpul de transmitere a subiectelor de la inspectorat către centrele de comunicare și către fiecare școală, timpul de xeroxare și de transmitere a subiectelor, de asemenea stadiul pregătirii elevilor din clasele terminale pentru susținerea acestor examene de sfârșit de ciclu, obișnuirea elevilor cu condițiile de examen. Toate simulările vor avea loc în prezența camerelor de supraveghere; modul de evaluare a lucrărilor și analiza rezultatelor.
„O anumită recomandare pe care noi am făcut-o este ca notele de la aceste simulări să fie trecute în catalog...
Nota de la simulare nu poate să înlocuiască nota la teză, a subliniat generalul I.S.J. Bihor.
Decontarea navetei elevilor  
„Se decontează naveta pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, în limita a 50 de kilometri. Decontarea se face de către Ministerul Educației Naționale, din fonduri proprii, prin intermediul inspectoratelor școlare.
Sumele se vor aloca retroactiv”, a subliniat purtătorul de cuvânt. dl Claudiu Damian. (Ovidiu DAN)

Trimite email

miercuri, 19 iunie 2019