Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Cel de-al 76-lea volum de studii și comunicări...

D.P.P.P.D. a lansat, ieri, la I.S.J. Bihor

Cel de-al 76-lea volum de studii și comunicări...

Departamentul pentru pregătirea și perfecționarea personalului didactic (D.P.P.P.D.), din cadrul Universității Oradea, a lansat, ieri (joi, 7 februarie 2008), la sala mare de ședințe a Inspectoratului Școlar, cel de-al 76-lea volum al colecției „Educația în Mileniul trei”, intitulat „"Educația omului de azi pentru lumea de mâine" (ediția a V-a), coordonatori, prof. univ. dr. Vasile Marcu și conf. univ. dr. Mariana Marinescu.

Pentru numeroasele cadre didactice și studenți care își regăsesc lucrările publicate în prezentul volum a fost un real eveniment, prefațat de organizatorul manifestării, prof. Virginia Tiurbe, directorul Casei Corpului Didactic Oradea – Bihor.
Despre cel de-al 76-lea volum scos de D.P.P.P.D, a vorbit directorul departamentului, prof. univ. dr. Vasile Marcu, și coordonator al volumului, precum și conf. univ. dr. Mariana Marinescu.
Prof. Florian Mieluț, inspector școlar de specialitate, s-a arătat încântat să descopere în actualul volum și lucrări care vizează educația tehnologică ( precum:” Obiective și direcții de modernizare privind educația tehnologică”, din secțiunea I sau „Rolul major al educației tehnologice în școala românească”, din secțiunea a II-a).
Volumul este structurat în patru secțiuni: secțiunea I – Abordări interdisciplinare ale educației (care se deschide cu lucrarea  „Tehnoștiința – esență și importanță”, semnată de prof. univ. dr. Vasile Marcu); secțiunea II – Noile educații în societatea cunoașterii (având în deschidere lucrarea conf. univ. dr. Mariana Marinescu, „Educația ecologică sau educația relativă la mediu”); secțiunea  III – Elemente de didactică (de la ... teoria și practica metodelor și procedeelor didactice, învățarea prin descoperire și problematizarea... la modelarea și algoritmizarea..., instrumente de evaluare și proiecte de lecții ); secțiunea IV – Din preocupările studenților și masteranzilor (evident, tot preocupări didactice: Dimensiunea europeană a relației profesor-elev; Metode complementare de evaluare: observarea sistematică a activității și comportamentului elevilor, și investigația; tipuri de itemuri, și proiecte didactice).
Oferta educațională pentru 2008-2009
Socotim că este util să cunoașteți și oferta educațională a D.P.P.P.D. pentru 2008-2009:
1. Studii postuniversitare de specializare (Educație tehnologică)
2.Cursuri de perfecționare postuniversitare (Modulul de formare psihopedagogică și metodică; Modulul de formare psihopedagogie specială; Curs de formare pentru cadre didactice cu clase incluzive)
3.Master (Educație pentru sănătate; Formarea profesorilor; Management educațional)
4. Cursuri de formare continuă (Formarea continuă a personalului didactic din învățământul preuniversitar Varadinum; Formarea managerilor din învățământul preuniversitar Crișana).
 Angelica & Ovidiu
P.S. Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto:  Cel de-al 76-lea volum de studii și comunicări...

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

marţi, 21 ianuarie 2020