Menu

Arhiva

Din:

Pana in:

Despre clasa pregătitoare și linia telefonică de asistență

La conferința de miercuri

Despre clasa pregătitoare și linia telefonică de asistență

Două au fost subiectele aduse în atenția presei de către inspectorul școlar general, dl prof. Daniel Negrean, la conferința de presă de miercuri, 20 martie 2013: 1.Clasa pregătitoare. Prezentare site. 2.Linia telefonică de asistență...

Alături de generalul I.S.J. Bihor, la conferință, au mai participat: inspector școlar general adjunct, dna prof. Kery Hajnal, Claudiu Damian, purtătorul de cuvânt și dna profesor consilier școlar Simina Hinț, directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor.
*Cine se poate înscrie în clasa pregătitoare?
Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până pe 31 august 2013, de asemenea, la solicitarea părinților, copiii care vor împlini vârsta de 6 ani în perioada 1 sept. 31 dec. 2013. Dacă valoarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea necesară parcurgerii cu succes a clasei pregătitoare. Gândim și această evaluare psihosomatică astfel încât deplasările și consumul de energie, resurse materiale și de timp ale părinților să fie minime. Nu are sens să-i aducem pe părinți și pe copii la centru. Vom merge noi în fiecare școală, acolo unde suntem solicitați. 
*Cine intră în clasa I?
Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până pe 31 august, se înscriu direct în clasa I. Acest lucru este valabil doar în anul școlar 2013-2014, urmând ca de la anul viitor, parcurgerea sau intrarea în clasa I să se facă numai pentru cei care au absolvit clasa pregătitoare. Copiii născuți între 1 sept.- 31 decembrie, dacă există acea evaluare psihosomatică.
*La ce unitate de învățământ pot să-mi înscriu copilul?
Părinții pot opta petru școala de circumscripție, și-n această situație copilul este automat înscris; sau pentru o altă școală, igur. Acest lucru se face în limita locurilor disponibile și dacă există punctajul necesar în urma aplicării criteriilor generale și a celor specifice de departajare. Părintele poate solicita ca locul la școala de circumscripție să-i fie rezervat prin a bifa în fișa de înscriere tip acest lucru. Noi recomandăm această variantă.
*Unde vor avea loc înscrierile?
La unitatea de înv. la care părintele dorește să-și înscrie copilul. Cererile tip pot completate și validate direct la secretariatul unit. de învățământ, dar și online, dar și aceasta trebuie validată la secretariatul școlii.
*Care sunt actele necesare înscrierii?
Cererea tip, copii după actele d3 identitate ale părintelui, tutorelui legal, certificatul de nașterealmcopilului, documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică, eliberat de psihologii de la C.J.R.A.E. și alte documwente care ateste îndeplinirea criteriilor generale sau a celor specifice.
*Calendarul înscrierilor?
Înscrierile vor avea loc în două etape. Prima etapă în calendarul care se află în dezbatere publică, datele sunt din 2 până în 22 aprilie; recomandabil este de la ora 8 la 20.00. Iar cea de-a II-a etapă este între 8 și 17 mai. Dacă după prima etapă copiii nu sunt cuprinși în nicio unitate de înv., părinții vor completao nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase după prima etapă.
Unitățile de înv. sunt obligate să afișeze situația copiilor înscrilși și a locurilor rămase disponibile după fiecare etapă.
*Care sunt criteriile de departajare...?
Metodologia ne precizează foarte clar care sunt criteriile generale: legate de existența unui certificat cu încadrare într-un grad de handicap, dacă copilul este orfan de ambii părinți sau de un părinte, provine de la o casă de copii sau de la centru de plasament sau are frate sau soră în școala rspectivă; criterii specifice se aplicăp după criteriile generale și numai dacă acestea nu reușesc să facă departajarea. Acestea sunt elaborate de fiecare unit. de înv. Înainte de a fi aprobate în C.A. ar trebui să aibă avizul  de legalitate al consilierului juridic – aceasta este o noutate. Aceste criterii nu pot fi discriminatorii, respectziv trebuie să țină cont de faptul că toți elevii au drepturi egale, indiferent de condiția socială, financiară, naționmalitate, rasă, religie, confesiune, sex.
*De pe unde-și vor lua părinții informațiile?
De pe internet, Inspectoratul Școlar Județean Bihor are pe prima pagină a site-ului o rubrică, denumită „Înscrierea în învățământul primar 2013, adresa site-ului este www.isjbihor.ro. Printr-o adresă a ministerului ne aducea la cunoștință că avem obligația de a crea pe site-ul nostru un link sau o pagină de unde să se poată accesa informații legate de înscrierea în învățământul primar. Cu alte cuvinte noi ce-am făcut, am transmis tuturor unităților de înv. care au învățământ primar acea adresă și am solicitat să-și posteze informațiile pe site-ul propriu, dacă școala are site propriu, dacă nu, le-am oferit noi spațiu de găzduire și le-am alcătuit site, bineînțeles care să conțină doar elementele care fac referiere la adresă: denumirea școlii, clasa, nr. de clase pregătitoare, clasa I, adresă, precuk’m și obligativitatea de a-și posta metodologia, calendarul mișcării, informații despre spațiile în care se vor organiza aceste clase pregătitoare.
Ziua porților deschise
Informații pot fi preluate și de pe site-ul Ministerului Educației Naționale, de la școli cu ocazia evenimentului „Ziua porților deschise”. Fiecare unitate de învățământ, în intervalul 30 martie - 7 aprilie, are obligația să organizeze acest eveniment. Părinții și copiii vor putea vizita spațiile de învățământ; de asemenea, vor purta discuții cu cadre didactice care predau deja la clasa pregătitoare, dar și cu cadre didactice care vor prelua clasa pregătitoare.
Informații pot fi primite și de la grădinițe; în perioada 1-12 aprilie, vor fi organizate întâlniri pentru informarea și consilierea părinților ai căror copii se află în grădiniță și care urmează să fie înscriși în înv. primar.
TEL VERDE cu nr. 0800.816.259
De la 1 aprilie, la acest telefon, veți putea cere informații legate de încrieri; la telefon va răspunde o persoană autorizată din cadrul Inspectoratului Școlar.
*Ce fel de activități se vor desfășura la clasa pregătitoare?
Copiii își vor dezvolta capacitățile de a comunica, vor stabili sau consolida primele contactr cu lumea numerelor, a literelor, vor învăța să observe mediul înconjurător, să interacționeze cu ceilalți copii prin jocuri didactice, activități în echipă, prin descoperire, prin ore de desen și muzică. Se pune accentul pe cât mai multe ore de mișcare.
În legătură cu liceele teologice, I.S.J. Bihor are două variante: fie arondează o circumscripție anume, fie li se arondează ca circumscripție întreaga unitate administrativ teritorială, lucru care l-am făcut și în Oradea. Practic, toate cele șase licee teologice își pot selecta copiii din întregul perimetru al municipiului Oradea. Înscrierile la aceste licee se vor face în condiții asemănătoare învățământului particular, elevi vor putea fi înscriși în prima etapă.
Doamna inspector școlar general adjunct Kery Hajnal a reamintit cele două etape de înscriere și a insistat pe Ziua porților deschise, ca o noutate din acest an școlar.
Directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor, doamna prof. Simina Hinț vorbea despre circa 15 centre de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor.
La discuțiile care au urmat, dl inspector general a ținut să sublinieze:
*Este interzis să existe liste de preînscriere. Aicea, dl ministru, într-o conferință pe care am avut-o, a fost foarte clar și a spus că nu va accepta, va avea toleranță zero la corupția vizavi de înscrierea condiționată pe bani. E în posesia unor filmări în care secretarele negociau încrierea pe liste și că acei directori care vor fi implicați în asemenea chestiuni vor trebui destituiți, iar dacă nu-i vom destitui, înseamnă că și Inspectoratul Școlar are ceva de-a face cu școala respectivă. Unele școli au fost învățate să-și facă aceste liste de înscriere! Părintele nu trebuie să ajungă într-o anumită ordine pentru a-i fi validată fișa. Fișa este validată după ce se aplică condițiile generale și condițiile specifice. Condițiile specifice, pe 28 martie, trebuie să fie afișate la nivelul inspectoratului și la nivelul școlii.
Linia telefonică de asistență psihopedagogică este 0359/190.996
După acea anchetă de la Colegiul „Gojdu”, se dorește lansarea unui număr de telefon la C.J.R.A.E. 0359/190.996 (unul din cele trei telefoane ale instituției) la care dorim atât elevii, părinții și cadrele didactice care doresc să sesizeze o problemă de natură școlară, relaționare între elevi, relaționarea profesor-elev, între profesori, și care nu poate fi soluționată la nivel de școală sau nu este adresată conducerii școlii, dorim să ne fie sesizată nouă. Deocamdată, vom întregistra toate cererile, toate sesizărilesau problemele care ne suntridicate prin această linie, urmând ca la sfârșit de săptămână sau în termen de cinci zile să facem o sinteză a acestora să o înaintăm Inspectoratului Școlar și să decidem care din problemele ridicate necesită implementarea unor măsuri specifice sau chiar constituirea unei comisii care să investigheze și să ancheteze situația respectivă din teren”.
„La telefon se va putea suna de luni până vineri, în intervalul orar 8-16”, a precizat doamna director Simina Hinț. „La telefon va răspunde un psiholog sau un asistent social”. Telefonul este deja  funcțional. Ovidiu DAN
P.S. Pentru mai multe poze, accesați Galeria foto: Despre clasa pregătitoare și linia telefonică de asistență.

Trimite email

Pentru mai multe poze click aici

joi, 27 iunie 2019