Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Cel de-al 76-lea volum de studii și comunicări...

D.P.P.P.D. a lansat, ieri, la I.S.J. Bihor

Cel de-al 76-lea volum de studii și comunicări...

Departamentul pentru pregătirea și perfecționarea personalului didactic (D.P.P.P.D.), din cadrul Universității Oradea, a lansat, ieri (joi, 7 februarie 2008), la sala mare de ședințe a Inspectoratului Școlar, cel de-al 76-lea volum al colecției „Educația în Mileniul trei”, intitulat „"Educația omului de azi pentru lumea de mâine" (ediția a V-a), coordonatori, prof. univ. dr. Vasile Marcu și conf. univ. dr. Mariana Marinescu.

Pentru numeroasele cadre didactice și studenți care își regăsesc lucrările publicate în prezentul volum a fost un real eveniment, prefațat de organizatorul manifestării, prof. Virginia Tiurbe, directorul Casei Corpului Didactic Oradea – Bihor.
Despre cel de-al 76-lea volum scos de D.P.P.P.D, a vorbit directorul departamentului, prof. univ. dr. Vasile Marcu, și coordonator al volumului, precum și conf. univ. dr. Mariana Marinescu.
Prof. Florian Mieluț, inspector școlar de specialitate, s-a arătat încântat să descopere în actualul volum și lucrări care vizează educația tehnologică ( precum:” Obiective și direcții de modernizare privind educația tehnologică”, din secțiunea I sau „Rolul major al educației tehnologice în școala românească”, din secțiunea a II-a).
Volumul este structurat în patru secțiuni: secțiunea I – Abordări interdisciplinare ale educației (care se deschide cu lucrarea  „Tehnoștiința – esență și importanță”, semnată de prof. univ. dr. Vasile Marcu); secțiunea II – Noile educații în societatea cunoașterii (având în deschidere lucrarea conf. univ. dr. Mariana Marinescu, „Educația ecologică sau educația relativă la mediu”); secțiunea  III – Elemente de didactică (de la ... teoria și practica metodelor și procedeelor didactice, învățarea prin descoperire și problematizarea... la modelarea și algoritmizarea..., instrumente de evaluare și proiecte de lecții ); secțiunea IV – Din preocupările studenților și masteranzilor (evident, tot preocupări didactice: Dimensiunea europeană a relației profesor-elev; Metode complementare de evaluare: observarea sistematică a activității și comportamentului elevilor, și investigația; tipuri de itemuri, și proiecte didactice).
Oferta educațională pentru 2008-2009
Socotim că este util să cunoașteți și oferta educațională a D.P.P.P.D. pentru 2008-2009:
1. Studii postuniversitare de specializare (Educație tehnologică)
2.Cursuri de perfecționare postuniversitare (Modulul de formare psihopedagogică și metodică; Modulul de formare psihopedagogie specială; Curs de formare pentru cadre didactice cu clase incluzive)
3.Master (Educație pentru sănătate; Formarea profesorilor; Management educațional)
4. Cursuri de formare continuă (Formarea continuă a personalului didactic din învățământul preuniversitar Varadinum; Formarea managerilor din învățământul preuniversitar Crișana).
 Angelica & Ovidiu
P.S. Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto:  Cel de-al 76-lea volum de studii și comunicări...

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

miercuri, 23 octombrie 2019

Poza zilei

Lansare album de debut - Adrian Bojan

Ziua de 3 noiembrie 2019 va încununa pentru solistul de muzică populară Adrian Bojan nu mai puțin de șase ani de stăruință și muncă.
Acesta își va lansa albumul de debut intitulat „Maica me când m-o făcut", în cadrul unui eveniment organizat de Asociația ,,Culanii" Sânnicolau Român, în satul natal al acestuia, Sânnicolau Român.